Teelttip Garpo - 14 juni 2019

Met de mooie zomer van vorig jaar in het achterhoofd en de problemen die zich meestal meer voordoen met het komkommerbontvirus in de zomer is dit jaar meer gekozen voor een bedrijfszeker ras: Garpo is een krachtig ras dat goed overweg kan met warme periode en sterk is tegen het komkommerbontvirus met meeldauwresistentie. Tot nu toe is het weer wisselvallig te noemen maar de kans op een warmere periode neemt alleen maar toe. Met Garpo zijn we voorbereid!


STAND GEWASSEN

Traditioneel
Vanaf de plantenkweker op de tuin zien we al snel een sterk generatief gewas groeien. Inworteling is dit jaar vrij vlot verlopen met weinig problemen. De bloemen bloeide snel en vruchtbeginsels kwamen er sterk uit. Over het algemeen kan bij Garpo gemakkelijk een vruchtje worden aangehouden op het 5e of 6e oksel. Afhankelijk van bladeren onder de draad/wel of geen goot, wordt er na de 1e 2/3 vruchtjes nog een vruchtje verwijderd. Een aantal telers heeft hierbij ook het blaadje mee weggebroken om het gewas open te houden. Soms zagen we dat de weggroei te zwaar was waardoor er te vroeg dubbele vruchten zichtbaar waren in een oksel. Een nachttemperatuur van 20 graden was dan ook noodzakelijk om lengte op de stam te verkrijgen en iets minder krachtig te zijn. Ook een etmaal van 22 graden was dan ook soms nodig voor de beheersing van de planten.  Bij de laatste bladeren mag bij er bij 22-24 bladeren onder de draad niet teveel dubbele vruchten aanwezig zijn. Bij minder dan 20 bladeren heeft dit wel de voorkeur om enkele dubbele vruchten aan te houden als stuurvrucht. De ranken komen over het algemeen vrij gemakkelijk en ook over de overgang van stam naar rank mogen we niet klagen. Met het koppen heeft het de voorkeur om het kopblaadje aan de voorkant weg te nemen. Dit geeft de ranken meer licht en voorkomt al snel een te vol gewas. Ook de bladeren tot aan 1e vrucht verwijderen heeft de voorkeur voor minder opschot(arbeidsbesparing) en meer lucht aan de onderkant. Over het algemeen zien we weinig chlorose op de ranken. Wel blijft het belangrijk om zeker in het begin voldoende voeding mee te geven (lees Ec van 3,5) om goed kleur op de plant te houden. Garpo is nu eenmaal een plant die veel voeding vraagt. Blijf kritisch op de voeding en wees niet bang ook in het vervolgtraject hoger in de voeding te blijven. De meeste 1e vruchten worden geoogst na 17 dagen. De vruchten zijn goed gevuld op de punt en goed van kwaliteit. 

Hogedraad
Bij deze teelt wordt er meestal in de zomer gekozen voor getopte planten waarbij er direct gestart wordt op 3 of 3,3 stengels per m2. Ook zijn er telers die zelf een dief hebben aangehouden. De plantkosten zijn hierbij minder maar de productie is lager bij aanvang en vraagt meer arbeid bij de start. Denk hierbij ook het apart dunnen van de scheuten om deze voldoende kracht te geven.  Ook het gelijk hangen duurt vaak iets langer omdat dit niet in 1 keer lukt. Om de kracht te beheersen wordt er in het begin 1 x setje van 2 vruchtjes aangehouden (niet bij getopte planten), maar al snel schakelen we over naar om en om dunnen. In het begin is het belangrijk om bij de weggroei te schermen, maar met voldoende krachtige plant en zolang het vocht niet lager is dan 60-65% is de noodzaak tot schermen minder aanwezig. Brandkoppen hebben we tot nu toe niet gezien.  Ook zagen we bij start met de sterke weggroei dat de kleur van de koppen snel aan de lichte kant kan zijn. Een druppel-Ec van 3,5 of meer was dan ook nodig. Bladafsplitsing is in het begin hoog, maar zakt al snel terug naar 6 tot 7 bladeren per week. Met om en om dunnen leggen we zo tussen de 9 a 10 vruchten aan per week. 

In Frankrijk hebben we proeven gezien waarbij in februari Garpo is aangeplant in de hogedraadteelt. Na 10-12 meter is er besloten om deze aan te aarden om deze teelt door te trekken naar september. Kleur en lengte van de vrucht is nog goed te noemen. Ook in de vroege teelt komt er hier steeds meer belangstelling voor virusresistente rassen. 

Klimaat
Bij een sterk weggroeiende plant zoals we dit van Gapro kennen is het belangrijk om nachttemperatuur niet te koud in stellen, denk hierbij aan 19-20 graden minimaal. Zodra de ranken moeten komen is het van belang om op kracht te blijven telen. Pas ook hier de nachttemperatuur op aan en zeker wanneer het gewas de kas meer gaat vullen. Blijf wel werken met een kiertje lucht zowel aan luw als windzijde. Laat vanaf 10.00-11.00 uur de windzijde meer nalopen. Bij vochtige omstandigheden mag er meer voor zononder afgelucht worden. Bij schrale omstandigheden stel dit meer uit en alleen aan de luwzijde. Natuurlijk bepalen de buitenomstandigheden hierin veel. Streef wel naar een hoger vochtdeficiet dan 2,5 in de nacht en zeker naar de ochtend toe.

Co2; hierbij geldt zolang er een fris/sterk gewas staat mag deze ook Co2 hebben, ook bij 30 graden. Hoewel Garpo niet gevoelig is voor brandkoppen, geldt bij een jonge teelt met vruchtdracht onder de draad: Beter te vroeg gekrijt / geschermd dan brandkoppen.

Bij jonge gewassen het scherm 75/80% dichtrekken boven de 600 watt. Als er geen scherm aanwezig in de kas altijd krijten zeker als de koppen van de plant om 11 of 12 uur al aan de donkere kant zijn. Zodra de ranken gaan ontwikkelen en er voldoende kasvulling is kan het scherm worden afgebouwd (hogere instraling) en krijt worden verwijderd.

Watergift
Voor een goede inworteling mag de mat-Ec bij start niet hoger zijn dan 2.5-2,8.  Dit voor een goede inworteling. Pas wel snel uw druppel-Ec aan na inworteling aan naar 3.0 of hoger.  Na inwortelfase is het belangrijk om de wortelgroei te bevorderen tot de vruchtvormfase (1e afgebloeide vrucht). In deze fase heeft de plant vaak maar 1 tot 2 cc per joules nodig (afhankelijk van diversen) en mag er gewerkt worden aan intering van de matten 10-15%. (Wel overdag vlot gieten) Vaak geeft langer watergeven in deze fase meer problemen met wortelvorming achteraf. Na vruchtvormfase is een tekort aan water al snel belemmerend voor de uitgroei van de vruchten. Streef daarom in deze periode naar minimaal 3.5 cc per joules. Start om 8.00-8.30 uur (afhankelijk van buis, buitentemperatuur, vocht kas etc..) met watergeven en ga op licht langer door (tot 20.00 uur) (afhankelijk van buis, buitentemperatuur, vocht kas etc..). Realiseer voldoende drain en geef een nachtbeurt afhankelijk van de intering van de mat (bepalend door stand van het gewas, plantbelasting, gerealiseerde buis, schermuren etc…). Zorg bij eventueel zichtbaar worden van chlorose voor een ruime gift van ijzer en mangaan. Houd de druppel-Ec op minimaal 3.3-3,5 maar ga met licht al snel naar de 2.5-2,8.

Werk ook met meer vruchtdracht met een hogere Kaligift.

Plagen
Rupsen komen in de jonge teelten al snel voor. Ook de wantsen en de luis kunnen voor snelle verrassingen zorgen. 

Hoewel Garpo resistent is tegen meeldauw kan het toch belangrijk zijn om eventueel een preventieve behandeling uit te voeren. Mycosphearella zien we gelukkig nog weinig Voorkom het nat slaan van de bloemen door het te ver leegsnijden van de plant. Voorkom in een vol gewas ook te hoge luchtvochtigheden door hierbij eerder te gaan luchten. Stook ook minimaal 2,5 à 3 uur voor zonop met maximaal 1 graad per uur. Wees altijd op 20 graden met zonop.

TIPS & AANDACHTPUNTEN

Traditioneel

  • Bij de gewassen die nu net in productie zijn is het beter om lichtere komkommers te snijden en bij voorkeur iedere dag omdat anders de plantbelasting te hoog wordt. 
  • Verwijder blad tot 1e vrucht.
  • Neem een kopblaadje aan de voorkant weg met het koppen. 
  • Top ranken reeds na 4 tot 5 bladeren. 
  • Bij ontwikkeling van de ranken neem 1 à 2 bladeren weg aan de hoofdstam.

Hogedraad

  • Met blad verwijderen goed bijblijven tot oogst 1e vrucht.
  • Hang de planten niet te schuin weg, zodat er ook meer licht onderin komt.
  • Let ook goed op de verdeling van de koppen bovenin.
  • Neem bij voldoende bladvulling vanaf begin tot half juli een kopblaadje weg met het verwijderen van het vruchtje. Doe dit in het begin maximaal wekelijks.
  • Streef van te oogsten vruchten tot bloei, maximaal 7 vruchten aan de plant.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.