Teelttip Gotja - 5 juli 2019

WEER
Tropische weersomstandigheden van de afgelopen week zijn nu over. Etmalen van > 23 gr C hoeven nu niet meer voor te komen. Dagen boven de 2500-2700 joule/cm2 zijn op zich ideale omstandigheden voor Gotja.
Wind uit noordelijke richting blijven we nog steeds houden. Ramen kunnen met de weersovergang naar normale temperaturen en bij veel wind voldoende beperkt blijven in de middag zonder dat de temperaturen te hoog worden.
Gewassen krijgen nu de tijd om iets te herstellen door de lage nachttemperaturen die we de komende dagen nog behouden.

STAND GEWASSEN

Planten
De hoge temperaturen in de opkweek > 28 gr C etmaal van vorige week zijn niet goed voor de wortels. Dit kan lijden tot Pythium. Vloertemperaturen tijdens zulke extreme dagen worden veel te hoog, bij sommige rassen zien we de vruchtsterkte in de oksels zwak zijn tot zelfs geen vrucht.
Bij Gotja zien we de vruchtaanleg vanaf de eerste oksels voldoende sterk/generatief.

Traditioneel
Over het algemeen zien we sterke gewassen staan. Ook tijdens zulke extreme omstandigheden zien we dat Gotja deze hoge etmalen aan kan. De vruchtaanleg op de ranken blijft voldoende sterk. Bij degene die er één of zelfs twee oksels op de stam hebben uitgehaald hebben een goede overgang van de stam naar de rank. Het gat in productie blijft beperkt tot maar enkele dagen.

Zoals al vaker beschreven zien we dat Gotja kort geschakeld naar de draad toe groeit en dan zien we in de praktijk dat er ook een maximum zit aan het aan te houden aantal vruchten. Bij de gewassen waar 26-27 bladeren onder de draad zitten en dan 22-23 stammers aanhoudt ziet men nog een redelijke goede rank ontwikkeling. Op de rank zien we dan wel vaak oksel 3 t/m oksel 5 zwakkere vruchten en hier en daar ook abortie. Overgang van de stam naar de rank is hier dan ook groter.

Gevolg kan dan ook zijn dat de tweede orde te veel gaat groeien met te volle gewassen tot gevolg. Bij nog meer stamvruchten dan 22-23 vruchten lijdt dit altijd tot zwakkere ranken/gewassen. Lichter oogsten is dan ook onvoldoende.
Tijdens de oogst van de stamvruchten is er veel geschermd geworden op 700-750 Watt. Nadelen hebben we niet gezien omdat er vaak ook veel uitwisseling was. Bij oogst op de ranken is schermen bij Gotja op de meeste gewassen niet nodig. De groeikracht van dit ras kan bij te veel schermen zelfs leiden tot te veel groei.

Tracht maximaal licht op de vruchten te krijgen in zulke fase van de teelt. Eén of meerdere bladeren weghalen, in fases, is dan nodig. Generativiteit van dit ras zien we ook terug in deze fase, de vruchtaanleg blijft sterk.
Nu we dit jaar zien hoe Gotja groeit, zullen we moeten opletten met het krijten van de kasdek bij extreme omstandigheden.
Dit jaar zien we ook dat krijten vaak zeer positief is tijdens de groei naar de draad toe, maar nu zien we doordat het krijt nog steeds op het dek zit dat het negatief uitwerkt op de groei van de ranken. Gewassen groeien dan te hard.

Sterke balans op de rank ondanks meer dan 20 stam vruchten.

Chlorose op de ranken komen we door zulke hoge etmalen i.c.m. plantbelasting hier en daar tegen. Vruchtaanleg blijft echter voldoende sterk en tot abortie hoeft dit niet te leiden.

De vruchtaanleg is nog steeds sterk.

Hogedraad
Planten hebben de extreme omstandigheden goed doorstaan. Koppen blijven nog voldoende grof en ook de scheutgroei. Bladafsplitsing is iets toegenomen tot zelfs 7 bladeren. Bij 7 bladeren x 3 planten/m2 zal men om en om moeten gaan snoeien anders worden er te veel vruchten aangelegd.

Vruchten die de volgende week gaan bloeien worden pas eind juli geoogst en dan is > de 9 vr/m2 vaak al niet meer mogelijk om balans in het gewas te houden. Tracht het gewas aan de groei te houden en zeker als men virus heeft. Virus eiwitten hebben bij een zwakke groei een veel groter effect dan bij iets “over” telen.

Blad in de kop weghalen zal men nog steeds moeten blijven doen als bladgrootte behouden blijft in de kop. Als de LAI te laag is tijdens extreem weer heeft dit nadelige gevolgen voor de uitgroei van de vruchten. LAI  2,2 - 3 is ideaal. Ondanks de sterke groei is schermen bij wisselvallig weer > 750-800 watt meestal nodig.

De vruchtaanleg hogedraad is nog sterk.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.