Teelttip Garpo - 27 augustus 2019

De hoge etmaaltemperaturen zorgden voor kortere uitgroeiduur van de vruchten en hoge producties in de afgelopen tijd. Het was dan ook hard werken om alles gesneden te krijgen.

Nadeel is wel dat we door de hoge temperaturen minder bloei op de plant zagen waardoor er een periode volgde van minder productie. De nachten gaan nu gelukkig hopelijk weer meer afkoelen waardoor we weer meer vruchten op de planten kunnen houden. De meeldauwdruk is overal toegenomen maar Garpo heeft hier beduidend minder last van. Mede door het extreme weer zagen we toch een viruskopje ontstaan, maar op de vruchten zien we gelukkig geen virusbeeld.

Schermen was de afgelopen tijd met hoge instraling nog nodig.

STAND VAN DE GEWASSEN

Traditioneel
Algemeen staat nu overal geplant voor de laatste teelt. Door de hogere temperaturen bij de plantenkwekers kreeg men als snel iets meer gerekte planten met zwakkere vruchtbeginsels. De plant start dan eigenlijk al wat te vegetatief. Belangrijk is dat de plant met kracht naar boven toe doorgroeit voor voldoende sterke vruchtbeginsels en kracht op de kop. Ook zorgt meer kracht voor een betere inworteling. Plantpartijen die met dat extreem weer van 40 graden zijn geplant, blijken toch achteraf gelukkig goed weg te groeien. Wat we duidelijk zagen is dat planten die moeite moet doen om te verdampen, minder problemen geven met inwortelen. Gewassen die op dat moment halverwege waren, liepen zonder scherm/krijt/bevochtiging sneller een brandkop op.

Met hoge instraling blijf het opletten voor een broeikop.

Met het mooie weer is er tijdelijk lager in Ec gedruppeld maar met afnemend licht en toenemend vocht is het belangrijk dat Ec minimaal op 3,0 wordt gehouden (maar liever op 3,5) met eventueel een 0,5 punt lichtafbouw. Dit komt de kleur van de vruchten alleen maar ten goede.

Hogedraad
De hogedraadtelers die nog tomaten als opvolgende teelt hebben gaan nu de laatste fase in. Zijn inmiddels gekopt of zullen dit op korte termijn gaan doen.  Over het algemeen zien we dat er nu duidelijk minder vruchten aan de planten hangen. Tot nu toe was het blad door de door de schralere omstandigheden aan de kleinere kant. Dit neemt nu de komende tijd weer toe en kunnen we ook meer naar boven toe bladeren weghalen. Er is afgelopen tijd veel geoogst met uitschieters tot 12 stuks per m2, maar nu is de productie toch wel duidelijk teruggevallen. Diegene die nu koppen, zullen geen vruchten meer weghalen en proberen zoveel mogelijk het laatste stuk nog te oogsten. Belangrijk is wel dat afwijkende vruchten/kromme en dergelijke wel worden weggehaald. Voor de nauwere stengelafstanden die na 10 september gekopt worden, is het verstandig om afstand terug te brengen naar 2,25-2,4. Belangrijk is ook om de planten goed te verdelen over de draad.

Schematische voorstelling met gemiddeld licht en terugbrengen van stengelafstand en om en om snoeien. Met als voorbeeld hierbij teruggebracht naar een stengelafstand van 2,4. Bedenk wel dat een ruimere stengelafstand vaak een snellere afsplitsing geeft.

Globaal kunnen we zeggen dat elke vrucht per m2 1000 joules nodig heeft per week. Dus 6000 joules max. 6 vruchten. Maximaal om en om snoeien, maar soms kan het nodig zijn om een extra vrucht weg te snoeien.  

Met afnemend licht en toenemende vocht kan ernaast verminderen van het aantal stengels worden gekozen om een (kop)blaadje mee te nemen.

Klimaat
Van koele nachten was tot nu toe nog geen sprake, hopelijk komen deze weer meer in beeld de komende tijd. Etmalen van 21 graden C zou eigenlijk voldoende zijn. Probeer dan ook daar waar mogelijk, de voornacht van 17 graden C met een koelere 1e gedeelte van de nacht naar 18-19 graden C in te stellen. Met zonop moet het gewas altijd weer terug op temperatuur zijn van 19,5-20 graden C. Houd tussen 4.00 en 10.00 uur altijd een minimumbuis aan van minimaal 45 graden C. Dit om de stengels onderin goed droog te houden. Werk met een luchtig klimaat in de ochtendperiode zeker wanneer buiten warm en vochtig is. De grootste discussie is op welk tijdstip de windzijde te knijpen. Dit is het meest afhankelijk van buitenvocht. Wanneer dit laag is mag er eerder en meer geknepen worden met de windzijde. Sommige doen dit met de naloop van de windzijde anderen weer door de max. raamstand te beperken. Met schrale omstandigheden (en niet te warm) mag er reeds gestart worden met knijpen vanaf 10.00-11.00 uur. Bij vochtigere omstandigheden kan dit naar achteren uitgesteld worden. Pas wel op met de windzijde geheel dicht te leggen bij warme/vochtige omstandigheden. Voorkom een Rv boven de 85-90%, ook in de nacht. Op scherpe dagen en zeker bij overgangsweer is het gebruik van scherm nog aan te raden. Dit kan bij een voller gewas wel op een hoger niveau namelijk 600-700 watt, bij een jong gewas bij 300-400 watt. Ook van verneveling (hoge druk maar ook lage druk) hebben we gezien dat het vocht beter op peil bleef en gewas hierdoor minder brandkoppen/problemen gaven.

Watergift
Bij een zwaardere plantbelasting zien we dat pH al snel kan gaan zakken. Neem dan ook dagelijkse een drainmonster voor EC en Ph om het effect hiervan te kunnen zien.  Na de inwortelfase is het belangrijk om de wortelgroei te bevorderen tot de vruchtvorming fase(1e afgebloeide vrucht). In deze fase heeft de plant vaak maar 1 tot 2 cc per joules nodig (afhankelijk van matsoort/verdamping/temperatuur) en mag er gewerkt worden aan intering van de matten 10-15%. (Wel overdag vlot gieten) Vaak geeft langer watergeven in deze fase meer problemen met wortelvorming achteraf. Na vruchtvorming fase is een tekort aan water al snel belemmerend voor de uitgroei van de vruchten. Streef daarom in deze periode naar minimaal 3.5 cc per joules. Start om 8.00-8.30 uur (afhankelijk van buis, buitentemperatuur, vocht kas etc.) met watergeven en ga op licht langer door (tot 18.00-19.00 uur) (afhankelijk van buis, buitentemperatuur, vocht kas etc.). Bedenk wel dat het moment van zon-onder nu snel opschuift naar voren toe. Realiseer voldoende drain. Een nachtbeurt is vaak in deze fase al minder snel nodig. Blijf de wortels controleren.

Controleer regelmatig de wortelvorming.

Zorg bij eventueel zichtbaar worden van chlorose voor een ruime gift van ijzer en mangaan. Houd de druppel-Ec op minimaal 3.5-4.0 maar ga met licht al snel naar de 3,5-3.0. Streef Ec van de mat tussen de 3,0 en 3,5 aanhouden

Werk ook met meer vruchtdracht met een hogere Kali-gift en pas de hoeveelheid ammoniumnitraat aan op de pH meting.

Plagen
Naast insecten neemt in deze periode ook schimmels vaak toe. Pas dan ook een preventieve bestrijding toe tegen mycospaerella/botrytis en meeldauw. Ondanks de resistentie tegen meeldauw. Ook door afnemende plantbelasting, verminderde verdamping en hierdoor toenemende worteldruk kan er gemakkelijk een rotpootje ontstaan.

Rotpootje

Een preventieve bestrijding is hierbij zeker aan te raden.
Wantsen en tripsen blijven de grootste plaag in komkommers qua insecten. We zien dan ook snel schade hiervan. Wantschade door geprikte koppen en misvormde vruchten. Trips zorgt al snel voor kromme vruchten.  Dit jaar wordt er meer gekozen om snel na het planten of met het planten spintroofmijten uit te zetten ten strijde tegen de spint. Dat werkt goed.

TIPS EN AANDACHTSPUNTEN

Traditioneel

  • Laat het gewas nu niet te zwak worden door te veel stambelasting aan te houden, waardoor de ranken te zwak blijven en gewas in onbalans raakt. Voorkom het stapelen van vruchten.  
  • Verwijder blad tot 1e vrucht en pas een preventieve bestrijding tegen botrytis/mycos toe na het leegoogsten van de stam.
  • Neem een kopblaadje aan de voorkant weg met het koppen.
  • Probeer nu met grote regelmaat een stamblad aan de voorkant te verwijderen. Hou het gewas open.
  • Top ranken reeds na 4 tot 5 bladeren.
  • Bij ontwikkeling van de ranken neem 1 à 2 bladeren weg aan de hoofdstam.
  • Probeer ook met grote regelmaat een stamblad aan de voorkant te verwijderen na het leegoogsten van de stam Hou het gewas open zeker in de herfstperiode. Dit komt de kleur van de vruchten ten goede.

Hogedraad

  • De meeste telers blijven om en om dunnen. Toch kan het verstandig zijn een gat van 2 lege oksels te maken zodat er minder belasting is. Blijft investeren in krachtige vruchtbeginsels naar het eind toe en voorkom het stapelen van vruchten.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.