Virus update: CGMMV

De meest recente informatie over het komkommerbontvirus.

Met dit bericht willen we onze meest recente informatie delen over het komkommerbontvirus (CGMMV), een verklaring geven over de resistentie en onze CGMMV-resistente rassen aan u voorstellen.

CGMMV is een belangrijke ziekte in de komkommerfamilie in beschermde teelt (kassen) en is in toenemende mate aanwezig en ernstig. We schatten dat in de belangrijkste markten meer dan 50% van de telers economische schade heeft die verband houdt met CGMMV.

CGMMV uitgelegd
CGMMV is een virus van het geslacht Tobamovirus, waartoe ook het bekende Tomatenmozaïekvirus (ToMV) en Tobacco Mosaic Virus (TMV) behoren. Het grote probleem van CGMMV is dat het gemakkelijk door contact wordt overgedragen en een lange levensvatbaarheid heeft in plantenresten, grond, oppervlakken van gereedschappen,

enz. Er zijn veel interessante artikelen op internet te vinden met informatie over CGMMV; zie het einde van het artikel voor enkele relevante links.

CGMMV-resistentie uitgelegd
Er zijn rassen beschikbaar met resistentie tegen CGMMV. De resistentie vermindert de vermenigvuldiging en verspreiding van virussen in de plant - het voorkomt de infectie niet, maar kan de symptoomontwikkeling op planten en/of vruchten voorkomen of vertragen. CGMMV-weerstand is niet “zwart/wit”, maar meer als grijstinten. Er is een onderscheid tussen rassen in de manier waarop de resistentie omschreven wordt en er kan een verschil in infectie zijn als gevolg van omgevingsfactoren, ziektedruk, groeiomstandigheden, groeiwijze, etc.

CGMMV-resistentiecode uitgelegd
Binnen Euroseeds (Werkgroep Pathologie) werken de toonaangevende zaadbedrijven samen om op uniforme wijze over ziekteclaims te communiceren binnen de branche, zodat klanten duidelijke en vergelijkbare informatie krijgen. CGMMV-resistentie is een relatief nieuwe resistentie en de huidige claims van de zaadbedrijven zijn nog niet geharmoniseerd. Als gevolg hiervan claimen sommige zaadbedrijven voor een vergelijkbaar weerstandsniveau

Hoge Resistentie (HR) en andere bedrijven claimen Intermediaire Resistentie (IR). Klik hier voor de definities van International Seed Federation (ISF) voor specifieke informatie over HR- en IR-niveaus. In 2018 begeleidde NAKTuinbouw proeven met rassen van verschillende zaadbedrijven om claims over CGMMV-resistentieniveau te beoordelen. We wachten nu op de definitieve resultaten en verwachten dat overeenstemming in 2020 zal plaatsvinden.

CGMMV-resistentie van De Ruiter rassen
Ook in resistente rassen kan het virus economische schade veroorzaken. De Ruiter claimt het Intermediate Resistentie (IR) niveau voor CGMMV. We hebben echter veel vertrouwen in het CGMMV-resistentieniveau van onze rassen. Vanaf de vroegste selectiestadia worden rassen van De Ruiter gescreend op hun resistentie tegen CGMMV in telersproeven in Oost-Nederland. Deze proeven worden elk jaar uitgevoerd in een zomercyclus (van juni tot augustus), met ten minste 3 herhalingen per ras en 4 observaties per perceel voor vruchten en planten tijdens de gewascyclus. In onderstaande grafiek worden de prestaties van onze rassen vergeleken met die van de belangrijkste rassen op de markt. We hebben ervoor gekozen om het gewogen gemiddelde van de proeven 2017-2019 te vergelijken.

De correlatie van het resistentieniveau door de jaren heen is erg goed, dus we twijfelen er niet aan dat dit een eerlijke vergelijking is. Uit de grafiek kunnen we concluderen dat komkommerrassen van De Ruiter een CGMMV-resistentieniveau hebben dat gelijkwaardig, of beter, is dan het niveau van de belangrijkste concurrerende rassen op de markt. Dit wordt niet alleen bevestigd in onze eigen proeven, maar ook door onderzoeksinstituten zoals CVETMO (proefstation, Orléans, Frankrijk) en telersbeoordelingen.

De Ruiter GCMMV-portfolio

Voor Noord-West Europa

 • GOTJA: Parapluteelt (zomer) en hoge draad (zomer/herfst)
  HR CVYV/Ccu IR CGMMV/Cca
  Hoog opbrengstpotentieel in stuks en kg/m2, vooral geschikt voor zomergewassen in parapluteelt en hoge draad gewassystemen. Zeer goede vruchtkwaliteit en vruchtkleur, met vruchtgewicht van 370-430 g in de parapluteelt/zomer. Gemiddelde vruchtlengte van 30 cm (27-33 cm). Mooi uitgebalanceerde, vrij open ras met gemiddelde generatieve groeiwijze.
 • GETTY: Parapluteelt (zomer/herfst)
  HR Ccu IR CGMMV/CVYV/Cca
  Hoog opbrengstpotentieel in stuks en kg/m2, vooral geschikt voor herfstteelt. Zeer goede vruchtkwaliteit en vruchtkleur met vruchtgewicht van 370-450 g in zomer- en herfstteelt. Gemiddelde vruchtlengte 31 cm (27-35 cm). Vrij krachtige plant die mooi uitgebalanceerd is; selectiever dan Gotja en daarom meer geschikt voor de herfst of uitdagende zomeromstandigheden.
 • GARPO: Parapluteelt (zomer) en hoge draad (zomer/herfst)
  HR CVYV/Cca/Ccu IR CGMMV/CMV/Px
  Garpo is de standaard geworden in hoge draad vanwege het sterke resistentiepakket en het consistente opbrengstpotentieel van vruchten met hoge kwaliteit. Het vruchtgewicht is 370-450 g met een gemiddelde vruchtlengte van 31 cm (28-35 cm). Kan succesvol zijn in parapluteelt voor de zomer in generatieve groeiomstandigheden vanwege sterke kracht.
 • DRCE1317* - NIEUW: Parapluteelt (zomer/herfst)
  Resistentie nog te bevestigen - bevat resistentie tegen Px en CGMMV
  Zaden beschikbaar voor testen in 2020. Verwacht een hoger opbrengstpotentieel te hebben dan Garpo. Het vruchtgewicht is 370-430 g met een gemiddelde vruchtlengte van 30 cm (27-33 cm). Dit ras blonk uit in uniformiteit en kleur van de vruchtgrootte in proeven van 2019, met een arbeidsvriendelijker planttype in de parapluteelt dan Garpo. In 2020, op grote(re) schaal proberen in parapluteelt en op kleinere schaal in hoge draad.
  * Dit ras bevindt zich nog in een pre-commerciële fase en is nog niet beschikbaar voor verkoop.

Voor Frankrijk en Canada

 • DAVIDA: Parapluteelt (zomer/herfst)
  HR CVYV/Cca/Ccu/Px IR CGMMV/CMV
  Zeer goede vruchtkwaliteit en -kleur met een vruchtgewicht van 450-500 g en een gemiddelde vruchtlengte van 33 cm (30-35 cm). Hoger of vergelijkbaar opbrengstpotentieel dan andere rassen die op de markt beschikbaar zijn. Korte planten, krachtig met uitstekend uithoudingsvermogen onder normale groei- en klimatologische omstandigheden. Davida is vrij generatief en vereist aangepast groeiregime om de beste resultaten te krijgen. Geschikt voor parapluteelt in de zomer.
 • GEORGIA - NIEUW: Parapluteelt (zomer/herfst) Hoge draad (zomer/herfst)
  HR CVYV/Ccu/Px IR CGMMV/Cca
  Zaden beschikbaar voor testen in 2020. Dit ras bevindt zich nog in een pre-commerciële fase. Georgia heeft een hogere resistentie tegen Px en CGMMV dan Davida. Heeft naar verwachting een hoger opbrengstpotentieel dan Garpo. De resistentie tegen Px en CGMMV was zeer goed in onze proeven. Vruchten van Georgia hadden een zeer goede uniformiteit en kleur van de vruchtgrootte in proeven van 2019, met een gemiddeld vruchtgewicht van 470 g en een gemiddelde vruchtlengte van 33cm (31-37cm). Korte en open planten. Meer arbeidsvriendelijk planttype bij de parapluteelt. Moet nog worden geprobeerd in hogedraad in 2020.

Verklaring resistentiecodes

 • CGMMV Komkommerbontvirus (Cucumber Green Mottle Mosaic Virus)
 • CMV Komkommermozaïekvirus (Cucumber Mosaic Virus)
 • CVYV Komkommernerfvergelingsvirus (Cucumber Vein Yellowing Virus)
 • Cca Bladvuur (Corynespora blight and target spot)
 • CCu Vruchtvuur (Cladosporium cucumerinum)
 • Px Echte meeldauw (Podosphaera xanthii)

Links over CGMMV