Zekerheid en goede productie met Garpo

‘t Bleekerven is een prachtig glastuinbouwbedrijf van 11 hectare groot, gevestigd aan de Bleekerweg in het Brabantse Asten-Heusden. Ondernemers Peter en Janine Aarts telen er jaarrond komkommers en herfsttomaten van de allerhoogste kwaliteit. Peter en Janine zochten naar een komkommerras dat zekerheid en goede productie biedt bij een eventuele infectie van bontvirus. Daarom besloot Peter vorig jaar een proef te doen met verschillende bontvirus resistente rassen, waaronder het nieuwe (intermediair) resistente ras van De Ruiter Garpo. Conclusie: de meeste rassen waren het nét niet, maar Garpo zou het wel eens kunnen zijn.

Het komkommerteam van de Ruiter bezocht Peter om de start van deze zomerteelt met Garpo eens te evalueren. Peter begint: ‘De zomerteelt startte met een kort geschakelde, jonge plant die lekker generatief was opgekweekt. De eerste vrucht hielden we in het vijfde oksel aan en omdat er op de stam weinig of geen dubbele vruchten zaten, vroeg deze fase weinig werk. Er zitten 24 tot 25 bladeren tot de draad. Voor de ranksturing en goede vruchtopvolging op de rank nemen wij zoals gebruikelijk ook bij Garpo het vrucht en blad in dertiende oksel weg.’

Goede vruchtzetting op de ranken
‘Na 16 dagen volgde de eerste oogst. De stamproductie vertraagde iets toen de rankgroei wat meer energie vroeg. Dit resulteerde in een klein gaatje in productie. Dit had geen effect op de totaalproductie tot dat moment ten opzichte van ons hoofdras. De vruchtzetting loopt over het algemeen netjes over naar de ranken. Ik adviseer wel een stuurvrucht bovenaan de stam aan te houden.’

Fluitend door de hittegolf
Peter gaat verder: ‘Garpo is een krachtig ras, dat fluitend door het extreme weer van de week rond 18 juni kwam. Ondanks vier dagen van etmaaltemperaturen van boven de 25 graden was er geen chlorose op de ranken waar te nemen. De rankvruchten – 1 per oksel – worden nu mooi gevuld en als ik kijk naar de sterke vruchtbloeiers op de ranken zie ik uit naar de volgende fase.’

Garpo het beste ras met resistentie
Peter concludeert: ‘Door de generatieve manier van telen past Garpo perfect bij onze visie op een goede teelt. Op kwaliteitsniveau zijn we nu vele proeven aan het weg zetten bij Belorta om te kijken of Garpo ook aan de strenge kwaliteitseisen van Belorta voldoet en zodoende toegelaten te worden in het Flandria segment. Alhoewel het nu nog te vroeg is om hier een definitieve uitspraak over te doen, zien we dit met vertrouwen tegemoet.’

Verder waardeer ik vooral de goede, solide manier waarop De Ruiter rassen beproeft.

‘Jullie doen wat jullie zeggen, geen verrassingen en timmeren lekker aan de weg! Wat mij betreft is Garpo tot nu toe het bontvirusresistente ras dat het dichtst tegen de vatbare standaardrassen aan ligt.’ 

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.