Teelttip Garpo - 27 september 2019

Hoge buitentemperaturen zijn nu wel voorbij. Dit betekent dat er meer stuurbaar weer aankomt !

Het afnemende licht wordt daardoor steeds belangrijker. Komkommer blijft een lichtgevoelig gewas vooral wanneer de lichtsommen onder de 1000 joules/dag komen. 

STAND VAN DE GEWASSEN

Traditioneel
Over het algemeen kunnen we zeggen dat de gewassen er nog vrij fris en sterk bij staan. Kwaliteit van de vruchten is nog goed te noemen, met een redelijke mooi kleur van de vruchten. Wel zien we dat door de hoge temperaturen er bij sommige gewassen er minder bloei is ontstaan. Dit gebeurde vooral bij de gewassen die op dat moment een hoge plantbelasting hadden. Meeldauw druk in het algemeen is hoog te noemen. Maar Garpo is toch duidelijk minder gevoelig. De verschillen met andere variëteiten zonder meeldauwresistenties zijn op de rij af te zien. 

Schermen was de afgelopen tijd met hoge instraling nog nodig.

Met het mooie weer is er tijdelijk lager in Ec gedruppeld maar met de komende tijd is het belangrijk dat Ec minimaal op 3,5 maar liever op 4,0 wordt gehouden met eventueel een 0,5 punt licht afbouw. Dit komt de kleur van de vruchten alleen maar ten goede.

Hogedraad
De hogedraad telers die nu nog komkommers hebben gaan ook de laatste fase in. We zien nog steeds dat er minder vruchten aan de plant hangen. Koppen zijn over het algemeen nog sterk. Er is goed geoogst met flinke uitschieters maar nu wordt er duidelijk minder gesneden. Licht speelt zoals gezegd nu een grotere rol in de productie. Terug koppen is toch essentieel om voldoende licht in het gewas te behouden. Afgelopen jaar hebben we goede ervaringen met 1 blad aan de gekopte plant te laten zitten en deze eventueel in het midden te hangen aan de groeibuis. Hierdoor zal deze minder snel verslijten en dus vergelen. Belangrijk is wel dat afwijkende vruchten (kromme) en dergelijke goed worden weggehaald met het dunnen. Bekijk ook kritisch of om en om dunnen te planten niet teveel belast en dat er toch nu eerder gekozen moeten worden voor 1 erin 2 eruit. Ook voor het koppen is het verstandig om te gaan wachten of te stoppen met het dunnen. Verder blijft nog steeds erg belangrijk om de planten goed te verdelen over de draad.

Schematische voorstelling met gemiddeld licht en terugbrengen van stengelafstand en om en om snoeien. Met als voorbeeld hierbij teruggebracht naar een stengelafstand van 2,4. Bedenk wel dat een ruimere stengelafstand vaak een snellere afsplitsing geeft. 

Globaal kunnen we zeggen dat elke vrucht per m2 1000 joules nodig heeft per week. Dus 5000 joules max. 5 vruchten. Maximaal om en om snoeien, maar soms kan het nodig zijn om een extra vrucht weg te snoeien.  Bij het niet dunnen aan het eind en koppen kunnen er meer vruchten worden gerealiseerd. Mits deze allemaal tot hun recht komen.

Klimaat
De temperatuur is weer beter stuurbaar met koelere nachten. Ook de dagwaarde gaat steeds minder invloed zijn op de 24-uurs temperatuur. Etmalen van 20-21 graden C is nu eigenlijk het streven. Met donker weer kan dit terugvallen naar 19 graden C. Probeer dan ook daar waar mogelijk is de voornacht van 17-18 graden C met een koelere 1e gedeelte van de nacht naar 18-19 graden C in te stellen. Met zon-op moet het gewas altijd weer terug op temperatuur zijn van minimaal 20 graden C. Houd tussen 4.00 en 10.00 altijd een minimumbuis aan van minimaal 45 graden C. Dit om de stengels onderin goed droog te houden. Pas met lagere temperaturen op dat er niet te kort op de stooktemperatuur gelucht in de ochtend. Pas ook de p-banden nu aan. Wees ook steeds voorzichter met het openen van de windzijde. Hou hierbij rekening met de buitentemperatuur en buitenvocht. Deze mag nu verder nalopen en/of beperkt worden op max. raamstand. Moet de windzijde nog verder open dan 10-20%? Met normale omstandigheden (en niet te warm) mag er reeds gestart worden met knijpen vanaf 10.00 uur. Pas wel op met de windzijde geheel dicht te leggen bij warme/vochtige omstandigheden. Voorkom Rv boven de 85-90% ook in de nacht. Gebruik van scherm overdag is veelal niet meer nodig.  

Watergift
Wanneer we in deze fase de Ec zien oplopen wordt er vaak gereageerd door eerder te starten en langer door te gaan. Dat is in deze fase niet de juiste beslissing. Start 2 tot 2,5 uur na zon-op met gieten. Later starten heeft vaak ook invloed op het ontstaan van rotpoten. Eerst verdamping en dan druppelen. Werk hierna met grotere beurten om sneller drain te realiseren. Neem dan ook dagelijkse een drainmonster voor EC effect hiervan te kunnen zien.  Realiseer voldoende drain midden op de dag (30-40%). Stoptijd ongeveer 2,5 tot 3 uur voor zon-onder. Nachtbeurt is vaak in deze fase niet meer nodig. Voor een goed behoud van wortels mag er gerust een intering worden gerealiseerd van.  Blijf de wortels controleren.

Zorg bij eventueel zichtbaar worden van chlorose voor een ruime gift van ijzer en mangaan. Houd de druppel-Ec op minimaal 3.5-4.0 maar ga met licht al snel naar de 3,5-3.0. Streef Ec van de mat rond de 3,5 aanhouden

Plagen
Met name trips en spint zijn dit seizoen duidelijk meer aanwezig dan andere jaren. Wantsenschade zien we nu tijdelijk minder, maar het blijft opletten hiervoor. Trips zorgt nog steeds hier en daar voor meer kromme vruchten dan gebruikelijk. Spint is nu een beetje op z’n retour, maar wat we dit jaar duidelijk zagen is dat spint na een goed evenwicht toch weer de overhand kregen. Hierdoor zit er op enkele plekken toch te veel spint waardoor een correctie noodzakelijk is. Blijft een preventieve bestrijding toepassen tegen mycospaerella/botrytis en meeldauw. Ondanks de tolerantie tegen meeldauw. Door afnemende plantbelasting, verminderde verdamping en hierdoor toenemende worteldruk kan er nog steeds gemakkelijk een rotpootje ontstaan. Waar een blaadje verwijderd is toch de 1e vrucht zien we minder narigheid en minder opschot. 

Tips/Aandachtspunten

Traditioneel

 • Blijft regelmatig snijden om de plantbelasting gemiddeld niet te hoog te laten worden
 • Blijf regelmatig een blaadje aan de voorkant wegnemen om het gewas open te houden.  
 • Houd geen lange ranken aan en top deze reeds na 4 tot 5 bladeren.
 • Voer een preventieve bespuiting uit om rotpootjes en myco’s te voorkomen.
 • Buitenzijde van de kas wassen. Licht is essentieel!

Hogedraad

 • De meeste telers blijven om en om dunnen. Toch kan het verstandig zijn gat een van 2 lege oksels te maken zodat er minder belasting is. Blijft investeren in krachtige vruchtbeginsels naar het eind toe.
 • Met blad verwijderen goed bijblijven tot oogst 1e vrucht.
 • Met afnemend licht en toenemende vocht kan er naast verminderen van het aantal stengels worden gekozen om een (kop)blaadje mee te nemen of meer bladeren aan de voorkant weg te nemen.
 • Verdeel de planten goed over de draad.
 • Buitenzijde van de kas wassen. Licht is essentieel!
 • Neem bij voldoende bladvulling een kopblaadje weg met het verwijderen van het vruchtje. Frequentie hangt af van de vulling van het gewas.
 • Bladplukken waarbij er een lang steeltje blijft staan is een mogelijkheid in de laatste weken om arbeidsbesparing toe te passen.
 • Hou rekening met oplopende uitgroeiduur naar het najaar toe met het koppen. Wel zien we dat er met weinig vruchtbelasting de uitgroeiduur aanzienlijk wordt verkort.
 • Globaal: hangt af van diverse factoren (licht, temperatuur, plantbelasting etc.)  

  Uitgroeiduur Komkommers bij Hogedraad

 

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.