Teelttip Dubai: 14 oktober 2016

Weer
Tot op heden hebben we prachtig herfstweer gehad voor Dubai. Ten opzichte van het jaar gemiddelde van de straling zijn we tot nu toe flink verwend. De verschillen in het land zijn echter wel groot. Door de weinige regen die we gehad hebben is het vrij schraal buiten. Dit bepaalt voor een groot gedeelte het verschil in klimaat sturing in de kas ten opzichte van andere jaren in de herfst. De nachttemperaturen zijn tot nu toe vrij laag (schermen) en voor de komende periode gaat het weer veranderen in hogere dag en nachttemperaturen. Zullen we buiten dan toch hoger AV-getallen krijgen?

STAND GEWASSEN
Bij de traditionele teelten: we zien een duidelijk verschil in de stand van de gewassen wat betreft plantdatum eind juli tot ongeveer 15 aug. De gewassen met plantdata eind juli zijn qua productie flink afnemend. Terwijl de aug plantingen net goed aan het oogsten zijn op de rank.

Ook qua kwaliteit zien we hier grotere verschillen komen.
Wat betreft de groei zien we bij Dubai dat deze ten opzichte van de andere rassen veel groeikracht heeft. Ook bij de telers die dit ras hebben getopt is de groeikracht sterk.
Door het goede weer van de laatste weken zijn de gewassen goed blijven groeien en zit er nog voldoende bloei op. Blad plukken is tot nu toe nodig geweest bij dit ras om het open te houden. Bij de getopte Dubai is dit beperkt geble- ven tot 1á 2 bladeren. Blad plukken moet men nu niet meer doen i.v.m. groei behoud.

De plantbelasting mag nu niet te groot zijn om voldoende vruchtgewicht te kunnen oogsten.

Wat nu bloeit heeft nog ongeveer 3-3 week nodig om die te kunnen oogsten, mist de plantbelasting niet te groot is.
Bij een normale teelt zal men nog ongeveer 8-12 vruchten kunnen oogsten, afhankelijk van de stand van het gewas.

Hogedraad
Ook bij deze teelt zien we de sterke groei van dit ras
duidelijk terugkomen. De kop is er de vorige week of
deze week overal uit gehaald.
Doelstelling is om nog ongeveer 18-22 vruchten te kunnen oogsten. Abortie zien we tot nu toe in de proeven zeer weinig.

Klimaat

Voor de komende periode worden er hogere temperaturen voorspeld en zal het klimaat iets zachter gaan worden. Er kan / moet ook meer gelucht gaan worden dan we tot nu toe hebben kunnen doen. Het vocht zakte te snel weg waardoor men snelheid ging verliezen. Snelheid van de vrucht is in de laatste fase van de herfstteelt wel essentieel om voldoende kwaliteit te kunnen maken.

Maak de uitgroeiduur niet te lang. Voor de bloemen die er nu op zitten duurt dit nog minimaal 3 weken.
Het liefst etmalen realiseren die de 20 gr toch benaderen. Bij extreem donker weer (< 300 joule) dan eventueel de komende dagen iets rustiger in de nacht b.v.18 gr , en dag 19,5-20 gr.
Bij zonnig weer de temperaturen overdag d.m.v. stralingsverhogingen op de ventilatie laten oplopen. Zeker bij een sterk groeiend ras als Dubai kan men hier maximaal van profiteren om de selectiviteit te bevorderen.

Schermen
Door de lage nachttemperaturen en het schrale weer heeft men zonder problemen kunnen schermen. De gewassen staan er nog fris bij. Zoals benoemd van bloei tot oogst duurt minimaal 3 weken, tracht dan maximaal te schermen mits men voldoende vocht blijft afvoeren. Sluit het gewas niet op daar het dan veel sneller gaat slijten, eventueel luchten boven het scherm is noodzakelijk. Bij een temperatuurverschil > 8-10 gr kan men het scherm wel sluiten.

Enkele aandachtspunten om de kwaliteit te behouden:

  • Ec gift zal de komende periode belangrijk blijven voor behoud van de kwaliteit van de vruchten. Ec giften < 2,8-3 ms zijn niet aan te bevelen. Tracht echter de Ec drain < 4 ms te houden met grotere beurten. Voldoende inspelen met water geven qua start en stoptijden. Streef naar minimaal 6-10% intering afhankelijk van substraat.
  • Op snelheid blijven telen om de uitgroeiduur zo kort mogelijk te houden.
  • Met scherm opletten dat het vocht geen probleem gaat worden.
  • Met koude nachten indien mogelijk het groeinet gaan gebruiken, de planttemperatuur voldoende hoog houden.

Ziektedruk
Schimmelziekten zoals mycospharella en meeldauw nemen nu af. Botrytis daarentegen kan wel nog een probleem worden.
Voer eventueel nog een bestrijding uit maak de start en stoptijden van het water geven sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

 

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.