Teelttip Gotja - 26 juli 2019

WEER
En het is nu ECHT zomer!!! Het ene record qua maximum temperatuur wordt gebroken door het andere record de dag erna. In het zuiden van het land enkele dagen van > 38 gr C met etmalen van > 26 -27 gr C. In het westen van het land zijn de etmalen enkele gr C lager door de lagere dag en vooral de lagere nachttemperaturen. Deze temperaturen zijn we niet gewend in ons land. Gotja kan zich nu bewijzen of het de vruchten erop houdt en de vorm van de vruchten goed blijft. Nog één dag en daarna weer “normalere” temperaturen van 30 gr C, met waarschijnlijk regen cq onweersbuien (Mycos weer)

STAND VAN DE GEWASSEN

Traditioneel
De eerste Gotja kassen zijn al geruimd of worden de komende week geruimd. Bij de late zomerplantingen zijn de stamkomkommers zowat af en gaat het redelijk snel met de overgang van de stam naar de rank. Af en toe zien we planten waar onvoldoende adequaat vruchten zijn geoogst als deze niet voldoende snel geteeld zijn of waar problemen zijn met Pythium e.d. Gotja laat dit zien op de vruchtvorm. Lichter oogsten is dan noodzakelijk.

Matige vruchtvorm door externe omstandigheden

Op de meeste bedrijven is de overgang maar 3-4 dagen en dit is redelijk snel. Gotja is een sterke groeier die naar het nu schijnt altijd blijft groeien op de rank. Ook bij de planten waar men alle vruchten op de stam heeft aangehouden en er zelfs 23-24 stammers zijn geoogst blijft de rank sterk. De vruchtaanleg blijft ondanks de hoge belasting op de stam sterk. De scheuten zijn voldoende traag gekomen waardoor de vruchten op de rank sterk blijven, en de plant in balans blijft. Hoge belasting op de rank komen we bij deze gewassen niet tegen en dit komt de vruchtvorm zeker ten goede met dit extreme weer. Sommige oudere gewassen die pas over 2-3 weken gaan ruimen zijn hier en daar te vol gegroeid. Bladplukken bij deze temperaturen is nadelig. Gewas met rust laten en bij minder extreem weer alsnog 1 tot max 2 bladeren eruit. Pluk niet te veel bladeren in één keer eruit.

Links: te vol gewas. Rechts: goede belasting rank op open gewastype

Hogedraad
Bij de hoge-draad zien we een flink herstel van de groei doordat er abortie is geweest van de vruchten. Gewassen krijgen flink de ruimte om te groeien. Met de hoge etmalen die er nu gerealiseerd gaan worden i.c.m. de lage plantbelasting zal de bladafsplitsing hoog worden. Minimaal 6- en hier en daar 7 bladeren. Bij 2,8-3 stengels/m2 en om en om snoeien, worden er te veel vruchten aangelegd. Waarschijnlijk zelfs meer dan 10 vr/m2/week.  Ga dan lichter oogsten om niet in de problemen te komen met te hoge plantbelasting. Gaat men met de hoge-draad door tot einde seizoen (oct/nov) dan zal men tijdig moeten terug gaan in stengels om voldoende selectiviteit op de vruchten te houden. Ga bij dit teeltplan in beging augustus terug in aantal stengels b.v. 2,4-2,6 zodat men om en om kan blijven snoeien zonder dat er te veel vruchten worden aangelegd. De koppen zijn weer grof en ook de scheutontwikkeling en bladdiameter neemt toe. Blad weghalen in de kop is nog niet nodig omdat de gewassen nog voldoende open zijn.

Sterke koppen door te weinig plantbelasting

KLIMAAT

Etmaal temperaturen zijn de afgelopen dagen zo hoog dat de ingestelde temperaturen  niet van invloed zijn op de klimaat sturing. De buitentemperaturen zijn bijna over 24 uur hoger dan de kastemperaturen.  Stook dan in de ochtenduren met een buis van 50-55 gr C De buffer zal immers ook leeg moeten om CO2 te kunnen doseren. Stel de buis pas vanaf 4.00 uur in op 50 gr C en weer snel eruit als men ziet dat het vocht gaat dalen. Geen buis of onvoldoende buis gebruiken geeft een kil klimaat onderin het gewas en ook meer kans op condensatie op de pootjes van de plant. Gaat het weer plotseling om naar koeler weer dan de temperaturen weer instellen op ongeveer 17 gr C in de nacht en opstoken naar 19-20 gr C afhankelijk van de buitentemperaturen. Buiten < 15-16 gr C is opstoken naar 20 gr C.

Met het weer van de afgelopen dagen zien we dat het vocht in de voornacht niet snel terug komt. Knijpen van de ramen is bij de huidige temperaturen goed te regelen omdat het buiten warmer is dan binnen. In de na-nacht wordt het vocht vaak te hoog en dan tijdig de ramen weer maximaal open maken. Krijgen we de volgende week een ander weertype met meer vochtige omstandigheden dan opletten op Mycos. Minimum buis meer uren toepassen, door evt vanaf 24.00 uur op 35 gr C en daarna naar 50 gr C.

Bladplukken
Gewassen open houden is belangrijk om de snelheid op de vrucht te houden. Echter bij huidig weer geen blad weghalen. We zien echter wel dat sommige kassen te vol komen en dit heeft invloed op de snelheid en kwaliteit van de vrucht. Vaak zien we dat het volgroeien een gevolg is van iets te weinig stamvruchten hebben  hangen. Sommige kassen zien we te vol groeien en haal er dan blad uit. Haal niet te veel blad in één keer weg omdat dit altijd effect heeft op de productie. Liever enkele rondjes van één blad als er meerder bladeren weg moeten.

Water/voeding
Advies van de vorige actua blijft nog actueel. Verhoog de SO4 met b.v. 0,50 mmol en verlaag NO3 met 2 mmol als er te veel groei komt. Bij het extreme weer wat we gaan krijgen, opletten dat de Ec niet > 3,2-3,5 komt in de drain. Verlaag de Ec gift bij het extreme weer b.v. naar 2,2 tot 2,4 midden op de dag. Kali gift evt verhogen omdat kali ook een element is wat zorgt voor het watertransport in de plant. Voor de volgende week Ec tijdig verhogen naar 2,6-2,8.

Met het weer van de afgelopen dagen was de opname van water hoog, zelfs tot > 2,2 ltr/1000 joule. Intering zal de komende dagen weer hoger gerealiseerd kunnen worden, ongeveer 6-10% afhankelijk van het substraat en volume.

GEWASBESCHERMING

Meeldauw
Problemen met meeldauw komen we in de praktijk nog niet tegen. Waakzaamheid blijft echter geboden nu de etmalen weer hoog zijn. Weerbaarheid van de plant neemt gegarandeerd af waardoor meeldauw flink kan toenemen nu men meer moet gaan luchten.

Mycosphaerella
Tot op heden zien we nog geen problemen met Mycosphaerella. Echter blijft preventief bestrijden; zeker nu de weerbaarheid van de gewassen door het extreme weer is afgenomen. Bij weersomslag met lagere temperaturen en veel vocht (regen) tijdig preventief bestrijden en een goede klimaat sturing. Als dit ook nog gepaard gaat met onweersbuien dan kan men vaak ook Mycosphaerella toename verwachten.

Enkele opmerkingen c.q. aanvullingen:

  • Minimum buis in de ochtend verhogen zodat er voldoende vocht afgevoerd blijft. B.v. enkele uren 50 gr C, mits men geen hogere temperaturen realiseert.
  •  Houdt de ramen voldoende open (minimum raam nacht) en ook tijdens regenbuien open houden en de minimumbuis op regen lager zodat men geen benauwd warm klimaat krijgt. Geen buis met de ramen dicht!!!
  • Ramen na een regenbui direct verder open zodat de temperatuur niet te ver kan oplopen.
  • Chemisch bespuitingen uitvoeren.
  • Bij weersomslag naar vochtiger weer; P-banden kleiner maken.

Insecten
Wantsen komen we nog steeds veel te veel tegen. Bij de hoge-draad kunnen deze de koppen aanprikken zodat deze eruit gaat. Bij de traditionele teelt kunnen de koppen ook eruit gaan en er ontstaan misvormde vruchten. Bestrijden is noodzakelijk!

Spint
Met de hoge temperaturen kan spint een probleem worden. Dit weertype is spint-weer. Extra biologie uitzetten i.c.m. tijdig spuiten.

Overig
Geen problemen.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.