Teelttip Gotja - 16 augustus 2019

WEER
Wisselend weer met geen hoge temperaturen van ongeveer 20 gr dag en in de nacht idem lage temperaturen. Hier en daar is er zelfs al geschermd bij nachten < 8-9 gr. Licht is zeer wisselend qua instraling, tussen de buien door kan de directe instraling nog ruim > 800 watt komen. Al met al geen groeizaam weer voor de vruchtsnelheid. Voor de volgende week wordt er meer zon verwacht en iets hogere temperaturen.

STAND VAN DE GEWASSEN

Traditioneel
Bij de driemaal komkommertelers is de teelt Gotja inmiddels beëindigd. De geluiden die we in de praktijk horen zijn positief wat betreft productie e.d. Bij de telers die herfsttomaten gaan planten staat de teelt er nog minstens in van begin sept tot de ±18 sept. Deze telers hebben de hoge etmalen gekregen op het moment van ± stam leeg en /of begin oogst rank. Ondanks de zeer hoge etmalen in het zuiden van het land (>27 gr) zien we dat de abortie op de rank is meegevallen en ook de overgang was goed te noemen.

Van een flink productie dip was totaal geen sprake. Deze gewassen staan momenteel vrij sterk en de vruchtaanleg is ook sterk (zie foto). In alle gewassen (ook ander rassen incl. HD) zien we dat de hoge etmalen best wel effect heeft gehad om de vruchtsnelheid.  Deze week zien we weer meer snelheid op de vruchten. Nu het weer soms tegen valt wat betreft temperatuur en licht blijft het oppassen dat er voldoende selectiviteit op de gewassen blijft.

We zien nu vaak te hoge plantbelasting op de rank. (zie foto). Houdt de gewassen open door blad te plukken en temperaturen tijdig verhogen. Symptomen van bont virus in het gewas is ondanks vaak hoge infectiedruk nog minimaal, op de vruchten zien we echter geen symptomen.

Links: sterke aanleg vrucht. Rechts: te veel plantbelasting rank.

Hogedraad
Op de bedrijven waar grotere proeven van Gotja staan tussen het hoofdras zien we dat Gotja de hoge etmalen goed doorstaan heeft. De groei blijft voldoende sterk idem balans in het gewas. Bij de vroege teelten hogedraad teelten die in mei /juni geplant zijn blijft de onregelmatigheid door de twee momenten van te hoge etmalen zichtbaar. Planten blijven zich echter goed herstellen wat betreft grofheid kop, scheut en vruchtsterkte. Producties zijn nu iets te laag van ±3 kg.
Bij de plantdata van mei begin juni waar men door wil gaan tot okt/nov   is het van belang om met geen te hoge stengeldichtheid door te gaan.

Er zijn twee methodes om dit te realiseren:

  • Bij sterke groei alle planten toppen en met ± 2,25-2,4 stengels/m2 doorgaan.
  • Of alleen de planten toppen die er teveel staan zodat er ook hier 2,25-2,4 stengels/m2 overblijven


Bladafsplitsing blijft ongeveer 6-6,5 bladeren/week en bij om en om snoeien is dit bij 2,8stengels/ m2 nog altijd 8,4 vr/ m2. Dit is te veel aanleg voor productie begin sept.

KLIMAAT
Nu de temperaturen laag zijn buiten blijft het zaak voldoende snelheid op de vruchten te houden. Streef zon op naar temperaturen van minimaal 20 gr bij buitentemperaturen < 15 gr. Voor de volgende week wordt veel zon en lage temperaturen (nacht 10-12 gr) voorspeld, tijdig op dag niveau zitten om planten tijdig actief te hebben. Om snelheid te maken overdag de temperaturen laten oplopen naar 27-28 gr. zeker bij de gewassen met onvoldoende selectiviteit dagtemperatuur sterk op licht realiseren.

Stuur in deze tijd van het jaar sterk op de buitenomstandigheden, vocht kan hoog worden en heeft altijd tot gevolg dat de vruchten te zwak worden qua aanleg. Houdt er voldoende lucht in zodat er altijd uitwisseling plaats vindt. Sommige telers sturen op AV. Op zich is dit een goede regeling door sterk afhankelijk van de AV buiten en binnen te luchten. Zolang AV buiten lager is dan binnen kan men altijd voldoende knijpen van de raam mits VD binnen niet te laag wordt.

Voorkom dat er condensatie kan optreden op de stengels. Zeker bij de hogedraad teelten kan het ook naar de avond/nacht toe onderin de gewassen flink afkoelen, gevolg kan zijn dat er condensatie optreedt. Zet er dan in de avonduren een minimum buis in van b.v. 32 gr.
Schermen op straling zo min mogelijk tot niet toepassen, zeker als men licht op de vrucht nodig heeft.

Bij schermen op energie altijd zorgen dat er vocht wordt afgevoerd. Verschil buiten/binnen is nog klein en daarom scherm nooit 100% dicht en luchten boven het scherm. Geen RV > 85-91% onder het scherm

KWALITEIT
Uitgroeiduur vrucht kort houden. Bij vaak hoge plantbelasting blijft vruchtgewicht achter en snijdt men vaal onvoldoende licht waardoor de uitgroeiduur > 20 dagen komt.
Voor behoud kwaliteit is dit te lang.
Enkele te nemen maatregelen:

  • Gewas open houden door blad te plukken zodat er licht op de vrucht komt. Max 2 bladeren / keer.
  • Bij sterke groei dag temperatuur bij de huidige omstandigheden sterke op licht sturen zodat dag temperatuur 27-28 gr wordt.
  • Etmalen niet < 20,5 -21 gr 700-1000 joule
  • Kali gift iets verhogen nu er minder water wordt gegeven door de mindere instraling.
  • Actief telen met minimum buis en vochtafvoer d.m.v. luchten. Tracht geen VD < 2 gr in de nacht te realiseren.

Water/voeding:
Buitenomstandigheden zijn nu zo dus danig dat er voldoende intering gerealiseerd moet worden. De wortels zijn door de hoge mat en ruimtetemperatuur flink minder geworden.
Om gezonde wortels te houden of te realiseren is  voldoende intering in de nacht noodzakelijk. Bij de huidige buitenomstandigheden 8-10 % intering realiseren afhankelijk van de gewasstand.


Starttijd en stoptijd kunnen bij huidig weer korter bij elkaar ingesteld worde,. Zorg voor minimaal 2% intering voor zon onder door tijdig te stoppen. Gaan de lichtsommen en productie de volgende week weer omhoog (beter weertype) dan eventueel weer langer doorgaan. Start in de ochtend weer met enkele grotere beurten van b.v 150-250 ml.

GEWASBESCHERMING

Meeldauw:
Is nog steeds goed onder controle. Wekelijks bestrijding uitvoeren blijft wel noodzakelijk.

Mycospharella:
Geen problemen in de praktijk.

Insecten:
Trips: zien we steeds meer bedrijven die een flinke druk hebben van trips. Biologisch oplossen met b.v. Swirski en ook vangplaten om de volwassen trips weg te vangen.
Spint: Geen echte problemen.
Rups: rups in deze periode van het jaar altijd punt van aandacht. Tijdig bestrijding uitvoeren.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.