Teelttip Gotja - 7 juni 2019

Weer
Na enkele dagen flinke hoge temperaturen met hoge etmalen is het de laatste dagen en ook de komende dagen wisselvallig weer met regen en ook zon. Temperaturen zijn niet erg hoog.
Al met al weer om de gewassen sterk te houden daar de nachttemperaturen nog niet te hoog zijn. Etmalen kunnen nog altijd gestuurd worden door de nachttemperaturen.

STAND GEWASSEN

Traditioneel
De meeste gewassen hebben de etmalen van enkele dagen > 23-24 gr goed doorstaan. De koppen staan nog zeer grof en de ranken blijven bij Gotja voldoende groeizaam. De ranken blijven mooi kort /grof-generatief waardoor het ernaar uitziet dan de overgang van de stam naar de rank vaak goed is. De opvolging is vaak goed maar toch zien we ook grote verschillen tussen de bedrijven.

Zoals vaker benoemd moet men de Gotja in de eerste weken van de teelt generatief sturen met voldoende minimum buisvraag. De Vruchtvorm wordt beduidend beter als men stuurt op selectiviteit en vruchtsturing door een flinke minimumbuis.

Sommige telers hebben de afgelopen dagen op de gewassen, die ze nog niet aan het oogsten waren, de dag langer gemaakt en de minimum buis b.v. op 45-50 gr gezet tot zon onder om maximaal generatief te sturen. Dit kan men alleen toepassen op de grove gewassen.

Hier en daar zien we op de gewassen waar men aan het oogsten is iets chlorose ontstaan. Bij Gotja zien we dat er soms in de eerste week van oogsten al meer dan 7,5-8 vr/m2 geoogst worden. In combinatie met de hoge etmalen kan dit een reactie geven op het chlorofyl van het blad.  

Gewassen staan soms nog zwaar met groot blad en daarom is vaak gewenst om het 10de/11de blad weg te halen zodat het maximaal licht c.q. straling op de vruchten komt.

Krijgen we geen extreem weer in het vooruitzicht dan kan men deze actie gerust uitvoeren.
Vruchtgroei wordt door deze actie gestimuleerd -> haal het blad pas weg als het volgroeit is (vaak tegen de oogst) zodat de men maximaal rendement heeft om het gewas onderin open te houden.

Links: sterke /grove koppen. Rechts:jonge plant met goede vruchtaanleg.

Hogedraad
Planten blijven voldoende sterk doorgroeien, grove koppen en scheuten.
Bladafsplitsing blijft zo dusdanig dat men nog steeds om en om kan blijven dunnen qua vruchtaanleg
Tracht nog steeds ongeveer 9,5-10 vruchten/week/m2 aan te houden.
Uitgaande van 3 st/m2 zal men dus 3,3 vruchten /stengel moeten aanleggen. Uitgaande van 50% snoei (om en om) is dit 6,6 bladeren groei per week/stengel. Blijf streven naar een LAI van ongeveer 2,6- 2,8 bij het huidige weer. Worden de scheuten en de bladdiameter kleiner in de kop dan stoppen met blad weghalen in de kop.

Klimaat
Voor de komende dagen wordt het wisselend weer met zon maar ook met regenbuien.  Weer om Mycosphaerella te krijgen in de vruchten. Bij zulk weertype moet men zeker niet zuinig gaan doen met energie. Voldoende minimum buis zodat de ramen voldoende open blijven is noodzaak.
Streef ernaar om het vocht in de avond bij zulk weertype niet te snel te laten stijgen. Tracht > 2 gr VD te blijven.

Gaan de nachttemperaturen de komende dagen naar temperaturen < 10-12 gr dan voldoende opstoken (b.v. 20 gr) met activiteit door buis en raamstand erin te houden.
Bij de kassen waar men de komende dagen/week gaat planten zorgen voor voldoende hoge etmalen. Planten zijn over het algemeen nog niet extreem groot waardoor etmalen van 22 gr minimaal nodig zijn. Gotja mag niet te grof worden weggezet, m.a.w. generatief sturen met etmalen in de eerste 2 weken van de teelt. Bij de zware gewassen de dag langer maken b.v. tot zon onder en ook met minimumbuis 45-50 gr om gewas voldoende generatief te sturen.

Water/voeding
Normaal neemt een gewas onder omstandigheden met voldoende raamstand, ongeveer 200 ml/100 joule/m2 op. Bij een gewas met groot blad is de opname bij de huidige plantdata vaak hoger als men tegen de oogst aanzit.
Tot de bloei de mat voldoende laten interen om wortelvorming te stimuleren. 10-15% na streven afhankelijkheid van het vochtgehalte van de mat bij planten. Vanaf bloei tot oogst tijdig de gift verhogen zodat men al voor de oogst op minimaal 300-325 ml / 100 joule/m2  geeft.
Bij Gotja zien we dat het in de eerste weken lijkt dat het traag gaat maar vanaf uitgroei vrucht ziet men toch dat er snel vruchtgroei plaats vindt. Vruchten dikken snel uit.
De Ph kan snel zakken en daarom is het belangrijk om tijdig de P te verlagen zodat er geen antagonisme plaats vindt op Fe. Tracht net voordat de kop eruit gaat de P te verlagen.
Verder NH4 gift tijdig verlagen zodat de pH niet te snel zakt. Streef naar max 0,5 daling/week.

Foto: iets chlorose op stamblad

Gewasbescherming
Meeldauw: blijf minimaal tijdens de groei naar de draad, wekelijks een bestrijding tegen meeldauw uit voeren.

Wantsen
Weinig problemen tot nu toe, maar het blijft oppassen.

Mycosphaerella
Is tot nu toe nog geen enkele probleem. Het blijft echter oppassen met het wisselvallige weer. Actie: zoals in het klimaat omschreven en voer regelmatig een bestrijding uit zodat alle bloemen bestreden wordt.

Pythium
Op meerdere bedrijven zien we toch weer enkele planten met Pythium. Voer na het planten een cyclus uit met de daarvoor bestemde middelen en ook watergift blijft aandacht vragen tot minimaal aanvang van de bloei. Geen water geven met watertemperatuur >28 gr. Maak de beurten bij hoge temperaturen dusdanig hoog dat er op het einde kouder water wordt gegeven.
 
Foto: Pythium aantasting op de wortelhals.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.