Teelttip Gotja - 15 mei 2020

Na schraal en zonnig weer nu koude nachten

WEER
Zo standvastig als het weer de afgelopen periode is (schraal en zonnig), zo verschillende zijn de weersvoorspellingen voor de komende week. Nu nog enkele koude nachten en overdag nog steeds schrale wind uit het noorden maar voor de volgende week zijn de voorspellingen bij de een 20-22 gr C en bij de ander zomerse temperaturen van minimaal 25 gr C. Een ding is zeker, nog steeds veel licht en geen regen zolang de wind hoofdzakelijk uit het noorden komt.

PLANTEN
Nu met het koude weer (zelfs nachtvorst) blijft het zaak dat de plantenkweker er tempo ophoudt. Met veel licht zorgen voor voldoende etmalen. Gotja is van nature een ras waar tempo opgezet moet worden met licht. Momenteel worden de meeste planten op de geplande dag afgeleverd.

STAND GEWASSEN

Traditioneel
Op basis van de ervaringen van vorig jaar zien we dat Gotja een ras is wat niet te snel is in het afsplitsen van bladeren ten opzichte van de huidige standaard rassen. Gotja ligt vaak 1-2 bladeren achter, met minimaal 2 tot zelfs 3 bladeren meer tot de draad. Door het mooie weer zullen we de gewassen flink moeten stoken om geen te zware plant te krijgen met groot blad. Overweeg daarom om het 10e/11e blad weg te halen zodat het maximaal licht c.q. straling op de vruchten komt.

Vruchtgroei wordt door deze actie dan ook gestimuleerd. Haal het blad pas weg als het volgroeit is, zodat je maximaal rendement hebt om het gewas onderin open te houden. Selectief sturen zal gestimuleerd moeten worden door voldoende buisinvloed. Gotja gaat door een goed agressieve, generatieve sturing door de buisinvloed en de langere dag, ondanks de mindere bladafsplitsing, zeer snel op de vrucht.

Realiseer bij de huidige weer in de eerste fase van de teelt tot bloei etmalen van 21,5-22 gr C. Nachttemperatuur minimaal 19 gr C instellen en bij een te kleine plant de eerste dagen 19,5-20 gr C en dagtemperatuur 20-20,5 gr C.

Jonge plant met goede vruchtaanleg

Hogedraad
Dit seizoen komt er ook weer Gotja in de hogedraad teelt te staan. Start met een voldoende grote plant (meestal getopt) zodat de internodiën niet te kort blijven.
De planten bloeien vaak pas op dag 9 of 10 na het planten en dit is vrij laat voor een getopte plant.

KLIMAAT
Voor de komende dagen zijn de nachten nog koud maar na het weekend beduidend warmer. ‘s Morgens actief telen met voldoende minimum buis (45-50 gr C) vanaf ongeveer 3.00 uur.

  • Schermen is op Gotja tot de oogst vaak niet nodig mits het blad niet gaat blinken. Bij licht niveau’s van > 800-850 Watt kan het in de eerste dagen na het planten voorkomen. Beschadiging van vaatbundels kan dan voorkomen.
  • Bij de huidige lage nachttemperaturen tijdig op temperatuur zitten (20-20,5 gr C) bij zon op.
  •  P-banden bij zulk weertype niet te klein maken waardoor men niet te veel kou binnen lucht.
  • Als de temperaturen naar zomers waarden gaat; probeer dan te voorkomen dat de kastemperatuur te snel kan stijgen. Streef naar 2 gr C / uur stijging van de temperatuur.
  • Stralingsverlaging dan op de ventilatielijn van b.v. -2 gr C van 250 tot 450 Watt. Tot nu toe en ook voor de komende dagen met veel zon en lage temperaturen, zorgen dat men voldoende profiteert. Temperaturen van 26-27 gr C kan bij Gotja in de beginfase geen kwaad.
  • Bij de zware gewassen de dag langer maken b.v. tot zon onder en ook met minimumbuis 45-50 gr C om gewas voldoende generatief te sturen.

GEWASBESCHERMING

Meeldauw
Blijf minimaal tijdens de groei naar de draad toe, wekelijks een bestrijding tegen meeldauw uit te voeren.

Wantsen
Momenteel veel wantsen in de oude teelten die mee overgaan naar de nieuwe plantingen en daar veel schade kunnen veroorzaken. Voer een bestrijding uit in de oude teelt en zo snel mogelijk na het planten in de nieuwe teelt.

Pytium
Houdt rekening met het feit dat er al één teelt op heeft gestaan. De oude wortels die in de mat zitten kunnen een bepaalde mate van infectiedruk geven. Teer voldoende in op vochtgehalte van de mat, tot de eerste vruchten beginnen te zwellen.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.