Teelttip Dubai: 12 september 2016

Qua daglengte gaan we al zeer snel naar de herfst toe maar dit kunnen we nog niet zeggen over de hoogte van de temperaturen.

Qua daglengte gaan we al zeer snel naar de herfst toe maar dit kunnen we nog niet zeggen over de hoogte van de temperaturen.
De afgelopen week hebben we ook zeer veel licht gehad voor de tijd van het jaar. Enkele dagen > 200 joule /dag is hoog, De komende dagen worden we (weer) geconfronteerd met zeer hoge etmaal temperaturen. Overdag 30-32gr in het zuiden van het land, zijn voor deze tijd van het jaar zeer uitzonderlijk. Ook weer enkele dagen met hoge nachttemperaturen.

STAND GEWASSEN

Zomerteelten
Deze teelten staan er al meer dan 10-11 oogstweken in. De hergroei is dan vaak zeer wisselend en ook vaak te sliertig van groei.
Op deze gewassen ziet men altijd enkele weken van beduidend minder productie ontstaan. Dit zijn momenten om op te letten dat deze gewassen niet vol gaan groeien. De plantbelasting is vaak te laag !!!.
Als de plantbelasting iets te laag is, zal men voldoende schraal moeten blijven telen. Pas de voeding eventueel ook aan als men te veel groei verwacht. Verhoog de SO4 tijdelijk met 0,50 mmol. Eventueel max 1-2 weken 2-2,5 mmol Chloor toevoegen. De bedoeling is om de NO3 gift te verlagen. Houdt de Ec voldoende hoog = 3,5-4 ms, ook om de kwaliteit op een voldoende hoog niveau te houden. Het blijft zaak om voldoende bloei te krijgen in de komende weken, om voldoende te kunnen blijven oogsten. Belangrijk blijft het om de gewassen voldoende open te houden. Blijf wekelijks bladplukken als men nog lang wil produceren.
Nu is het nog goed weer, echter bij weersovergang naar minder groeizaam opletten met bladplukken.
Wat betreft mycospharella zijn er nog steeds hier en daar wat problemen echter de verschillen tussen de bedrijven zijn zeer wisselend.
Blijf wekelijks bestrijden met chemie en blijf opletten met het te snel oplopen van temperatuur. Streef naar maximaal 1,5-2 gr / uur stijging na zon op. Bij de sterk groeiende rassen zoals Dubai is blijft het zaak om de plant /vrucht op temperatuur te hebben voor zon op.

Herfstteelt

De productie is ook bij de late aug (> 20 aug) overal begonnen.
Vaak is men al op dag 17-18 gestart met de eerste oogst wat zeer snel is.
Vooral bij de getopte planting moet men opletten dat men de ranken voldoende sterk houdt.
Daar we de afgelopen weken goed weer hebben gehad zijn de planten vrij kort geschakeld naar de draad toe gegroeid en zien we op veel bedrijven nog te veel stam komkommers hangen. Streven moet zijn om in de eerste dagen van oktober de stam leeg te hebben om nog voldoende hergroei te krijgen om de rank. Er zijn ondanks dat Dubai een sterk groeiend ras is vaak te veel vruchten aangehouden.
Tracht de rankgroei sterk te houden, zeker bij getopte planten. De tweede orde moet voldoende komen en tevens trachten om vruchten in 2 tot 4 de oksel van de rank erop te houden, zeker nu de etmalen weer hoog gaan worden.
Overweeg om dan maar lichter gaan te oogsten om dit te realiseren

Ervaringen Dubai
• De hoge etmalen van de vorige periode heeft Dubai redelijk goed doorstaan ten opzichte van andere soorten. Bij de gewassen die op het einde van de stam aan het oogsten waren heeft men weinig abortie op de rank. En de ranken zijn niet erg chlorotisch geworden.
• De groeikracht van dit ras is bij deze klimaatomstandigheden een zeer groot voordel.
• Ook getopte planten kan bij dit soort zeer gemakkelijk, de groeikracht is voldoende en het balans in de plant houden is iets makkelijker.
• Hier en daar is men toch verrast met een verhoogde druk van mycospharella, dit is wel per bedrijf verschillend en ook zeker niet meer dan andere rassen. Meer ervaring krijgen met de groeikracht van dit ras en waarschijnlijk hierdoor meer wortelactiviteit zal nodig zijn. Opletten met knijpen van ramen bij dit type rassen.
• Ras kan/moet misschien met hogere Ec geteeld worden.

Enkele aandachtspunten
• De stamkomkommers op ongeveer 1 oktober weg hebben om voldoende hergroei te krijgen op de rank
• Hoge etmalen van de komende dagen compenseren om de rank sterker te houden.
• Klimaat opvangen met dakberegening is in deze tijd van het jaar vaak niet nodig en ook niet wenselijk i.v.m. ontstaan van valse meeldauw, echter bij de extreme temperaturen van de komende dagen waarschijnlijk toch wel noodzakelijk. Dit geldt misschien ook voor het scherm als men op het einde van de stam aan het oogsten is. Bij stralingsniveau van > 650 watt en ook Rv < 70-75% overwegen om te schermen. Maak het wel weer tijdig open.
• Ec gift bij extreem weer aanpassen om maximale opname van water te krijgen. Tijdelijk bij extreem weer omlaag naar 2,2-2,4 hoeft geen probleem met kwaliteit te geven.
• Botrytis in de herfst kan een groot probleem worden met als gevolg uitval van planten. Onderin enkele bladeren weghalen als dit nog niet gedaan heeft en enkele malen preventief onderdoor spuiten met fungiciden. Deze bespuiting zal men al moeten starten net voordat de stam leeg komt.
• Tracht een sterk gewas te behouden door niet te veel te “verwennen ”door te veel dakberegening e.d. tracht de plant het zelf te laten oplossen. Op de lange termijn in de herfst is dit vaak beter.

Klimaat
Deze week zeer warm en veel licht. Dit zijn enigszins generatieve omstandigheden terwijl we normaal in deze tijd van het jaar vaak vegetatief klimaat hebben met vochtige omstandigheden.
Temperaturen zullen de komende dagen ook in de nacht zeer hoog gaan worden. Bij temperaturen > 18-20 gr in de nacht zal opstoken naar 19- 20 gr niet nodig zijn daar de plantemperaturen tocht voldoende hoog blijven. Bij weersovergang volgende week naar koeler weer is dit wel weer noodzakelijk om voldoende verdamping te realiseren in de ochtend.

Tracht in de nacht zo koel mogelijk te telen om de vruchtaanleg voldoende sterk te houden (vooral op de jongere gewassen).

Schermen
Zoals in de vorige actua al omschreven kan schermen noodzakelijk zijn, echter let wel op dat vocht en temperatuur niet gaan oplopen onder het scherm.
In deze tijd van het jaar is schermen op instraling vaak niet nodig en vaak komt de wind uit de vochtige hoek. Zwakke ranken (sliertig) door te hoog vocht zijn vaak het gevolg.
Bij het huidige weer kan schermen de komende dagen wel positief zijn daar de planttemperatuur door schermen lager wordt en dit voor de vruchtaanleg op langere termijn positief is. De verdamping van de plant kan extreem worden bij dit weertype en op langere termijn zwakkere groei tot gevolg hebben. Als de gewassen gaan “blinken “dan schermen.

Dakberegening
Zorg er echter wel voor dat de bladeren goed zijn opgedroogd voordat het zon onder is i.v.m. valse meeldauw

Water
Wat betreft water geven bij hoge temperaturen bij afnemend licht kan men weleens te weinig water geven.
De opname zal de komende dagen zeer hoog zijn op basis van temperatuur. Kijk goed naar de instrumenten (weegschaal, vochtgehalte meters , drain percentage) zodat men voldoende water blijft geven. Start niet te vroeg met water geven (1-2,5uur na zon op) afhankelijk van soort substraat. Op donkere dagen de komende periode grotere beurten gaan geven om voldoende actief wortelgestel te behouden.

Succes!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

 

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.