Teelttip Gotja - 8 mei 2020

Zeer hoge lichtniveaus en zuivere lucht

WEER
De afgelopen dagen hebben we weer zeer hoge lichtniveaus gehad. Door Corona maatregelen en de veel minder economie is de lucht veel zuiverder geworden. Uitstralingsmeters (Pygero meter) geven bijna 10% hogere waardes aan dan voor de crisis. Vanaf het weekend worden we geconfronteerd met enkele dagen zeer lage dag temperaturen. Temperaturen en daarbij snelheid zullen we weer zelf moeten gaan creëren.

PLANTEN
Het weer van de laatste dagen is voor Gotja ideaal geweest wat betreft generativiteit. Planten zijn na de ervaringen van vorig jaar (vaak te groot) iets jonger gemaakt. Dit jaar zien we dat de ingeplande dagen hard nodig zijn op de planten op lengte te krijgen met de hoeveelheid licht. Voor de komende koude inactieve dagen (regen en weinig licht) lampen aan houden tot minimaal in de namiddag. Snelheid en inhoud realiseren is bij Gotja noodzakelijk. Probeer Gotja op dit soort dagen voldoende generatief te krijgen om VD niet < 5-5,5 gr te krijgen = minimum-buis tot minimaal 300 Watt erin houden bij dit wisselvallig weer. Blijf de komende koude dagen op snelheid telen daar dit ras iets trager bladeren afsplitst dan andere rassen en ook nog kort geschakeld is.

STAND GEWASSEN
De eerste Gotja teelten zijn onder tussen al geplant en voor de komende weken worden meerdere kassen vol gezet met Gotja. Planten zijn tot nu toe voldoende groot. Gezien de ervaringen van vorig jaar zien we dat Gotja met minimaal 2 bladeren meer naar de draad groeit dan de meeste andere rassen en een voldoende sterke groeier is. Probeer ook in de teelt snelheid te maken met etmalen van 21-22 gr afhankelijk van de hoeveelheid licht.

PLANTBELASTING TRADITIONELE TEELT
Vorig jaar hebben we gezien dat te veel stamkomkommers eruit halen vaak lijdt tot een te grote plantbelasting op de rank. Gevolg was dat op sommige bedrijven de rankvruchten er niet vlot vanaf kwamen. Vruchtvorm was daardoor soms wat minder. Om een goede balans op de ranken te krijgen is het toch raadzaam om 1 vrucht weg te halen op het midden van de stam. Op tempo telen is dan ook zeker wenselijk. Sommige telers zullen geen vruchten weghalen op de stam. Pas het oogst gewicht eventueel aan om de groei erop te houden.

KLIMAAT
Gotja is een ras met voldoende groeikracht en men zal hier vanaf de start van de teelt voldoende generatief op moeten sturen. Balans is vaak goed, maar voldoende selectieve sturing met minimum-buis is vereist om voldoende sterke celopbouw te realiseren. Omdat Gotja de vruchten er sterk ophoudt en bijna niet aborteert, is selectief sturen noodzakelijk; sterk lichtafhankelijk sturen en evt de dagen langer maken met buis. Bij de huidige omstandigheden zal men voldoende hoge temperaturen moet instellen om de gewenste etmalen te realiseren. Streef in de eerste fase van de teelt (tot bloei ±3de) naar etmalen van 21-22 gr C DD/DL. Minimum-buis vanaf planten op 40 gr C instellen en pas > 300-350 Watt weg laten vallen op straling.

Sterke celopbouw realiseren:

  •  Alle vochtinstellingen vanuit de eerste teelt eruit, of zo dusdanig instellen dat er voldoende snel gelucht wordt.
  • Maximum ramen kritisch naar kijken.
  • P-banden niet te groot instellen zodat er voldoende snel gelucht wordt, bij koud weer niet alle klimaat weg luchten in de middag.

WATER
Celopbouw is deze teelt is belangrijk en geef daarom bij het huidige weer voldoende voeding mee. Minimaal 3,0-3,2 Ec meegeven. De eerste dag vanaf het planten de potten voldoende laten aansluiten met het substraat door de pot vochtig houden. Vanaf het moment dat de pot vast staat (inworteling) bij het huidige weer voorzichtig met water, zodat men een voldoende sterk wortelgestel maakt. Op donkere dagen is een paar beurten (steenwol) substraat vaak al voldoende. Leg start en stoptijden dan kort bij elkaar.

GEWASBESCHERMING

Meeldauw:
Gotja heeft geen resistentie tegen meeldauw. Streef ernaar om minimaal een week na planten al een preventieve bespuiting uit te voeren en dit wekelijks herhalen.

Pytium:
Houdt rekening met het feit dat er al één teelt op heeft gestaan. De oude wortels die in de mat zitten kunnen een bepaalde mate van infectiedruk geven.
Teer voldoende in op vochtgehalte van de mat tot de eerste vruchten beginnen te zwellen.

Insecten:
Spint komen we bijna overal tegen. Tijdig biologisch starten.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.