Teelttip Gotja - juni 2019

Weer
Voor de komende dagen wordt het weer tijdelijk zomers met hoge temperaturen en veel uren zon. Voor de volgende week worden de temperaturen weer lager (< 20 gr) en ook weer meer kans op regen.

Planten
Plantmateriaal is door het mindere weer in de meeste gevallen weer iets te klein bij de dag van planten. Sommige partijen worden dan ook ongeveer één dag later geplant.
Planten zijn voldoende gelijk qua ontwikkeling.
We denken ook dat het planten van een te jonge kleine plant niet in het voordeel is van Gotja.
Door de groeikracht kan dit ras dan ook te zwaar worden. Tracht een plant te planten die minimaal stokgrote heeft.
Ziektes en plagen komen we momenteel zeer weinig tegen. Bij sommige partijen zien we hier en daar koppen die aangeprikt zijn door wantsen.

STAND VAN DE GEWASSEN

Traditioneel
Wat duidelijk opvalt aan Gotja, is dat het ras met minimaal 2 tot zelfs 3 bladeren meer naar de draad gaat.
Gewassen staan momenteel zwaar met groot blad en daarom is vaak gewenst om het 10de/11de blad weg te halen zodat het maximaal licht c.q. straling op de vruchten komt.
Vruchtgroei wordt door deze actie dan ook gestimuleerd -> haal het blad pas weg als het volgroeit is (vaak tegen de oogst) zodat de men maximaal rendement heeft om het gewas onderin open te houden.
Bij de hogedraad teelten is men al vrij snel genoodzaakt om in het lege oksel onderin al het blad weg te halen. Houdt het gewas voldoende generatief/open.
Bij de Gotja zien we dat door een goede agressieve, generatieve sturing, door buisinvloed en de dag langer te maken zeer snel op de vrucht kan gaan.

Eerste oogst is dan ook zeker niet trager dan bij de huidige standaard rassen.

Op de meeste bedrijven wordt toch overwogen om 1- 2 vruchten op de stam te snoeien. Balans in het gewas houden is dan ook vaak de enige reden om enkele vruchten weg te halen.

Links: goede opvolging onderin door veel buisvraag. Rechts: jonge plant met goede vruchtaanleg

Hogedraad
Grove ontwikkeling van de plant wat in veel gevallen leidt tot het al vrij vroeg weg halen van het stamblad.
De planten bloeien vaak pas op dag 9 of 10 na het planten en dit is vrij laat voor een getopte plant.
Weer en ras spelen hier een rol in. Op zich hoeft dit niet verkeerd te zijn zodat er voldoende op snelheid geteeld kan worden wat betreft etmalen = celdeling.
Tracht ongeveer 9,5-10 vruchten/ week aan te leggen. Goede plantregistratie is dan ook van belang om te weten hoe men moet snoeien.
Uitgaande van 3 pl/m2 zal men dus 3,3 vruchten /stengel moeten aanleggen. Uitgaande van 50% snoei (om en om) is dit 6,6 bladeren groei per week/ stengel.

Foto: blad met vrucht weg bij de hogedraad

KLIMAAT
Voor de komende dagen wordt het plotseling in bepaalde gedeeltes van het land soms warm (24-30 gr .
Zeker bij gewassen die tegen de oogst aan zitten en te vegetatief staan blijft het opletten dat er geen brandkoppen kunnen ontstaan.
Gotja is hier niet gevoelig voor maar deze weersovergangen zullen vaak opgevangen moeten worden.

  • ‘s Morgens actief telen met voldoende minimum buis (45-50 gr) vanaf ongeveer 3.00 uur.
  • Schermen op ±700-750 watt,
  • Indien aanwezig dak beregening (zie opmerkimg) of luchtbevochtiging aanmaken in de middaguren.
  • Eventueel Ec verlagen midden op de dag. Sommige telers hebben deze mogelijkheid door ‘s morgens en ‘s avonds een hogere Ec mee te geven dan overdag. Dag ongeveer 2,3-2,5 en in de ochtend/nacht dan b.v, 3,0-3,2
  • Maak de beurtgrote kleiner zodat er frequent water gegeven wordt. B.v. 70-80 ml per 35-40 joule

Opmerking: heeft men veel problemen gekend in de voorgaande teelt met komkommerbontvirus, dan blijft het risico aanwezig dat er ook sporen in het waterbassin terecht zijn gekomen die via het water van de dakberegening een besmetting kunnen veroorzaken.

Tracht de komende dagen te voorkomen dat de kastemperatuur te snel kan stijgen. Streef naar maximaal 2 gr/ uur.
Stralingsverlaging op de ventilatielijn van b.v. -2gr 250-350 watt en de minimum buis snel eruit b.v. -25 200-250 watt.
Etmalen zijn tot nu toe vrij hoog geweest (soms zelfs tot 23 gr) en toch zien we nog groeikrachtige gewassen.
Bij zware gewassen de dag langer maken door b.v. tot zon onder en ook met minimumbuis 45-50 gr om gewas voldoende generatief te sturen.
Bij de nieuwe plantingen de eerste dag(en) schermen zodat er geen vaatbundels beschadigd worden bij zulke extreme instralingen

WATER
Bij een plant met groot blad opletten dat er voldoende water naar de koppen gaat. Tracht bij de komende weersovergangen voldoende drain te realiseren bij enkele dagen voor de eerste oogst.

Houdt de evt weegschalen, draincijfers, vochtgehalte meters e.d. goed in de gaten zodat er geen te korten kunnen ontstaan.

GEWASBESCHERMING

Meeldauw: blijf minimaal bij groei naar de draad toe wekelijks een bestrijding tegen meeldauw uit te voeren.
Wantsen:
momenteel veel wantsen in de oude teelten die mee overgaan naar de nieuwe plantingen en daar veel schade kunnen veroorzaken.
Koppen die aan geprikt zijn komen we vaak tegen.
Voer een bestrijding uit in de oude teelt en zo snel mogelijk na het planten in de nieuwe teelt.
Mycospharella:
is tot nu toe nog geen enkele probleem. Blijft echter oppassen met het wisselvallige weer met best wel veel uiterste klimaatregelingen.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.