Teelttip Gotja - 14 juni 2019

Weer
Het wisselvallige weer met soms regen en flinke instralingen (blinken van blad) van de afgelopen dagen houdt waarschijnlijk nog enkele dagen aan. Voor de volgende week worden beduidend hogere temperaturen voorspeld.


STAND GEWASSEN

Traditioneel

Doordat de etmalen de afgelopen week niet hoog zijn geweest zien we geen problemen met typische zomereffecten zoals brandkoppen e.d. Bij de Gotja zien we dat we op de meeste bedrijven dag 17/18 aan de eerste oogst beginnen.

Wat dit jaar opvalt, nu we meer Gotja in de praktijk zien, is de selectiviteit van dit ras. Door goed met buisinvloed te sturen en etmalen vanaf start teelt van minimaal 22-22,5 °C te realiseren blijft de groei sterk en zien we selectieve vruchtgroei. Verder zien we het positieve effect van geen te jonge kleine plant planten op de ontwikkeling van de plant.

Te jonge planten blijven (te)kort geschakeld en vaak ook te grof. Ongeveer 10de/11de blad weghalen en een groot stadium is dan vaak nodig om voldoende snelheid (licht) op de onderste vruchten te krijgen. Koppen kunnen bij Gotja nog wel eens te diep in het gewas zitten. Koppen zijn dan nog te grof. Momenteel zien we voldoende sterke planten met sterke vruchtaanleg (zie foto).
De ranken blijven mooi kort en grof generatief (zie foto) waardoor het ernaar uitziet dan de overgang van de stam naar de rank vaak goed is. Toch blijft het goed opletten dat men in de laatste fase van de stambelasting te temperaturen voldoende hoog zijn om de snelheid op de ranken vast te houden.
Vruchtaanleg op de ranken is bij het rustige weer (nog) sterk, ook bij de telers die geen vrucht snoei hebben toegepast.

Links: sterke /grove koppen. Rechts:jonge plant met goede vruchtaanleg.

Hogedraad
Koppen blijven sterk en ook de bladafsplitsing blijft nog zo dusdanig dat men om en om kan blijven vrucht snoeien. Het weer van de afgelopen periode werkt ook mee om sterke groeizame gewassen te krijgen. Ook bij andere rassen ziet men momenteel voldoende groei maar bij Gotja zien we de kracht die dit ras heeft ook goed terug. Internodiën blijven gelijkmatig kort met stevige ranken en koppen.

De vruchten blijven er voldoende snel afkomen waardoor men in de meeste gevallen maximaal 6-7 vr/stengel heeft hangen 

Klimaat
Voor de komende week gaan de temperaturen zoals het er nu uitziet flink omhoog. Tot de oogst zien we tot nu toe dat Gotja met voldoende etmalen geteeld moet worden (zie stand gewassen).

Bij nachttemperaturen < 14-15 °C tot bloei niet < 19 nacht te gaan en vanaf dag 1 een minimumbuis erin te houden van b.v. 40 °C. Vanaf bloei de temperatuur in de nacht de komende week evt naar 18 °C.

Schermen is Bij Gotja in de fase tot oogst niet overdrijven. Selectiviteit door straling op de vruchten te krijgen is vaak nodig. Zeker als men planten heeft gezet die niet einde stok waren bij het planten.

Bij gewassen die volop aan de oogst zijn zal het zaak zijn om de etmalen niet te hoog laten te worden. De nachttemperatuur terug zetten naar b.v. 17 °C om de etmalen < 22 °C te realiseren zal dan nodig zijn, evenals schermen > b.v. 700-800 watt.
Rankaanleg sterk houden door planttemperatuur te drukken door schermen bij hoge instralingen i.c.m. hoge temperaturen.
Bij de gewassen waar de koppen na inworteling diep in het gewas blijven zitten de temperaturen voor zon op minimaal 20-20,5 °C te realiseren. Etmalen moeten bij zulk planttype nog hoog zijn om voldoende balans in het gewas te realiseren.

GEWASBESCHERMING

Meeldauw
Blijf minimaal bij groei naar de draad toe wekelijks een bestrijding tegen meeldauw uit te voeren.

Wantsen 
Blijft een aandachtspunt. In de oude gewassen zitten in de meeste gevallen wantsen. Een bestrijding uitvoeren gauw genoeg na het planten is nodig.

Foto: koppen nog te diep in het gewas.
Foto: aangeprikte kop door wantsen

Mycospharella
Problemen met Mycosphaerella komen we niet tegen.

 

Pythium

Op meerdere  bedrijven zien we nog steeds weer enkele planten met Pythium. Voer na het planten een cyclus uit met de daarvoor bestemde middelen en ook watergift blijft aandacht vragen tot minimaal aan de bloei. Geen water geven met watertemperatuur >28 °C. Maak de beurten bij hoge temperaturen zo dusdanig hoog dat er op het einde kouder water wordt gegeven.
Opletten met te snel natte matten gaan realiseren. Zeker rond het oogst punt zien we vaak te natte matten ontstaan. Dit jaar zien we meerdere bedrijven met hogere matten (10 cm hoog en 15 cm breed) matten blijven bovenin iets droger en het lijkt erop dat men ook minder Pythium poten krijgt door te natte matten bovenin.

Foto: Pythium aantasting op de wortelhals

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.