Tips voor het omgaan met zaad en planten voor telers en kwekers

Zaden zijn levende organismen en verkeerde behandeling of opslag kan hun prestaties ernstig aantasten. De Ruiter raadt aan om alle zaden binnen twee jaar na aankoop te gebruiken. Als u de volgende tips toepast, garanderen we u een zo lang mogelijke houdbaarheid.

Temperatuur
Bij een hoge temperatuur en vochtigheid kan de kiemkracht van zaden verminderen. Daarom moet het zaad in afgesloten vaten op een koele, droge plaats worden bewaard en mag het niet aan direct zonlicht worden blootgesteld. De Ruiter verpakt haar zaad bij een vochtigheidspercentage zoals aanbevolen door de sector. De vaten moeten gesloten blijven om te voorkomen dat vocht de zaden aantast.

We adviseren u om onbehandeld zaad en zaad behandeld met een schimmeldodend middel te bewaren bij een temperatuur van 15 °C (59 °F).

Voorkom temperaturen boven de 20 °C (68 °F)

Voorkom temperaturen beneden de 1 °C (41 °F)

Zaad dat is geprimed of behandeld met insecticide moet bij een temperatuur van 8 °C (46,4 °F) worden bewaard en binnen 12 maanden worden gebruikt. In het algemeen verdubbelt elke verlaging van de bewaartemperatuur met 5 °C de gemiddelde houdbaarheid van het zaad.

Geprimed zaad
Een deel van het zaad wordt geprimed - dat is een proces waarbij het zaad bijna tot op het punt van ontkieming wordt gebracht. Door het zaad te primen, kan het beter groeien, vooral onder stressvolle omstandigheden. Aangezien het primingsproces de houdbaarheid van zaden vermindert, moet geprimed zaad geplant worden in hetzelfde jaar als waarin het geprimed is.

De Ruiter beveelt aan om geprimed zaad te bewaren bij een temperatuur van 1-5 °C (33,8-41 °F). Bovendien moet zes maanden na het primen een kiemproef worden uitgevoerd, en daarna iedere drie maanden.

Verscheping van zaad
Wanneer zaad wordt verscheept, moet dit bij dezelfde temperatuur gebeuren als bij bewaring. Het mag niet worden bewaard in de buurt van een warmtebron of direct worden blootgesteld aan de zon. Aan boord van een schip moet het zaad benedendeks en uit de buurt van boilers of andere warmtebronnen worden bewaard. Vermijd ook tijdens het laden en lossen dat het zaad in direct zonlicht of op een warme of vochtige plek wordt geplaatst.

Behandel zaad voorzichtig
Zaad kan door ruwe behandeling worden beschadigd. Rond elk zaadje zit een hard maar broos velletje, dat het levende organisme binnenin beschermt. Zaad van maïs, erwten en bonen is vooral kwetsbaar bij ruwe behandeling. Er mag niet worden gegooid met zakken waarin deze zaden zitten, en ook mogen ze niet vallen. De velletjes rond de zaden en de zaadembryo’s kunnen dan namelijk barsten, waardoor het zaad zich niet goed kan ontwikkelen.

Kiemproeven
We raden u aan om met elke zaadpartij om de zes maanden (elke drie maanden voor geprimed zaad) een kiemproef te doen. De kiemproef moet worden uitgevoerd in een laboratorium volgens ISTA of andere nationaal of internationaal erkende testregels. De resultaten van de kiemproeven op het veld kunnen verschillen van de labresultaten en mogen niet voor etikettering worden gebruikt.