Teelttip Gotja - 23 augustus 2019

WEER
Afgelopen week viel het weer qua licht vies tegen. Vooral in het weekend regen en dagen < 1000 joule. Dit is te weinig om voldoende snelheid op de vruchtgroei te behouden. Momenteel is de zomer weer terug met temperaturen van 26-30 gr C. Voldoende licht met dagen > 1600-1800 joule veel is voor de tijd van het jaar. Dit weertype houden we nog aan tot midden volgende week en de nachttemperaturen gaan ook stijgen naar 17-18 gr C in het zuiden van het land. Etmalen zullen daarom te hoog gaan worden.

STAND VAN DE GEWASSEN

Traditioneel
Productie is door het tegenvallende weer iets stil komen te liggen. Gotja houdt zijn vruchten sterk vast en de plantbelasting op de rank kan dan soms te hoog zijn. Onder zulke omstandigheden is lichter oogsten
(350 gr.) dan ook noodzakelijk om voldoende balans en kwaliteit te houden. Vooral bij de gewassen waar men de ranken te laag heeft getopt (> 7-10 bladeren onder de draad), zien we te uitgezakte vruchten (zie foto). De gewassen die nog moeten blijven staan tot begin tot half september (herfsttomaten teelt) beginnen op veel bedrijven (te) vol te raken (zie foto). Soms kan nog een blaadje eruit plukken nog rendabel zijn voor behoud van de kleur en verhoging van de productie, door meer licht op de vruchten.
Bloemen zijn op de meeste bedrijven nog steeds sterk. De uitgroeiduur is op de meeste bedrijven echter hoger dan 14 dagen, dus afhankelijk van de plantdatum van de herfsttomaat zal men de strategie moeten bepalen wat betreft schermen, temperatuur e.d.

Links: te vol gewas. Rechts: uitgezakte vruchten onderaan op de rank.

Hogedraad
Bladafsplitsing blijft ongeveer 6-6,5 bladeren/week en bij om en om snoeien is dit bij 2,8 stengels/ m2 nog altijd 8,4 vr/ m2. Dit is te veel aanleg voor productie begin sept. Bij de gewassen die al vanaf eind mei/juni in de kas staan en daardoor verschillende extreme omstandigheden hebben meegemaakt zijn ondertussen al veel stengels/m2 verloren. Terug toppen naar minder stengels is hierdoor niet nodig en kan men om en om blijven snoeien. Bij de gewassen waar men herfsttomaten gaat planten zal men de koppen al eruit hebben gehaald of dit gaat de komende week gebeuren. Streef ernaar om de kop eruit te halen tussen de 16-21 dagen voor de laatste oogst. Dit is sterk afhankelijk van de plantbelasting en uitgroeiduur van de vruchten. Tot nu toe zien we dat Gotja voldoende groeikracht heeft voor de hogedraad. Belangrijk blijft om de vruchten op het laatste stuk erop houdt (na toppen). Schermen zal daarom de komende dagen wel nodig zijn om geen onttrekking van vocht aan de jonge vruchten te krijgen. Gewassen mogen niet slap gaan.

Links: kop weer sterk. Rechts: Mycos koppen.

KLIMAAT

Nu de temperaturen flink gaan stijgen zal men misschien hier en daar moeten gaan schermen. Bij de volle gewassen en in de laatste twee weken van de oogst is schermen in de meeste gevallen niet wenselijk. Laat het blad echter niet slap gaan de komende dagen. De nachttemperaturen gaan flink stijgen naar > 15-16 gr C en dan kan men volstaan met 19 gr C opstoken en nachttemperaturen van b.v 16 gr C. Tracht geen etmalen van > 23 gr C te realiseren. Probeer de etmalen te drukken, door lagere temperaturen bij zon op en wel activiteit met een korte periode buis van b.v 50 gr C op het vocht te sturen i.c.m. luchten. Houd de windzijde bij zulke nachttemperaturen en vocht in de ochtend, kort op de ventilatielijn luwe zijde. Normaal is het vocht in deze periode van het jaar hoog. Momenteel zien we echter lage AV-cijfers buiten en daarom is vocht binnen houden op de oudere gewassen essentieel. Zolang het buiten warmer is dan binnen, niet af luchten om de temperaturen lager te krijgen. Streef ernaar om het vocht niet > 85% te laten komen in de nacht. Om snelheid te maken overdag de temperaturen laten oplopen naar 27-28 gr C. Zeker bij de gewassen met onvoldoende selectiviteit, de dagtemperatuur sterk op licht realiseren.

Kwaliteit:
Bij gewassen waar nog veel vrucht ophangt is voldoende licht oogst qua gewicht noodzakelijk om geen oude vruchten te krijgen. Zeker onderin op de rank komt in deze fase van het jaar minder licht waardoor de uitgroeiduur snel groter wordt. Haal deze vruchten er tijdig af omdat Gotja blijft groeien en er ook nu nog sterke bloei op de gewassen zit.

Water/voeding:
Dagen worden snel korter waardoor men ondanks het warme weer de start en stoptijden moet aanpassen. Zorg er echter wel voor dat bij de hoge temperaturen midden op de dag minimaal 30-35 % drain wordt gerealiseerd. Maak de beurten voldoende klein (b.v. 80 ml) midden op de dag en kom frequent terug.

GEWASBESCHERMING

Meeldauw:
Is nog steeds goed onder controle. Wekelijks bestrijding uitvoeren blijft wel noodzakelijk.

Mycosphaerella:
Geen problemen in de praktijk.

Insecten:
Trips: nog steeds enkele bedrijven met grote problemen met trips. Biologisch oplossen met b.v. Swirskii en ook vangplaten om de volwassen trips weg te vangen.
Spint: hier en daar blijven er plekken planten in de kas die gespoten moeten worden en bio uitzetten.  Grote problemen komen we niet tegen met spint
Rups: rups in deze periode van het jaar altijd punt van aandacht. Tijdig bestrijding uitvoeren.
Witte vlieg: is op de meeste bedrijven goed onder controle.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.