Partner in komkommer proeven

Jan Hesen is één van de komkommer partners van De Ruiter bij het beproeven van nieuwe komkommers op grotere schaal.

Afgelopen periode beproefde hij voor ons 5 nieuwe rassen, waarvan wij veel verwachten: DRCE2842, DRCE6769, DRCE0380, DRCE0614 en DRCE1232*. Jan Hesen en Marcel van den Ouweland (de technische komkommerspecialist van De Ruiter) praten samen over de ervaringen met deze rassen.

De eerste nieuwkomer: DRCE2842
Jan begint: ‘2842 is wat trager dan de andere nieuwe rassen.’ Marcel vult aan: ‘Dat klopt; de snelheid van 2842 is vergelijkbaar met de meeste standaard rassen. 6769, 0380 en 0614 zijn 1 tot 2 dagen eerder in productie.’

Jan: ‘De kwaliteit van de komkommers is uitstekend van dit ras, met een mooie kleur. Als je het gewas van 2842 goed openhoudt, dan krijg je kwalitatief de beste komkommers. 2842 heeft meer scheutgroei dan de andere nieuwe proefrassen en vraagt daarom wat meer arbeid in toppen en bladwerk. Maar daarvoor krijg je wel een komkommer van topkwaliteit terug!’

Marcel legt uit: ‘Jan heeft meestal geen probleem om voldoende groei te realiseren, daarom heeft hij een voorkeur voor open generatieve rassen. Het proefras 2842 past goed bij telers die wat meer groei willen.’

 

De tweede nieuwkomer: DRCE6769

Jan: ‘6769 komt heel snel in productie. We zijn begonnen op het vijfde oksel en hebben in iedere oksel een vrucht aangehouden en de bovenste 3 of 4 oksels een dubbele. Dit was het beleid van alle rassen.’

Jan gaat verder: ‘De kwaliteit van de vruchten is goed, maar ze waren aan de stam wel wat aan de korte kant. Maar dat is met de juiste sturing van de plantbelasting waarschijnlijk wel op te lossen. Dan is er meer vruchtdunning nodig’.

Marcel: ‘6769 is een open, generatief ras met korte ranken met sterke vruchtbeginsels. Om voldoende groei te houden is het belangrijk dit ras niet te generatief te telen. Bij de juiste plantbalans heb je bij dit ras aan de ranken weinig gewaswerk.’

Jan geeft aan dat 6769 een ras is waar weinig gewaswerk aan is.

 

De derde nieuwkomer: DRCE0380
Marcel: ‘0380 is snel in productie en is net zoals 6769 zeer productief, mits het gewas voldoende op groei wordt gestimuleerd. De hoge productie geldt zowel in kilo’s als in stuks’.

Jan: ‘Ook voor dit ras adviseer ik om te investeren in een snelle, sterke rank. Dit kan je doen door op tijd te oogsten of door een komkommer eruit te halen. De kwaliteit van 0380 is uitstekend en de lengte op de stam en scheuten is prima.’ ‘0380 vraagt net zoals 6769 weinig arbeid,’ vertelt Jan verder. ‘Het is een open gewas waar je weinig blad hoeft uit te nemen. Als de hoofdrank getopt is, heb je er verder weinig gewaswerk aan.

 

De vierde nieuwkomer: DRCE0614
Van 0614 had Jan een kleinere proef staan en hij vindt dit ras ook wel interessant: ‘0614 was in de proef de allersnelste. De komkommers hebben de perfecte lengte aan de stam en een hele mooie vorm. Aan de scheuten zijn de komkommers wel iets langer en dunner. Het gewaswerk is vergelijkbaar met 0380 en 6769. Het is een open type, dat opvalt omdat het de productie zo makkelijk realiseert.’

De vijfde nieuwkomer: DRCE1232
Van het ras 1232 had Jan ook een kleinere proef staan. Dit ras heeft een resistentie voor echte meeldauw en komkommerbontvirus. Jan: ‘1232 is een tragere plant, die voor een gelijke start 1 à 2 dagen eerder gezaaid zou kunnen worden dan de andere proefrassen. In het begin lijkt dit ras fors te groeien, maar als je op de stam op het tiende oksel net voor de eerste oogst een blad weghaalt, dan is hij makkelijk te oogsten. Dit ras geeft mooie, rechte, frisgroene komkommers tot het einde toe. Om de optimale productie van dit ras te halen, moet dit ras generatief worden geteeld – meer snelheid.’

Jan besluit: ‘Voor de meer generatieve telers is de 2842 een goede optie. Voor een groeikrachtige kas en een groeikrachtige teler adviseer ik 0380 en 6769. Daarnaast is 0614 zeker het proberen waard. Met deze rassen ben je verzekerd van een topproductie van 35’ers en 40’ers. Als je tenminste stuurt op kracht!’

* Voor het gemak korten we de namen van deze rassen in dit artikel af tot alleen hun nummers.  

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

 

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.