Teelttip Gotja - 2 augustus 2019

WEER
Vorige week etmalen van > 27 gr en buiten zelfs nog hoger. Gewassen hebben zich onder zulke extreme omstandigheden goed kunnen koelen. Voor de komende dagen een wisselend weer type met nu en dan zon en af en toe kans op regen. Temperaturen zijn nu met ongeveer 25 gr overdag en de nachttemperaturen van 14-17 gr zo dusdanig dat de etmalen te regelen zijn. Zulke hoge etmalen zoals vorige week hebben zeker effect op de productie en/of kwaliteit. Bij sommige andere types komkommers met een veel korteter uitgroeiduur (b.v. Snack) zien we al dat de etmalen een negatieve reactie geven op de vruchtvorm. Is afwachten of we bij Gotja dezelfde effecten kunnen verwachten
Het blijft met de verwachte regenbuien echter nog steeds opletten met mycos.

STAND VAN DE GEWASSEN

Traditioneel
Nu het extreme weer van de vorige week duidelijk is ingewisseld voor etmalen die minimaal 5-6 gr lager liggen krijgt het gewas weer de tijd om te herstellen. Bij de vorige hittegolf zagen we dat de vruchtaanleg sterk bleef. Abortie kwamen we toen niet of nauwelijks tegen.
Na de extreme etmalen van de vorige week is het nog even afwachten of de vruchtaanleg  nu ook weer sterk blijft en dan vooral op de secundaire rank  bij vooral de oudere gewassen .
Of de gewassen de hitte goed doorstaan hebben kunnen we pas 10-14 dagen na de hitte constateren. Hier komen we in de volgende actua op terug.

De productie met ongeveer 6-8 vruchten / week bij de oudere gewassen zijn nog steeds goed te noemen. In de actua van de vorige week werd er benoemd dat sommige gewassen te vol waren. Nu het weer beduidend anders is is het aan te bevelen om blad te plukken. Hang de vruchten is net licht om snelheid te creëren en behoud van de kleur op de vruchten.

Op enkele bedrijven zien we toch nog symptomen van bont virus in het gewas, op de vruchten zien we echter geen symptomen. Gotja is sterk tegen virus echter onder zulke hoge etmalen zoals die van vorige week is ook Gotja nog niet getest en is het nog afwachten of er zich toch nog vruchtsymptomen gaan voordoen  op de bedrijven met bontvirus.

Hogedraad
Op enkele bedrijven staan er grotere proeven  van Gotja van de juli plantingen tussen het hoofdras . Tot nu toe voldoet Gotja ruimschoots aan de verwachtingen. De vruchten blijven er sterk opzitten , abortie komen we niet tegen .Vruchtlengte is ook voldoende. Bij de hogedraad teelten die in mei /juni geplant zijn heeft het groeiherstel zich goed doorgezet.

Producties hebben  zich weer goed hersteld na de abortie als gevolg van de hoge producties i.c.m de (te) hoge etmalen bij de eerste hittegolf. Producties van 3-3,5 kg zijn weer goed te noemen  toch blijft het nog even afwachten wat de gewassendoen met de te hoge gerealiseerde etmalen. Bij deze plantdata zijn er ongeveer 3 stengels/m2 aangehouden , breng dit de komende weken terug naar 2,4-2,6 stengels ( zie actua vorige week) om te voorkomen dat men voldoende  vruchtgewicht kan blijven oogsten. Ieder jaar zien we ( andere rassen) dat men bijna altijd te laat terug gaat in het aantal stengels/m2. Zeker nu de gewassen sterk groeien blijft het  goed tellen hoeveel vruchten/week /m2 men aanlegt  bij omen om snoeien.

Leg er de komende weken niet meer aan als men kan oogsten  daar de joules ook flink gaan afnemen . deze week aanleg zijn met een uitgroeiduur van 14 dagen  vruchten voor ± half aug  , en  dan zijn  8- max 8,5 vruchten/week te oogsten. Bij de eventuele heldere nachten kan de planttemperatuur flink afkoelen bij de huidige lagere buitentemperaturen.
Schermen op uitstraling is bij zulke omstandigheden  aan te bevelen om mycos te voorkomen en dat de  en koppen goed door blijven groeien .

KLIMAAT
Nu de temperaturen weer  zijn te sturen qua etmalen  blijft het zaak om de instellingen van de vorige week  weer te wijzigen in telen op snelheid. Ga met licht > 1500 joule geen etmalen realiseren <  20,5-21 gr. Nachttemperaturen afhankelijk van vruchtsterkte instellen. Streef om niet < 17 gr in de nacht  te realiseren. En bij de sterkere gewassen zelfs 18 gr in de nanacht.  
Om snelheid te maken overdag de  temperaturen laten oplopen naar 27-28 gr als het vocht te laag wordt . Stuur in deze tijd van het jaar sterk op de buitenomstandigheden , vocht kan hoog worden en heeft altijd tot gevolg dat de vruchten te zwak worden qua aanleg. Houdt er voldoende lucht in zodat er altijd uitwisseling plaats vindt.
Eventueel ventilatoren overdag aan.  Vruchtsterkte zal zeker minder sterk zijn geworden door de hoge etmalen en bij de huidige nachttemperaturen blijft het zaak om het VD niet < 2-2,5 gr te realiseren . Maak sterke vruchten door vocht niet te hoog laten te worden. M.a.w. actief tellen!!!

Verder gewassen open houden en zorgen dat er licht op de jonge vruchtaanleg komt .
Nu de nachttemperaturen  laag  worden in de nacht tijdig naar de dagtemperatuur gaan van 19,5-20 gr  en  een minimum buis  van  45-50 gr. Voorkom dat er condensatie kan optreden op de stengels. Zeker bij de hogedraad teelten kan het ook naar de avond/nacht toe onderin de gewassen  flink afkoelen , gevolg kan zijn dat er condensatie  optreedt. Zet er dan in de avond uren een minimum buis in van  b.v. 32 gr.

Water/voeding
Buitenomstandigheden hebben veel invloed op de opname van de gewassen.
Nu er waarschijnlijk minder gelucht hoeft te worden zullen we ook geen opnames van 2 x de instraling realiseren. Gaan de buitentemperaturen de komende periode weer omhoog dan zal de opname hoger zijn dan 2x de instraling. M.a.w. kijk goed naar de aanwezige instrumenten zoals weegschaal, drain , en/of vochtmeting  of men niet te weinig of te veel water geeft.
Om gezonde wortels te houden of te realiseren  is  voldoende intering in de nacht noodzakelijk. Op  bv steenwol  bij de huidige buitenomstandigheden  7-10 % intering realiseren afhankelijk van de gewassrand(vegetatief/generatief). Start in de ochtend weer met enkele grotere beurten Van b.v 150-200 ml zodat er weer tijdig drain is. Streef van de vorige actua blijft nog actueel

GEWASBESCHERMING

Meeldauw
Is nog steeds goed onder controle.

Mycospharella
Actua’s  van de afgelopen  weken blijven nog steeds actueel wat betreft klimaat zoals luchten, buis. Vooral bij benauwd  regenachtig weer blijft alertheid geboden.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.