Dubai: 25 augustus 2016

De komende dagen worden we geconfronteerd met zeer hoge etmaal temperaturen voor Dubai. Vooral de hoge nachttemperaturen zullen misschien wel zwakkere gewassen gaan geven.

Algemeen
Prijzen zijn de laatste tijd zeer goed te noemen en hier en daar heeft men het teeltplan ook aangepast. Zoals later planten van de  volgende teelt of tomaten planten tot zelfs geen herfstteelt meer waardoor de 2de teelt komkommer zeer lang wordt.

Stand gewassen
Zomerteelten; Er staan nog steeds enkele kassen vol met teelten geplant vanaf ongeveer half juni.
Deze zullen in de meeste gevallen ingewisseld gaan worden door herfsttomaten of zolang mogelijk doorgaan tot het einde van het seizoen.
Tot nu toe zit er nog steeds voldoende bloei op om de komende weken voldoende te kunnen blijven oogsten.
De kwaliteit is goed soms met en hier en daar wat mycospharella problemen.
Wat betreft mycospharella zijn de verschillen tussen de bedrijven zeer wisselend te noemen. De kracht van het ras in de fase van weinig vrucht kan ook van grote invloed zijn geweest op het ontstaan van de mycospharella. Dubai blijft een ras met zeer sterke wortelactiviteiten waar men terdege rekening mee moet houden met de sturing van water en klimaat.
Belangrijk blijft om de gewassen voldoende open te houden. Blijf wekelijks bladplukken als men nog lang wil door produceren. Bij de gewassen die nog maar enkele weken blijven staan zal bladplukken vaak niet meer nodig zijn.
Bij het extreme zomerse weer van de komende dagen is uitstellen van bladplukken vaak te overwegen. Laat het gewas met rust met dit soort dagen.

Herfstteelt
De begin augustus plantingen zijn al begonnen met oogsten, de latere planters moeten nog beginnen met de oogsten in de komende week(en).
Productie is door het mindere augustus weer iets trager opgang gekomen dan wat normaal is voor deze tijd van het jaar . in veel gevallen nu tussen de 19-21 dagen.
Wel zien we verschillen tussen de bedrijven die veel buisinvloed ( minimum en stooktemperatuur) hoog hebben gehouden  wat betreft selectiviteit en snelheid van vruchtgroei.
Ook nu zien we weer dat Dubai met hoge temperaturen en buisinvloed geteeld moet worden.
De getopte planten staan ook voldoende sterk doordat  men hier 1-2 vruchten meer gedund heeft op de rank. Het blijft ten alle tijden een getopte plant waar men voldoende kracht over moet houden op de rank zodat de tweede orde ook voldoende sterk komt.
Planten staan sterk en ook de scheut ontwikkeling is nog goed.

Enkele aandachtspunten:

·      De scheuten mogen niet te vroeg komen om balans in het gewas te houden . zorg er echter ook voor dat men de stamkomkommers op ongeveer 1 oktober ook af heeft om voldoende hergroei te krijgen op de rank. Maak een goed snoeibeleid .

·      Dubbele vruchten op het einde van de stam zijn vaak bedoeld om het gat op te vangen tussen de stam en de rank. Echter bij Dubai ziet men vaak een goede overgang . Dubbele vruchten in de herfstteelt zijn dan vaak nadelig voor de kracht en aanleg op de ranken.

Klimaat
Deze week zeer warm en veel licht.  Dit zijn enigszins generatieve omstandigheden terwijl we normaal in deze tijd van het jaar vaak vegetatief klimaat hebben met vochtige omstandigheden.
Temperaturen zullen de komende dagen ook in de nacht zeer hoog gaan worden. Bij temperaturen > 18-20 gr in de nacht zal opstoken naar 19- 20 gr niet nodig zijn daar de plantemperaturen tocht voldoende hoog blijven. Bij weersovergang volgende week naar koeler weer is dit wel weer noodzakelijk om voldoende verdamping te realiseren in de ochtend .
Tracht in de nacht zo koel mogelijk te telen om de vruchtaanleg voldoende sterk te houden ( vooral op de jongere gewassen).

Schermen
In deze tijd van het jaar is schermen op instraling vaak niet nodig. Zwakke ranken (sliertig) door te hoog vocht zijn vaak het gevolg.
Bij het huidige weer kan schermen wel positief zijn daar de planttemperatuur door schermen lager wordt en dit voor de vruchtaanleg op langere termijn positief is. De verdamping van de plant kan extreem worden bij dit weertype en op langere termijn zwakkere groei tot gevolg hebben.
Kijk goed naar de CO2 opname in de middag of deze nog voldoende is. Vaak zien we door schermen de CO2 dalen in de kas of dat er meer gedoseerd gaat worden. Als de gewassen gaan “blinken “dan schermen.

Dakberegening
Kastemperatuur trachten zo laag mogelijk te houdende komende dagen, dus maximaal gebruiken en ook nog in de avond. Zolang de kastemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur is dakberegening altijd positief.

Zorg er echter wel voor dat de bladeren goed zijn opgedroogd voordat het zon onder is i.v.m. vals meeldauw.

Vocht:
Bij weersovergang naar vochtiger weer kan vocht een groot probleem worden de komende weken.
Tracht ook de komende dagen te voorkomen dat het vocht te snel stijgt. Dit kan gevolgen hebben in het ontstaan van b.v. mycospharella op (een verzwakte plant?)  Na deze periode van hoge etmalen.
Temperatuur zal bij zulke hoge etmalen op een gegeven moment altijd onder de buitentemperatuur komen en ga dan de ramen geleidelijk begrenzen zodat het vocht niet verder wegzakt. Bij vocht weer boven b.v 80% dan weer tijdig bijluchten zodat men geen sterke stijging van vocht krijgt. Deze loopt vaak toch snel op. Enkele dagen hoge etmalen kan er echter voor zorgen dat de plant het vocht niet zo hoog krijgt of weer te snel wegzakt, dus blijf goed op ventilatie sturing letten de komende periode.

Water
Opname zal de komende dagen zeer hoog zijn op basis van temperatuur. Kijk goed naar de instrumenten (weegschaal, vochtgehalte meters, drain percentage) dat men voldoende water blijft geven.
Bij de oudere gewassen kan de Ec flink gaan oplopen= tijdig bijsturen met lagere Ec. Tracht niet < 2,4 te gaan i.v.m. kwaliteit.
Bij de jongere herfstteelten kan de Ec ook met dit weertype nog flink gaan zakken. Voorkom dat de Ec drain < 2,8 komt.
Pas Ec gift echter iets aan met dit weertype omdat veel zouten in het water de plant ook niet helpt met opname.
Beurt grote afhankelijk maken van de instraling zal altijd positief zijn.

Succes!

 

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

 

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.