Teelttip Gotja - 21 juni 2019

Weer
De afgelopen dagen nog zeer wisselvallige weer gehad met soms flinke regenbuien en ook flinke weersveranderingen met instralingen tot zelfs > 900 W. Voor de volgende week worden extreme temperaturen voorspeld met in het zuiden des lands van > 33-35 gr. Enkele nachten van > 20 graden zullen ervoor zorgen dat de etmalen extreem hoog gaan worden.

STAND GEWASSEN

Planten
Met de hoge etmalen die er gegarandeerd gaan komen blijft het zaak om goed contact met de plantenkweker te houden of men niet eerder moet planten.
Verder zal het opletten zijn met de wortelkwaliteit door de zeer warme beton vloeren. Haal de planten tijdig naar huis en laat de planten bij zulke omstandigheden niet te groot worden.

Traditioneel
Temperaturen zijn de afgelopen dagen niet extreem niet hoog geweest en problemen met brandkoppen e.d. komen we niet tegen. Hier en daar komen we wel bij enkele planten die er enkele dagen in staan een verbrand blaadje tegen.
Instralingen van > 900 Watt bij plotselinge veel straling kan dit veroorzaken. Dit is op zich niet erg maar het blijft oppassen bij zulke weersovergangen.

We komen nu allerlei plantingen tegen vanaf begin mei tot nog tot zeker eind juni. Bij de plantingen waar de stam leeg is zien we het sterke generatieve karakter van het ras duidelijk terug. Gewas blijft voldoende open.
De vruchtaanleg op de rank is sterk en ook ziet men geen stoornis van de aanleg op de oksels 3 enz. Vruchtaanleg is goed opvolgend.
Overgang van de stam naar de rank is normaal. Een klein gaatje van ongeveer 3 dagen is normaal.

De internodiën op de rank blijven kort een de secundaire ranken blijken voldoende grof en sterk te zijn.

Snoeibeleid is bij de telers nogal eens afwijkend van 2 oksels leegmaken op de stam tot zelfs alle oksels op één vrucht zetten. De meeste plantingen groeien met 23 (goten teelt met schuin aanbinden) tot zelfs 27 bladeren naar de draad wat neerkomt op 18 tot zelfs 22 stam vruchten. Tot nu toe kan de plant dit ruimschoots aan qua groei en vruchtaanleg sterkte. Tot nu toe blijven de vruchten voldoende van lengte en zodat men ook ruimschoots vruchten van > 400 gram kan blijven oogsten op de stam.

Links: Sterke/grove scheuten met goede overgang. Rechts: Schuin aanbinden om balans te houden.

Omdat we zien dat het gewas een goede overgang heeft zal bladplukken niet nodig zijn. Zeker met de vooruitzichten van het weer van de volgende week, blijft voorzichtigheid geboden met blad weg te halen. Kans op zonnebrand blijft aanwezig.

Hogedraad
Koppen blijven tot nu toe grof. Tot nu tot zien we geen signalen dat het gewas groeikracht te kort komt. Het zal de komende weken blijken of dit ook zo blijft als men etmalen gaat realiseren van > 24-25 gr C.
Bladafsplitsing blijft nog steeds in de buurt van 6 bladeren of iets meer. Snoeibeleid zo dusdanig aanpassen dat men voor de komende weken minimaal 9 vruchten in de week kan oogsten. De plantbelasting blijft nog steeds < ± 20 vr/m2 en dit moet ook zo blijven.
ende balans in het gewas te realiseren.

Sterke koppen bij de hoge draad teelt.

Klimaat
Voor de komende week   gaan de temperaturen flink omhoog.
Het zal zaak blijven om de gewassen bij zulke hoge etmalen sterk te houden. Nachttemperaturen van > 20 gr is meestal verre van ideaal om vruchtaanleg op de rank sterk te houden.

Ondanks de sterke groeikracht van Gotja zal schermen bij zulke weersomstandigheden positief zijn. Zeker als men de laatste vruchten op de stam aan het oogsten is, omdat anders de straling op de vrucht de snelheid van uitgroei te veel beïnvloed en dit is meestal negatief voor de kracht van de rank.

Tot nu toe zien we zeer weinig chlorose bij de Gotja, maar bij zulke weersomstandigheden kan dit wel zichtbaar worden. Schermen is bij Gotja, als men op de ranken aan het oogsten is, sterk afhankelijk van de groeikracht en dichtheid van het gewas.

Bij vegetatieve planten zal men ondanks het hete weer een minimum buis moeten gebruiken om geen brandkoppen te krijgen. Minimumbuis van 40-45 gr en snel eruit oplicht b.v. -30 200-275 watt.

Bij nachttemperaturen buiten van > 20 gr blijft de planttemperatuur hoog en staan de ramen ver genoeg open zodat vocht geen probleem hoeft te zijn.
Bij deze omstandigheden is een minimum buis vaak niet gewenst daar dit de kastemperatuur de veel beïnvloed. CO2 doseren zal bij één of twee dagen van zulke temperaturen ook minder noodzakelijk zijn omdat het VD vaak veel te hoog worden. Ziet men de CO2 in de middag stijgen dan is dit een teken dat de plant het moeilijk heeft en de koeling van de plant kan dan zelfs minder worden door de CO2 dosering.

Tracht de temperaturen in de ochtend zo lang mogelijk laag te houden. Sommige telers zetten er een minimum raam van 100% in op basis van buitentemperatuur zodat de ramen tijdig genoeg helemaal open gaan.

Water
Opname van water zal de komende dagen hoog zijn. Zorg ervoor dat men voldoende water geeft bij extreme klimaatomstandigheden overdag. Wateropname bij Gotja is hoog. Geef midden op de dag minimaal 3,5-4 ml/ joules/m2 water, zodat men minimaal 30% drain realiseert. Met extreme omstandigheden is gewicht afname hoog in de avonduren. Eventueel nog enkele aanvullende beurten na zon onder op basis van meet gegevens zoals weegschaal e.d.  Ec-gift bij extreem weer terug naar 2,2-2,4 en bij weeromslag direct weer omhoog naar b.v. 2,8 – 3,0 Ec.

Gewasbescherming
Meeldauw: blijf minimaal tijdens de groei naar de draad toe wekelijks een bestrijding tegen meeldauw uit te voeren.

Wantsen
Wantsen blijven een aandachtspunt. In de oude gewassen zitten in de meeste gevallen wantsen. Een bestrijding uitvoeren gauw genoeg na het planten is nodig.
Met het warme weer zal de druk waarschijnlijk hoger worden.

Mycosphaerella
Problemen met Mycosphaerella komen we nog niet tegen. Echter met zulke extreme temperaturen en grote klimaatschommelingen zien we vaak Mycosphaerella ontstaan in de praktijk. Enkele opmerkingen:

  • Laat VD in de nacht niet < 2-2,2 gr komen en ochtend niet < 3,2-3,5 gr.
  • Houdt de ramen voldoende open (minimum raam nacht) en ook tijdens regenbuien open houden en de minimumbuis op regen lager zodat men geen benauwd warm klimaat krijgt.
  • Ramen bij geen regen direct verder open zodat de temperatuur niet te ver kan oplopen.
  • Chemisch bespuitingen uitvoeren.
Foto: koppen nog te diep in het gewas.

Pythium
Zeker met het extreme weer in het vooruitzicht blijft voorzichtigheid geboden. Opmerkingen van de vorige week blijven actueel.

Op meerdere bedrijven zien we enkele planten met pythium. Voer na het planten een cyclus uit met de daarvoor bestemde middelen en ook watergift blijft aandacht vragen tot minimaal aanvang van de bloei.

Geen water geven met watertemperatuur >28 gr. Maak de beurten bij hoge temperaturen zo groot dat er op het einde kouder water wordt gegeven.
Opletten met te snel, natte matten gaan realiseren. Zeker rond het oogst punt zien we vaak te natte matten ontstaan.

Dit jaar zien we meerdere bedrijven met hogere matten (10 cm en 15 cm breed). Deze matten blijven bovenin iets droger en het lijkt erop dat men ook minder pythium poten krijg

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.