Gotja: evaluatie 2019

Het komkommerseizoen 2019 is ten einde en dus is het tijd om de prestaties van ons komkommerras Gotja te evalueren. Deze zomer is Gotja op grote schaal geteeld in de traditionele teelt en in de hoge draad teelt.

Komkommerbontvirus
In 2019 is er weer op veel bedrijven het ‘bontvirus’ aangetroffen. Daarom kozen veel telers ervoor om Gotja te planten, omdat dit ras CGMMV-resistent is. In de praktijk is Gotja geplant van vroeg in april tot eind juni in de traditionele en hoge draad teelt en in juli in de hoge draad teelt.

ERVARINGEN

Planten
Telers kozen hoofdzakelijk voor niet-getopte planten. Gotja heeft voldoende groeikracht, maar getopte planten heeft dit ras niet nodig om in balans te blijven. Daarom bevelen wij getopte planten niet aan. De plantopbouw is iets korter vergeleken met andere standaard rassen. De plant hoeft niet ouder gemaakt te worden; de vruchtontwikkeling zit er sterk in.

Conclusie: normaal opkweken! Gotja behoeft geen andere opkweek dan andere standaard rassen, mits er voldoende actief geteeld wordt.

Teelt
Gedurende de zomerteelt hebben we in de praktijk verschillende visies gezien over de manier waarop Gotja het beste geteeld kan worden.

  • Sommige telers hebben er minimaal 2 vruchten op de stam tussenuit gesnoeid om voldoende scheutgroei te realiseren. Dit om balans in het gewas te behouden.
  • Daarbij zijn er ook telers geweest, die op de stam vanaf het 5e oksel, alle oksels op één vrucht hebben gesnoeid. Getracht is om minimaal 24-25 bladeren onder de draad te krijgen, zodat er al enkele vruchten geoogst waren voordat de kop uit de plant gaat. Doel is hierbij om de scheutgroei iets tegen te houden en zodat men langer kan doorgaan met te teelt. Zo blijft de scheut zogenaamd jonger.

Ervaringen

  • Bij de teelt met minimaal 20-22 stam komkommers bleef de rankontwikkeling goed in balans. De groeikracht van Gotja zorgt dat er geen groot ‘gat’ kwam tussen de stam en rank komkommers.  Ranken bleven voldoende sterk en ook de secundaire ranken bleven voldoende groeizaam. Chlorose op de ranken door deze teeltstrategie is te verwaarlozen omdat de ranken pas later gaan groeien. De plantbelasting op de ranken blijkt bij deze strategie minder extreem te worden, waardoor volgroeien van het gewas niet aan de orde is. Al met al een teeltstrategie die veel kansen biedt.
  • Afgelopen jaar zijn er bij enkele telers één tot maximaal twee vruchten ertussen uit gesnoeid. Omdat Gotja pas in 2019 op grote schaal geteeld is, werd geen risico genomen met de stamkomkommers.  Vruchtlengte speelt hierin een rol om op het midden stuk van de plant eventueel twee vruchten weg te snoeien. Verder speelde de onbekendheid van de groeikracht ook een rol bij de keuze om er enkele vruchten op de stam tussenuit te halen. Omdat de groeikracht van Gotja sterk is heeft dit snoeibeleid er hier en daar, toe geleid dat het gewas te snel volgroeide.
  • Gotja is een ras dat niet aborteert. Daarom is het zaak om de plantbelasting op de rank te beheersen. Afgelopen seizoen zagen we dat te sterke scheutgroei door minder stambelasting leidt tot te veel vruchtaanleg op de rank. Hierdoor ontstonden vaak te oude vruchten en een afwijkende vruchtvorm door te hoge plantbelasting.  Op snelheid telen is in zo’n situatie noodzakelijk.
  • Het is belangrijk om generatief te blijven sturen, omdat de groeikracht van het gewas goed is.
  • Op de bedrijven waar de eerste teelt al eindigde met het komkommerbontvirus zagen we in de tweede teelt met Gotja geen grote problemen met virus. Gotja groeide voldoende door en er was nauwelijks print op de vruchten te zien tot het einde van de teelt.

Kwaliteit en vruchtgewicht
De vruchtlengte en het vruchtgewicht waren vanaf de start van de teelt goed.

De kleur is alleen op die bedrijven, waar het gewas te volgroeide, een issue geweest. Advies is om het gewas open te houden door de plantbelasting op de stam voldoende hoog te houden. Verder was de kleur op de stam en bij de open gewasgroei goed.
Gotja zal geen lange vruchten geven op de stam. Op de rank zijn vruchten mooi van lengte. Lange komkommers zal dit ras nauwelijks geven.
Gotja is sterk tegen komkommerbont virus. In de praktijk heeft Gotja dat ook bewezen.

Voeding
Gotja behoeft geen ander voedingsrecept dan andere standaard rassen.

Meeldauw
Ondanks dat Gotja geen meeldauw resistentie heeft, hebben we het afgelopen seizoen geen grote problemen met meeldauw gezien. We adviseren wel met klem om de eerste teelt zonder infectiedruk te beëindigen. De telers hebben vanaf de start van de teelt, tot de groei naar de draad toe preventief gespoten met de daarvoor beschikbare middelen. Dit was vaak een wekelijkse bespuiting van het gewas. Daarna is er normale bestrijding uitgevoerd die ook bij overige rassen normaal is, om Mycospaerella te bestrijden.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.