Teelttip Gotja - 28 juni 2019

Weer
Tropische weersomstandigheden de afgelopen dagen. Wel grote verschillen in het land. Etmalen van 28-29 gr C bij net geplante kassen tot > 25-27 gr C bij producerende gewassen.

Nachttemperaturen van > 20-21 gr C zijn ook vrij extreem en hier zullen we volgens de weersdeskundigen steeds meer rekening moeten houden.

Voor de komende dagen nog hoge temperaturen en schraal weer met veel wind. Oppassen dat er niet te hard aan het gewas wordt getrokken qua vocht. Voor de volgende week iets aangenamer weer met nachttemperaturen van ±10-14 gr C en overdag 22-25 gr C en ook zachter weer met de wind overwegend uit het westen.

Gewassen krijgen dan de tijd om iets te herstellen. De reactie van de planten en dan vooral de vruchtaanleg (abortie) zien we altijd pas 10-14 dagen na het extreme weer.

STAND GEWASSEN

Planten
In de vorige actua is al geschreven dat de gevaren op Pythium bij zulk extreem weer groot zijn. Planten die ver boven de stok zijn, zijn gevoeliger op Pythium. Houd goed contact met de plantenkweker of de planten niet te groot worden.

Ondanks dat de prijzen momenteel flink zijn gestegen is eerder ruimen van het oude gewas noodzaak als de planten te groot dreigen te worden.

Bij zulke omstandigheden zien we vaak dat getopte planten nog gevoeliger zijn.

Traditioneel
Temperaturen zijn de afgelopen dagen zeer extreem hoog geweest maar problemen met brandkoppen e.d. komen we niet tegen.  Hier en daar eventueel een verbrandblaadje maar op zich is dit geen probleem.

Gotja blijkt sterk tegen brandkoppen mits er aan bepaalde voorwaarde wordt voldaan.

  • Voldoende water in de middaguren. Ook bij planten die net bloeien kan de opname al > 1-1,3 ltr/ m2 liggen.
  • Ec met zulke extreme dagen verlagen naar 2,2-2,4. Verlaging van de Ec midden op de dag is nog beter b.v. 2,8-0,4 op straling.
  • Schermen (> 700-750 Watt) bij zulke weersomstandigheden zoals de combinatie van hoge nacht en dag temperaturen en schraal zonnig weer.
  • Zorg ervoor dat het gewas niet te vegetatief wordt bij lagere etmalen.

De vruchtaanleg op de rank blijft sterk en ook ziet men geen stoornis van de aanlag op de oksels 3 enz. Overgang van de stam naar de rank is normaal. Een klein gaatje van ongeveer 3 a 4 dagen met minder productie is vrij normaal.

Vruchtaanleg is goed opvolgend op de rank (zie foto).

Goede opvolging, iets gaatje stam naar rank.

De ranken blijven mooi kort geschakeld en ook sterke aanleg (zie foto) Tot nu toe blijven de vruchten nog steeds voldoende van lengte en zodat men ook ruimschoots vruchten van > 400 gram kan blijven oogsten op de stam. De vruchten op de stam zijn op het einde vaak redelijk glad van opperhuid. Op de ranken zien we door de korte uitgroeisnelheid beduidend meer geribde vruchten en meer glans op de vruchten.

Door de hoge etmalen zien we iets toename van chlorose.  P-gift tijdig verlagen naar b.v. 1,2-1,3 mmol bij een Ec van 2,6-2,8. IJzer opname blijft van belang in deze fase en omstandigheden.

Sommige gewassen zijn in de tweede week van de teelt nog te grof. Bij een weersomslag zal een flinke buisinvloed bij dit type gewassen noodzakelijk zijn. Draai minimaal etmalen van 22,5 gr C en eventueel de buis in de avonduren terug laten komen totdat de kop iets dunner wordt.

Links: Sterke, grove scheuten met sterke vruchten. Rechts: Grove Gotja bij groei naar de draad.

Hogedraad
Koppen blijven nog voldoende grof en dit geld ook voor de scheut groei. Bladafsplitsing blijft nog steeds in de buurt van 6 bladeren of iets meer. Snoeibeleid is daarom nog steeds 1 x setje van 2 vruchten en daarna 2 vr om en om. Tevens wordt er wekelijks een blad in de kop weggehaald.

LAI is bij zulk weer 2,7-2,8 na het bladsnijden ideaal. Gaat het weer de komende dagen minder worden; ga dan terug naar 2,4-2,5 om voldoende licht op de vruchten te krijgen. Laat niet meer dan 7 tot max 8 vruchten aan de plant hangen m.a.w. max 20-22 vr/ m2. Ondanks de sterke groei is schermen op zulke dagen > 750-800 Watt meestal nodig.

Foto: Let op stapelen van vruchten.

KLIMAAT

Om brandkoppen tijdens de groei naar de eerste oogst toe te voorkomen hebben enkele telers de kas laten krijten. Zulke extreme omstandigheden is krijten positief echter als het weer minder wordt en de instralingen < 600-700 Watt komen dan zal er wel actief geteeld moeten worden.

Water opnames mogen niet beïnvloed worden door een inactief klimaat. De minimum buis iets langer erin houden. Nog beter is om het krijt te verwijderen als het minder weer langer aanhoudt, zeker bij gewassen met groei op de rank werkt te lang krijt op het dek sliertigheid in de hand.

CO2 tijdens zulke dagen zagen we in de middag vaak zeer schommelen van extreme van 350 tot 900 ppm. Dit is een signaal dat de plant de huidmondjes tijdelijk sluit. Verlaag de CO2 gift of zet deze zelfs enkel uren uit. Om CO2 te kunnen doseren zijn minimum buizen noodzakelijk. Let er echter wel op dat de temperaturen in de ochtend niet te snel oplopen.  Van b.v. 3.00 uur tot 7.00 uur een buis van 45-50 gr C max. Planttemperaturen zijn dusdanig hoog dat hoge temperaturen in de ochtend door de minimumbuis zelfs negatief werkt.

Voor de komende week gaan de temperaturen volgens de berichten weer omlaag.  Streef er dan naar om bij zon op minimaal 20 gr C te realiseren met een raam stand. Actief klimaat nastreven.

Water
Gotja is tijdens de groei naar de draad sterk. Let op dat de Ec tijdens de fase vanaf bloei tot uigroei vrucht niet < 2,5-2,8 komt. Tijdens afgelopen warme nachten en daardoor te hoge etmalen, zijn er op veel bedrijven nachtbeurten gegeven om niet te veel intering te realiseren. Intering tijdens zulke dagen < 7-8 % houden.

GEWASBESCHERMING

Meeldauw
Blijf minimaal bij groei naar de draad toe wekelijks een bestrijding tegen meeldauw uit te voeren.

Wantsen
Blijft een aandachtspunt.  Komen in de praktijk nog steeds schade tegen van wantsen.

Mycosphaerella
De weerbaarheid van de planten is tijdens de extreme dagen zeker afgenomen. Daarom blijven opletten als het weer omgaat naar zachter weer en hogere luchtvochtigheden in de buiten lucht. Tijdens zulke weersomschakelingen goed actief blijven telen.

De Actua van de vorige keer blijf daarom nog actueel.

Enkele opmerkingen:

  • Minimum buis in de ochtend verhogen zodat er voldoende vocht afgevoerd blijft b.v. enkele uren 50 gr C mits men geen hogere temperaturen realiseert. Let wel op om geen kou binnen luchten als de nachttemperaturen flink gaan zakken. Beneden 12-14 gr C opletten.
  • Laat vocht in de nacht niet < 2-2,2 gr VD komen en ochtend niet <  3,2-3,5 gr VD.
  • Houd de ramen voldoende open (minimum raam nacht) en ook tijdens regenbuien open houden en de minimumbuis op regen lager instellen, zodat men geen benauwd warm klimaat krijgt.
  • Ramen bij geen regen direct verder open zodat de temperatuur niet te ver kan oplopen.
  • Chemische gewasbescherming uitvoeren.

Pythium
Al benoemd neemt de weerbaarheid van de plant af bij zulke extreme etmalen en zien we ook steeds meer bedrijven met Pythium. De hoge temperaturen van het druppelwater en ook mattemperaturen zijn hier debet aan.

Sommige telers spuien het water voor iedere druppelbeurt zodat de temperatuur van het water, laag blijft. Pythium zien we hier niet in de eerste week na het planten.

Links: Geen wortels vanuit de pot door Pythium. Rechts: Goede wortelontwikkeling in de mat.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.