Teelttip Gotja - 12 juli 2019

WEER
Het lijkt erop dat de zomer weer even over is. De afgelopen dagen koude nachten (< 12 gr C) en ook nog schraal weer voor de tijd van het jaar. Klimaat overdag is zeer wisselend door het land, van nog geen 20 gr C overdag tot 22 gr C in het zuiden van het land. Veel wind uit het Noord/Westen. Voor de komende nachten gaan de temperaturen in de nacht naar > 15 gr C en de wind ook meer naar het westen. De droge lucht wordt ingewisseld voor vochtige lucht.
Groeizamer weer voor de gewassen en de temperaturen gaan de volgende week weer iets omhoog (±25 gr C).

STAND VAN DE GEWASSEN

Traditioneel
De extreme hete periode ligt alweer ongeveer 14 dagen achter ons. Zeer hoge etmalen zijn toen gerealiseerd. Na ongeveer twee weken kunnen we dan zien of de gewassen er veel van hebben geleden qua b.v. vruchtaanleg. Gotja heeft tot nu toe laten zien dat de groei en de vruchtaanleg voldoende sterk zijn gebleven onder zulke weersomstandigheden.
De ranken blijven sterk ondanks dat er op sommige bedrijven geen oksels op de stam zijn leeg gemaakt van vruchten. 22-24 stam komkommers en toch nog sterke ranken.
Doordat de stam komkommers zeer snel zijn afgeoogst ontstaat er altijd een gat van enkele dagen van de stam naar de rank toe.
De tweede orde zien we voldoende snel erbij komen, maar gewassen die te vol groeien en/of sliertig worden komen we niet tegen. De vruchtaanleg op de ranken blijft voldoende sterk.
Blad plukken is wel noodzakelijk om de gewassen open te houden en zodoende voldoende licht op de vruchten te houden.
Bij de gewassen van b.v plantdatum ½ juni is men nog volop op de stam aan het oogsten. Stam wordt zeer snel afgeoogst en de ranken blijven ook hier nog sterk.
Tot nu toe zien we dat Gotja de extreme omstandigheden goed aan kan. Benieuwd zijn we wat de laatste fase van de teelt ons brengt wat betreft productie/kwaliteit e.d.

Links:volop oogst rank vruchten. Rechts: sterke ranken bij oogst laatste stamvruchten.

Chlorose op de ranken komen we door hoge etmalen i.c.m. plantbelasting soms tegen. Vruchtaanleg blijft echter voldoende sterk en tot abortie hoeft dit niet te leiden omdat het blad weer snel hersteld zodra de stam leeg is.

Chlorose op de ranken

Hogedraad
Bij de hogedraad zien we dat de extreme omstandigheden meer schade heeft aangericht wat betreft vruchtaanleg. Soms zijn er wel 1-3 oksels /plant geaborteerd waardoor er bij sommige planten een gat ontstaat. Gevolg is dat er onbalans in het gewas komt en daardoor de Mycos druk hoger wordt. Tot nu toe zien we dat Gotja sterk is tegen Mycos in de hogedraad en traditioneel. Voorkom te grove bloemen doordat de plant leger komt te staan.

Blad in de kop weghalen blijft sterk afhankelijk van scheut en kop ontwikkeling. Bij twijfel, zitten laten. Het blijft belangrijk dat de LAI bij producerende gewassen niet < 2,5 komt!!!
Ondanks de sterke groei is schermen bij wisselvallig weer > 750-800 Watt meestal nodig.
Vruchtaanleg van de komende week is productie begin augustus. Productie van > 9 vr/ m2 is dan niet meer mogelijk. Houdt rekening met de aanleg van het aantal vruchten. Om en om blijven snoeien bij 3 planten/m2 en 6 bladeren afsplitsing is maximaal.
 
Klimaat
Nachttemperaturen zijn enkele dagen naar < 12 gr C gegaan waardoor naar 20 gr C kastemperatuur nodig was om voldoende activiteit te hebben. Kop temperatuur moet bij zulke omstandigheden bij zon op, op niveau zijn b.v.20 gr C). Kou binnen luchten voorkomen door de ventilatie temperatuur b.v. 0,5 gr C boven de stooklijn te zetten. Wel i.c.m. minimum raam zodat er altijd buisvraag blijft en vocht wordt afgevoerd. Nu zijn de nachttemperaturen weer hoger (> 14-15 gr C) en dan kan men rustiger gaan opstoken om niet te hoge temperaturen te realiseren rond zon op.
19 gr C opstoken en minimumbuis van 45-50 gr C om voldoende vocht af te voeren met raamstand. P banden bij huidig vochtig/warm weer kleiner zetten in de ochtend. Sommige telers werken met AV buiten klimaat om de ramen open te sturen of te begrenzen in de middag. Op zich een goede regeling om op vocht te sturen in de kassen. Bij de gewassen waar men volop op de rank aan het oogsten is temperatuur in de middag 27-28 gr C realiseren. Houd snelheid op de vruchten mits geen vochtig klimaat daardoor ontstaat.
Gewassen komen iets leeg te staan en de groei neemt dan snel toe. Verhoog de nachttemperatuur naar b.v. 18-19 gr C vanaf 24.00 uur bij lagere buitentemperaturen. Enkele dagen etmalen van 22 gr C realiseren om te voorkomen dat de groei te sterk wordt.  
Bij nachttemperaturen > 15 gr C minimum buis vanaf zon onder op b.v. 40 gr C om VD < 2,5 gr te voorkomen als het gewas “leeg” staat.

Bij de draad, temperaturen > 25 gr C voorkomen. Vruchtaanleg is momenteel niet sterk, temperatuur nacht van 16 gr C is vaak voldoende.
Kijk eens kritisch naar de raam standen om te voorkomen dat er te vroeg wordt “geknepen”.

Water/voeding
 Gotja is tijdens de groei naar de draad sterk. Het valt op dat de mat Ec vaak niet echt hoog oploopt als men dit wel verwacht.

 • Bij oogst laatste vruchten bij maximale plantbelasting.
 • Let op dat de mat Ec tijdens de fase vanaf bloei tot uigroei vrucht niet < 2,5-2,8 komt.
 • Vanaf bloei zal bij de normale temperaturen van nu de Ec gift naar minimaal 3- 3,2 kunnen instellen.
 • Verhoog de SO4 met b.v. 0,50 mmol en verlaag NO3 met 2 mmol als er te veel groei komt.
 • Bij oogst stamvruchten P-gift niet > 1, 1-1,3 mmol meegeven om de FE opname te stimuleren.
 • Voorkom plotseling daling van pH van > 0,5 punten /week = tijdig NH4 verlagen.

GEWASBESCHERMING

Meeldauw
De hoge etmalen kan ook meer meeldauw tot gevolg hebben. Blijf bestrijden. Problemen met meeldauw komen we in de praktijk nog niet tegen. Waakzaamheid blijft echter geboden.

Mycosphaerella
Tot op heden zien we geen problemen met Mycosphaerella . Echter blijft preventief bestrijden aandacht vragen. Klimaat instellingen blijven actueel.
Enkele opmerkingen cq aanvullingen:

 • Minimum buis in de ochtend verhogen zodat er voldoende vocht afgevoerd blijft b.v. enkele uren 50 gr C mits men geen hogere temperaturen realiseert. Let wel op kou binnen luchten als de nachttemperaturen flink gaan zakken. Beneden 12-14 gr C opletten.
 • Laat vocht in de nacht niet < 2-2,2 gr VD komen en ochtend niet < 3,2-3,5 grVD .
 • Houdt de ramen voldoende open (minimum raam nacht) en ook tijdens regenbuien open houden en de minimumbuis op regen lager zodat men geen benauwd warm klimaat krijgt.
 • Ramen bij geen regen direct verder open zodat de temperatuur niet te ver kan oplopen.
 • Chemisch bespuitingen uitvoeren.
 • Bij weeromslag naar vochtiger weer P-banden kleiner maken.
 • Bij te grove bloemen bij te lage plantbelasting temperatuur verhogen.
 • Mat Ec niet < 2,5-2,8 ms/cm laten komen bij stam leeg. Plotselinge daling van Ec verhoogt de kans op Mycos.
 • Bij lage temperaturen < 10-12 gr VD opletten op kou binnen luchten.

Pythium
Komen we eigenlijk te veel tegen in de praktijk.
Oorzaak kan zijn:

 • Extreme weersomstandigheden.
 •  Infectiedruk vanuit de vorige teelt.

Insecten
Geen noemenswaardige problemen.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.