Teelttip Dubai:15 juli 2016

Nadat er vorig jaar op verschillende bedrijven ervaring is opgedaan met de Dubai in proeven en complete afdelingen, staan er dit jaar diverse kassen vol met ons nieuwe ras, zowel voor de zomerteelt als zo dadelijk voor de herfstteelt.

Nadat er vorig jaar op verschillende bedrijven ervaring is opgedaan met de Dubai in proeven en complete afdelingen, staan er dit jaar diverse kassen vol met ons nieuwe ras, zowel voor de zomerteelt als zo dadelijk voor de herfstteelt.

Sommige telers hebben Dubai al in de vroege zomerteelt geplant.  Momenteel staan er ook enkele bedrijven vol met een zomerteelt, waarbij men net aan het oogsten is. Maar ook in de herfstteelt komt Dubai op grote schaal te staan.

Verder staan er ook dit jaar op verschillende bedrijven proeven met dit ras tussen andere standaard rassen in zowel de traditionele teelten als de hogedraad teelt. Op basis van de ervaringen tot nu toe kunnen we concluderen dat het ras erg krachtig en groeizaam is. Daarom is er op verschillende bedrijven besloten om te toppen, zodat het gewas wat generatiever wordt.

Balans is belangrijk
Daar het ras krachtig is, zal qua groei zal alles gericht moeten zijn om balans in het gewas te houden. Durf de plant flink te belasten, zodat de rank er beheerst uitkomt. Sommige telers hebben geen vruchten gedund op de stam en enkele telers hebben bij de getopte plant een of twee vruchten ertussen uitgehaald.

Het ras bewijst, mede door het mildere weer dit jaar, dat het de rank te allen tijde goed brengt, dus dunnen van vruchten is niet altijd nodig. Bij te veel vrucht dunnen kan de rank weleens te vroeg komen en dan te snel gaan volgroeien.

Dus opletten met te veel dunnen bij de plantingen tot nu toe.
Er is vanaf het begin goed gestuurd op vruchtgroei door buisvraag en dat zal vaak ook nodig blijven wat betreft balans.
Bij de bedrijven waar het ras als proef tussen andere standaard rassen staat, ziet men dat men ook voldoende schraal moet blijven telen.

De ranken kunnen bij te vochtig telen weleens te sliertig worden en dan te zwakke bloemen gaan aanleggen met als gevolg te veel groei. Dubai moet ten alle tijden generatief gestuurd blijven worden, zeker met het buitenklimaat wat we tot nu toe hebben gehad,

Watergeefstrategie
Daar het ras makkelijk LAI maakt en ook de vruchtgroei snel is, zal men voldoende water moeten geven. Het lijkt erop dat de opname van dit ras boven het gemiddelde ligt van andere rassen. Geef voldoende water in de periode dat het licht maximaal is.

Voldoende drain geven en voldoende frequent bij warme temperaturen. Verder opletten dat de intering in de nacht niet te hoog wordt bij hogere temperaturen. De afgelopen periode ziet men direct te veel intering als men te vroeg stopt men water geven.

Groei
Als men constateert dat het ras te veel wil groeien op de rank, dan sturen met klimaat en voeding.
• Verhoog de SO4 tijdelijk met een flinke aanpassing (b.v. +0,50 mmol) zodat de NO3 gift verlaagd wordt. De hoge stikstof cijfers geeft in deze fase van de groei ook vaak meer celstrekking.
• Bij te veel groei en zwakke vruchtaanleg kan tijdelijk 2-3 mmol chloor ook positief werken om de groei te beheersen.  Het doel blijft om de NO3 gift te verlagen. De chloor kan men meegeven in de vorm calcium of kaliumchloride.
• Kalium gift voldoende hooghouden bij dit ras daar dit element zeer belangrijk is qua watertransport in de plant.

Volle kracht vooruit met Dubai
Dubai is een ware krachtpatser in prestaties en zekerheid. Niet voor niets vergelijkt De Ruiter Dubai met een four wheel drive; het ras heeft een krachtige ‘motor’ en een enorm uithoudingsvermogen. Een komkommer met spierballen! Dubai kwam de afgelopen twee jaar zeer positief uit alle proeven en staat inmiddels al commercieel bij verschillende telers in Nederland.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.