Teelttip Dubai: 29 september 2016

Het goede weer houden we volgens het weerbericht voorlopig nog wel even.

Het goede weer houden we volgens het weerbericht voorlopig nog wel even. Dag temperaturen van > 20 gr en in de nacht wisselend van koud < 8 gr tot warm > 14-15gr. De hoeveelheid licht zal waarschijnlijk ook nog goed blijven. In de laatste 3 weken hebben we 40% meer licht gehad dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

Stand gewassen Dubai

Zomerteelten
Bij deze (door)teelten kan men toch de redelijk sterke eigenschappen zien van dit ras. Ondanks de zeer vele oogstweken blijft het ras op een redelijk hoog niveau door produceren.
De groeikracht neemt van zelf sprekend af maar toch zien we steeds weer korte nieuwe ranken met bloei.

Herfstteelt
Bij de meeste gewassen is de stam deze week leeg of bijna leeg. Bij veel gewassen zien we door het goede weer en veel productie de afgelopen weken toch hier en daar te veel abortie op de ranken. 3-4 oksels zijn er soms geaborteerd. Het valt op dat bij Dubai deze abortie erg meevalt. Ook bij dit ras zien we chlorose op de rank maar dit heeft niet geleid tot veel abortie. De stam is door zijn snelheid ook eerder leeg dan bij andere rassen.De ranken zijn door het goede weer voldoende sterk geworden. Bij sommige gewassen zal het nodig zijn om de komende dagen nog een stamblad weg te halen.Zorg ervoor dat de vruchten die onderaan op de rank zitten voldoende in de licht komen te hangen. Top de ranken niet te laag daar anders de vruchten er onvoldoende snel af komen.Tracht de gewassen voor de eerste dagen van oktober klaar te zetten qua gewasverzorging i.v.m. groei in deze tijd van het jaar.
Te veel in het gewas werken kost vaak productie.Hier en daar zien we vruchten hangen die onderaan de vrucht een verdikking hebben. Dit duidt vaak op een groeistoornis, maar ook dat er op snelheid gewerkt moet worden.Sommige gewassen hangen flink vol op de rank, werk dan met voldoende hoge dagtemperaturen, dus sterk lichtafhankelijk.Lichtverhogingen van 2 tot 3gr op de ventilatie kan men bij zonnig weer en 19-20 gr buiten temperatuur makkelijk tolereren.

Hogedraad
Op enkele bedrijven met hoge draad staan ook proeven met Dubai.  De groeikracht van dit ras komt ook bij deze teelt tot zijn recht. Zeker met de hoge temperaturen van de laatste weken. Abortie komt hier bijna niet voor.

Op het einde van de teelt zal geëvalueerd worden of de productie en kwaliteit ten opzichte van de standaard rassen een verbetering is. Ook in de voorjaarsteelt hebben we goede resultaten gezien van de Dubai, hoge producties, goede vruchtlengte met een mooie kwaliteit, ook qua arbeid zagen we weinig verschil met de standaard rassen.

Enkele aandachtspunten:

  • De Ec gift zal de komende periode belangrijk blijven voor het behoud van de vruchtkwaliteit. Ec giften < 2,8-3 ms zijn niet aan te bevelen. Tracht echter de Ec drain < 4 ms te houden met grotere beurten.
  • Houdt een gezond wortelgestel in het substraat. Een voldoende hoog zuurstofgehalte is essentieel voor een maximale productie. Pas de start en stoptijden tijdig aan. De intering van het substraat zal nu hoger moeten worden nu de kans op een herfstklimaat ook toe neemt. Doe geen drastische aanpassingen daar het wortelgestel zich hier niet op heeft aangepast met als gevolg te veel wortelafstoting.
  • Botrytis in de herfst kan een groot probleem worden met als gevolg uitval van planten. Door het goede weer met vaak schrale lucht ziet men tot nu toe weinig botrytis. Preventief bestrijden zal echter nodig zijn om ook in de eindfase geen uitval te krijgen.

Klimaat
Tot nu toe hebben we erg schraal weer gehad voor de tijd van het jaar. Normaal hebben we omstandigheden met weinig licht, weinig wind en hoog vocht (AV > 12-14 gr) De afgelopen weken hebben we absoluut vocht gehaltes van <8- 10 gr buiten gehad. Deze zijn extreem laag voor deze tijd van het jaar en daarom zullen we ook voor de komende periode moeten opletten dat we voldoende groeiklimaat (vruchten) in de kas houden.
Bij een Dubai zal men de komende periode op voldoende snelheid moeten blijven werken. Nachttemperaturen van < 18 gr zijn niet aan te bevelen.
Bij de gewassen die deze week leeg komen kan het zelfs tijdelijk noodzakelijk zijn om in de nanacht iets meer tempo te maken (18,5-19 gr) om het gat stam/rank zo klein mogelijk te maken.
Ook overdag met het huidige buitenklimaat liever 25-27 gr dan alle vocht weg luchten.

Krijgen we echter de komende weken herfst weer dan zal men alles moeten doen om de verdamping te stimuleren.

  • Minimumbuis aanzetten bij omstandigheden van weinig licht en weinig wind.
  • Wortels gezond houden door watergift tijdens dit weer aanpassen en ook werken op verdamping door voldoende minimumbuis van 45 gr tot ongeveer 15.00/16.00 uur. Zaak blijft echter om voldoende vocht af te voeren door de luchtramen voldoende ver open te zetten. Men kan immers alleen vocht afvoeren door middel van ventilatie.
  • Ventilatoren aanmaken overdag.
  • Werk met minimum raam nacht > 12 gr buiten.

Schermen
De afgelopen weken hebben we al enkele koude nachten gehad (< 7-8 gr) waardoor er hier en daar al geschermd is.Daar we vrij schraal buitenklimaat hebben met veel licht hoeft dit niet nadelig te zijn mits men maar vocht afvoert. Luchten boven het scherm is dan noodzakelijk. Vocht in de nacht van < 1,8-2 vd zijn vaak nadelig voor de sterkte van het gewas en ook kwaliteit van de vrucht.

Krijgen we echter weer met weinig licht en ook lage nachttemperaturen dan voorzichtig zijn met te veel schermen.

Gewassen worden in deze tijd van het jaar vaak te zwak door het zachtere /vochtige buiten klimaat. Echter dit jaar hebben we een heel ander buiten klimaat. Soms meer een zomer klimaat dan een herfstklimaat.

 Mycospharella
Nog steeds zien we mycospharella druk bij alle rassen, tussen de bedrijven zien we best wat verschillen, daarom, bij koude nachttemperaturen en veel zonnig weer ervoor zorgen dat gewas en vruchten tijdig op dag temperatuur is. Geleidelijk opstoken naar 20 gr minimaal 1 uur voor zon op.

Bij de gewassen die tijdelijk weinig belasting hebben bij lage nachttemperaturen het groeinet gaan toepassen. Vochtspanning in de plant kan in de nanacht flink gaan toenemen. Vanaf 24.00 uur eventueel 40-45 gr en > 100 watt weer snel eruit.

Temperatuur in de ochtend niet te snel laten oplopen. Beperk dit tot max 1,5 gr/ uur.

Wekelijks chemie toepassen bij veel bloei en te weinig belasting.

 

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.