Garpo krijgt een hele dikke voldoende!

Telers Edwin Verhees en Willie Nijssen van Van Gog Kwekerijen BV telen Garpo, een van de nieuwe komkommerrassen van De Ruiter, op hun locatie in Helmond. De afgelopen maanden leerden zij Garpo goed kennen en vertellen daar graag meer over.

Beide telers geven aan dat zij voor Garpo kozen vanwege de sterke plant en zijn resistentie tegen virussen. Garpo is ook sterk tegen meeldauw, dat belangrijk is in verband met de Milieukeur; met Garpo hoeft er minder middel gebruikt te worden. Edwin: ‘We zochten een bedrijfszeker ras voor een goed rendement en goede productie. Garpo voldoet op alle punten. Tot half september zijn in deze afdeling 205 komkommers per vierkante meter geoogst, waarvan 90 van Garpo. We verwachten dat daar, afhankelijk van het licht in het najaar, nog 35 tot 45 bijkomen. Daar zijn we heel tevreden mee!’

Sortering
Willie: ‘In de afdeling waar Garpo staat wordt gemiddeld iets grover geoogst. Over de hele teelt is de inschatting 45% 40-ers, 45% 35-ers, 10% overig. We hebben nauwelijks afval. De weekproductie verloopt heel erg constant, van 8 tot 10 komkommers per week gedurende de zomerperiode. Het gewas is erg goed in balans gebleven, ondanks de extreem hete periodes die we deze zomer gehad hebben. Ook onze afnemers zijn heel tevreden.’

Planten van kwaliteit
Edwin blikt terug: ‘We zijn de teelt goed gestart met een getopte plant, die meteen goed weg groeide. Garpo is een sterke plant waar je veel snelheid op kunt maken. Aanvankelijk hebben we heel weinig Pythium gehad en konden we het gewas goed open houden door tijdig blad te plukken.’

Snoeien en dunnen
Willie valt bij: ‘Wat betreft het snoeibeleid zijn we gestart met de 1e vrucht in het 5e oksel en dan een setje van 2 vruchten in 7e en 8e oksel. Daarna gingen we voor om en om in 10e oksel, 12e oksel, 14e oksel enzovoort. De vruchtdunning baseren wij altijd op de verwachte lichthoeveelheid voor de komende periode van uitgroei van die vruchten. Dit bespreken we bijna dagelijks. Er zijn nog enkele setjes gemaakt om de juiste plantbelasting te houden gedurende de zomer.’

Edwin voegt daaraantoe: ‘Garpo heeft wat minder bladafsplitsing dan andere rassen en is daardoor arbeidsvriendelijk. Door af en toe een setje aan te houden, blijft de productie gelijk en Garpo is sterk genoeg voor de setjes van 2 vruchten. Zo heeft het gewas deze uitzonderlijk hete zomer erg goed doorstaan!’

Mee in de ronde
Edwin legt uit: ‘Tijdens de hele teelt plukken we alle bloemen voor de bloei eraf. Bloemen plukken kost geen extra arbeid; het gaat in dezelfde werkgang mee van clippen, snoeien, bloemplukken en snorharen verwijderen. En de bloemen moeten er toch af voor ze geleverd worden. Wij hebben 3 werkgangen: clippen, bladplukken en oogsten.’

‘Voor de komende periode blijft het belangrijk de snelheid er goed in te houden. Dit wordt onder andere gedaan door het gewas goed open te houden. Doordat er licht onderin blijft komen, lossen de vruchten snel; het behang is momenteel 5 tot 6 vruchten per plant. Garpo is een sterke groeier die in de herfst generatief gestuurd moet worden.’

Conclusie
Edwin besluit: ‘Garpo voldoet uitstekend deze teelt. Nauwelijks abortie, geen virus, wel enkele mycos poten. Het vruchtgewicht en de kwaliteit zijn goed, geen Pythium. Bovendien: de koppen zijn sterk gebleven. Kortom: een dikke voldoende!’