Afkortingsoverzicht ziekteresistentie

Definities

(zoals omschreven door de International Seed Federation)

Vatbaarheid is het onvermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke plaag te beperken.

Resistentie is het vermogen van een plantenras om de groei en/of  ontwikkeling van een specifieke plaag en/of de schade die deze veroorzaakt te beperken vergeleken met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingscondities en plaagdruk.

Resistente rassen kunnen wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaagdruk. Er worden twee niveaus van resistentie gedefinieerd.

Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en/of  ontwikkeling van een specifieke plaag onder normale plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaagdruk.

Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoogresistente rassen. Intermediair resistente rassen vertonen minder ernstige symptomen of schade dan vatbare rassen wanneer zij worden geteeld onder vergelijkbare omgevingscondities en/of met dezelfde plaagdruk.

Het coderen van resistentie vindt plaats op basis van de Pathogeencodes van de International Seed Federation

Alleen bij onderstam en tomaat:

De volgorde van de codes voor resistentie is alfabetisch binnen de groepen ziekteverwekkers, die de volgende volgorde hebben: virus/bacterie/schimmel/nematode/insect.

Bayer volgt de gangbare naamgeving voor stammen en de ISF-richtlijnen.  Aangezien er nog steeds verschillen bestaan in de naamgeving voor stammen, wordt de regionale naamgeving gebruikt.

Bijvoorbeeld:

  • Fusarium:   Fol:0,1,2 (EU) = Fol:1,2,3 (VS) is hetzelfde als Fol:0-2 (EU) = Fol:1-3 (VS)
  • Verticillium:   Va:0/Vd:0 (EU) = Va:1/Vd:1 (VS)

Raadpleeg voor meer informatie over definities van resistentie de International Seed Federation.

 

TOMAAT

         

PATHOGEN: SCIENTIFIC NAME

ENGLISH COMMON NAME

CODE

RACES / STRAINS

RESISTANCE LEVEL

CODES (US / CANADA)

VIRUS
         

Tomato torrado virus

Tomato torrado

ToTV

 

HR

ToTV

Tomato mosaic virus

Tomato mosaic

ToMV

0,1,2

HR

ToMV:0-2

Tomato spotted wilt virus

Tomato spotted wilt

TSWV

 

HR

TSWV

Tomato yellow leaf curl virus

Tomato yellow leaf curl

TYLCV

 

IR

TYLCV

Tomato brown rugose fruit virus Tomato brown rugose fruit virus ToBRFV      
BACTERIA
         

Pseudomonas syringae pv. tomato

Bacterial speck

Pst

0

IR

Pst:0

FUNGI
         

Alternaria alternata f. sp. lycopersici

Alternaria stem canker

Aal

 

HR

Aal

Passalora fulva
(ex Fulvia fulva)
(ex Cladosporium fulvum)

Leaf mold

Pf (ex Ff)

A,B,C,D,E

HR

Ff:A-E

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

Fusarium wilt

Fol

1-3 (US)

HR

Fol:1 (US)

Fol:1,2 (US)

Fol:1-3 (US)

Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici

Fusarium crown and root rot

For

 

HR

For

Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)

Powdery mildew

On

 

IR

On

Verticillium albo-atrum

Verticillium wilt

Va

1 (US)

HR

Va:1 (US)

Verticillium dahliae

Verticillium wilt

Vd

1 (US)

HR

Vd:1 (US)

NEMATODE
         

Meloidogyne arenaria

Root-knot

Ma

 

IR

Ma

Meloidogyne incognita

Root-knot

Mi

 

IR

Mi

Meloidogyne javanica

Root-knot

Mj

 

IR

Mj

PAPRIKA

         
PATHOGEN: SCIENTIFIC NAME
ENGLISH COMMON NAME
CODE
RACES / STRAINS
RESISTANCE LEVEL
CODES (US / CANADA)
VIRUS
         
Potato virus Y
Potato Y
PVY
0 HR
PVY:0
Tomato spotted wilt virus
Tomato spotted wilt
TSWV
  IR
TSWV
Tobamovirus (ToMV, TMV, PMMoV) Tobamovirus
Tm

P0,

P0,P1,P1.2

P0,P1,P1.2

P1.2.3

HR

Tm:0

Tm:0-2

Tm:0-3

FUNGI          
Phytophthora capsici Phytophthora blight Pc      

ONDERSTAM

         

PATHOGEN: SCIENTIFIC NAME

ENGLISH COMMON NAME

CODE

RACES / STRAINS

RESISTANCE LEVEL

CODES (US / CANADA)

VIRUS

         

Tomato mosaic virus

Tomato mosaic

ToMV

0,1,2

HR

ToMV:0-2

FUNGI

         

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

Fusarium wilt

Fol

1-3 (US)

HR

Fol:1-3 (US)

Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici

Fusarium crown and root rot

For

 

HR

For

Pyrenochaeta lycopersici

Corky root rot

Pl

 

HR / IR

Pl

Verticillium albo-atrum

Verticillium wilt

Va

 1 (US)

HR

Va:1 (US)

Verticillium dahliae

Verticillium wilt

Vd

1 (US)

HR

Vd:1 (US)

NEMATODE

         

Meloidogyne arenaria

Root-knot

Ma

 

IR

Ma

Meloidogyne incognita

Root-knot

Mi

 

IR

Mi

Meloidogyne javanica

Root-knot

Mj

 

IR

Mj

KOMKOMMER

         
PATHOGEN: SCIENTIFIC NAME
ENGLISH COMMON NAME
CODE
RACES / STRAINS
RESISTANCE LEVEL
CODES (US / CANADA)
VIRUS

 

       
Cucumber Green Mottle Mosaic Virus Cucumber green mottle CGMMV   IR CGMMV
Cucumber Mosaic Virus Cucumber mosaic CMV   HR / IR CMV
Cucumber Vein Yellowing Virus Cucumber vein yellowing CVYV   HR / IR CVYV
FUNGI

 

       
Corynespora cassiicola Corynespora blight and target spot Cca   HR / IR Cca
Cladosporium cucumerinum
Scab Ccu   HR Ccu
Podosphaera xanthii Powdery mildew Px   HR / IR Px