Telers helpen succesvol te zijn door ziektedruk te verslaan

Al sinds 1946 is De Ruiter™ koploper als het gaat om de ontwikkeling van hybridezaden en resistentieveredeling. We bouwen voort op dit erfgoed. Tegenwoordig houden we over de hele wereld goed in de gaten of er nieuwe ziekten opkomen die zouden kunnen leiden tot grootschalige, economische schade. Zo kunnen we snel reageren en nieuwe rassen met aanvullende resistenties ontwikkelen. Dit betekent dat we onze klanten nieuwe inzichten kunnen bieden, zodat ze kunnen vertrouwen op de producten van De Ruiter. Hieronder beschrijven we een aantal belangrijke ziekten en de innovaties die De Ruiter heeft doorgevoerd in haar zaden om de ziektedruk zo laag mogelijk te maken, zodat onze telers een meesterwerk kunnen telen. 

We helpen telers met de maatregelen die ze kunnen nemen om ziekten te verslaan en maken onze rassen resistenter door veredeling: op allerlei manieren zorgen we ervoor dat onze telers kunnen beschikken over kwalitatief hoogwaardige en goed presterende planten, zodat hun inkomen wordt beschermd. We combineren enthousiast onze passie voor dienstverlening met onze ongeëvenaarde ervaring in de glastuinbouw. Daardoor kunnen onze telers een meesterwerk laten groeien.

Alle door Monsanto, haar medewerkers of haar agenten mondeling of schriftelijk verstrekte informatie betreffende de producten/rassen, waaronder de informatie in dit artikel, wordt naar eer en geweten verstrekt, maar dient niet te worden opgevat als een verklaring of garantie van Monsanto ten aanzien van de prestaties of geschiktheid van deze producten/rassen, die kunnen afhangen van lokale klimaatomstandigheden en andere factoren. Monsanto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke verstrekte informatie. Deze informatie zal geen deel uitmaken van enige overeenkomst met Monsanto tenzij anders schriftelijk overeengekomen.