Teelttip Gotja - 19 juli 2019

WEER
En toen…… werd het WEER zomer!!!
Na een periode met rustige temperaturen overdag en ‘s nachts en te weinig licht (±100-1200 joule) gaan te temperaturen weer flink omhoog.
Voor de volgende week in sommige delen van het land zelfs ruim boven de 30 gr C.
De nachttemperaturen blijven nog enkele dagen ±17 gr C zodat de etmalen nog redelijk gecompenseerd kunnen worden.
Voor de volgende week is de verwachting dat de nachttemperaturen in het zuiden des land > 20 gr C blijven waardoor de etmalen te hoog blijven.
Wat heeft dit voor effect op de vruchtaanleg op de ouderen gewassen?

STAND VAN DE GEWASSEN

Traditioneel
Momenteel zien we verschillende gewastypes.
De late zomerplantingen waar men nog stamkomkommers aan het oogsten is en plantingen waar men over 14 dagen de herfstteelt gaat planten.
Dit is het eerste jaar dat Gotja op grote schaal wordt geteeld. We hebben al verschillende weertypes meegemaakt van zeer extreme etmalen (enkele dagen > 26 gr C) tot te weinig licht de afgelopen week.

Gotja is een sterke groeier die naar het nu schijnt altijd blijft groeien op de rank. De sub-ranken blijven wel voldoende kort en sterk. Bij de telers die enkele vruchten op de stam hebben weggehaald is de plantbelasting van de rank na het goede weer hoog geweest i.c.m. de hoge etmalen.

Nu zien we dat de vruchtvorm door deze hoge plantbelasting op de rank soms niet goed is. M.a.w. Gotja moet licht hebben en de plant in balans houden is belangrijk.
Bij die telers die de stam in ieder oksel hebben belast zien we de rank veel generatiever, de vruchtaanleg blijft goed maar de overgang is dan wel wat minder. Er komt dan een groter gat in productie (± 4-5 dagen) bij overgang stam/rank.

Links: goede overgang stam rank. Rechts: te grote overgang stam rank.

Hogedraad
Bij de hoge draad teelt zien we dat de extreme omstandigheden meer schade heeft aangericht wat betreft vruchtaanleg; zie foto.
De etmalen i.c.m. vaak te hoge kg productie (± > 4,5 kg) zijn te extreem geweest.
De productie is nu gezakt waardoor de groei flink aan het toenemen is en ook de bladafsplitsing / week.
De koppen zijn weer grof en ook de scheutontwikkeling is goed en bladdiameter neemt toe.
Afgelopen periode is er geen blad weggehaald in de kop maar bekijk nu of dat toch niet weer opgepakt moet worden om de gewassen voldoende open te houden bij de vrucht.
Blijf opletten dat er niet te veel vruchten worden aangelegd voor de komende weken.
Meestal heeft men 3 stengels/m2 staan en bij b.v. >6 bladeren per week aanleg worden er meer dan 9 vr/m2/week aangelegd. Dit is te veel voor de komende periode.
De ervaring leert dat men vaak te veel vruchten aanlegt voor productie vanaf half aug.  
Bij overige rassen wordt dit probleem opgelost door het aantal stengels/m2 terug te brengen zodat men om en om kan blijven snoeien. Schermen > 750-800 watt.

Abortie in HD teelt.

KLIMAAT

Temperaturen gaan zoals gezegd flink omhoog waardoor de temperaturen in de nacht en bij opstoken naar de dag verlaagd moeten worden. Als men kan compenseren dan lukt dit vaak het beste in de ochtenduren. Bij buiten temperaturen in de nacht > 17 gr C is enkele uren laag instellen in de nacht < 17 gr C vaak noodzakelijk om de ramen voldoende open te houden.
Vocht in de buitenlucht in deze periode van het jaar neemt immers snel toe. AV in de buitenlucht is veel hoger dan b.v. in mei/juni waardoor in de avonduren vaak de ramen eerder en verder open moeten.

Heeft men veel groei en daardoor te weinig productie door b.v. overgang stam/rank te groot of door abortie in de HD teelt, dan bij de hogere buitentemperaturen de minimum buis in de nacht hoger instellen; b.v. 35 gr C als de RV > 85% komt. Bij de gewassen die volop in productie zijn zal men alles moeten doen om de etmalen te temperen. Stook dan in de ochtenduren met een buis van 50-55 gr C. De buffer zal immers ook leeg moeten om CO2 te kunnen doseren.

Het is beter om kortstondig een hogere buis in te stellen dan meerdere uren een lagere buis. Komende week in de ochtend opstoken naar 19 gr C i.c.m. buis en luchten is voldoende > 17-18 gr C buitentemperatuur.

Bladplukken
Gewassen open houden is belangrijk om de snelheid op de vrucht te houden.
Sommige kassen zien we te vol groeien en haal er dan blad uit. Haal niet te veel blad in één keer weg omdat dit altijd effect heeft op de productie. Liever enkele rondjes van één blad als er meerder bladeren weg moeten.

Water/voeding
Verhoog de SO4 met b.v. 0,50 mmol en verlaag NO3 met 2 mmol als er te veel groei komt. Bij het extreme weer wat we gaan krijgen opletten dat de Ec niet > 3,2-3,5 komt in de drain. Verlaag de Ec gift bij het extreme weer b.v. naar 2,4 midden op de dag.
Nu de buitentemperaturen weer flink omhoog gaan is de opname vaak hoger dan men op licht heeft ingesteld. Verlaag evt de stralingsgrens op b.v. drain zodat men voldoende water geeft.

GEWASBESCHERMING

Meeldauw
Problemen met meeldauw komen we in de praktijk nog niet tegen. Waakzaamheid blijft echter geboden nu de etmalen weer hoog worden. Weerbaarheid van de plant neemt gegarandeerd af waardoor meeldauw flink kan toenemen nu men meer moet gaan luchten.

Mycosphaerella
Tot op heden zien we geen problemen met Mycosphaerella. Echter blijft preventief bestrijden. Zeker nu de temperaturen flink omhoog gaan. Als dit ook nog gepaard gaat met onweersbuien dan kan men vaak ook Mycosphaerella toename verwachten.
Enkele opmerkingen cq aanvullingen:

  • Minimum buis in de ochtend verhogen zodat er voldoende vocht afgevoerd wordt. B.v. enkele uren 50 gr C, mits men geen hogere temperaturen realiseert.
  • Houd de ramen voldoende open (minimum raam nacht) en ook tijdens regenbuien open houden en de minimumbuis op regen lager zetten zodat men geen benauwd warm klimaat krijgt. Geen buis erin bij de ramen dicht!!!
  • Ramen na een regenbui direct verder open zodat de temperatuur niet te ver kan oplopen.
  • Chemisch bespuitingen uitvoeren.
  • Bij weeromslag naar vochtiger weer de P banden kleiner maken.

Insecten
Wantsen komen we nog steeds tegen. Bij de Hogedraad maar ook in de traditionele teelt kunnen deze de koppen aanprikken zodat deze eruit gaat. Bestrijden is noodzakelijk.

Wantsen schade op de vrucht

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.