Teelttip Gotja - mei 2019

Het is dat we de daglengte wel hebben, anders zouden we nog vergeten dat het ook lente is. De afgelopen dagen was er weinig zon en ook voor de komende week wordt ook weer niet veel goed voorspeld wat betreft dagtemperaturen en zon-uren. Het blijft zeer wisselvallig. Al met al geen erg generatief weer wat voor de Gotja wel wenselijk is.

Planten:
Het weer van de laatste dagen en ook voor de komende dagen is wat betreft generativiteit van het plantmateriaal een flinke uitdaging.
Normaal hoeft men in deze periode van het jaar in de belichte teelten niet meer volop de lampen aan te hebben. Met het weer van afgelopen dinsdag (Sommige plaatsen < 400 joules) is men genoodzaakt geweest om de lampen de gehele dag aan te laten staan om voldoende inhoud in de plant te behouden.
Tracht Gotja op dit soort dagen voldoende generatief te krijgen om VD niet < 5°C te krijgen = minimumbuis tot minimaal 300 watt erin houden bij dit wisselvallig weer.

Stand gewassen.
Bij de eerste Gotja die geplant is men al aan het oogsten. De afgelopen week en de komende weken zullen meerdere kassen geplant worden met Gotja. De planten zijn tot nu toe voldoende groot. Men heeft goed gereageerd door voldoende etmalen te realiseren daar dit ras iets trager bladeren afsplitst dan andere rassen en ook nog kort geschakeld is.
Bij de getopte planten (4
de blad) zien we voldoende gelijkheid op de scheuten. In de teelt zien we dat Gotja met minimaal 2 bladeren meer naar de draad groeien dan de meeste standaardrassen. Momenteel staan de gewassen over het algemeen sterk. Het blad is erg groot, wat eventueel één blad weghalen om de onderste vruchten sneller te doen zwellen noodzakelijk kan maken.

Plantbelasting:

Hogedraad: Gotja is zoals gezegd in het begin iets trager qua bladafsplitsing en daarom is een goede plantregistratie noodzakelijk om te weten of er eventueel twee vruchten achter elkaar aangehouden moet worden. Normaal kan men uitgaan van om en om snoeien om niet meer dan 10 vr/m2/ week aan te leggen.

Traditionele teelt: bij de teelten die nu al geplant zijn kan men vaak het risico nemen om meer stamvruchten aan te houden dan bij een (late) juni planting. De etmaaltemperatuur kan men nu nog vaak compenseren met lagere nachttemperaturen.

Om een goede balans op de ranken te krijgen is het toch raadzaam om minimaal 1 - 2 vruchten weg te halen op het midden van de stam. Ook voor de lengte van de vruchten kan het wenselijk zijn om op het midden van de stam enkele vruchten weg te halen. Overweeg hierbij of je gewoonlijk voldoende groei of te weinig groei hebt.

 

Klimaat:
Gotja is een ras met voldoende groeikracht en men zal hier vanaf de start van de teelt voldoende generatief om moeten sturen. Balans is vaak goed, maar voldoende selectieve sturing met minimumbuis is vereist om vrucht ontwikkeling voldoende selectief te krijgen.

Bij de huidige omstandigheden zal met voldoende hoge temperaturen moet instellen om de gewenste etmalen te realiseren. Streef in de eerste fase van de teelt (tot bloei ±3de vrucht) naar etmalen van 21 - 22°C DD/DL. De minimumbuis vanaf planten op 40°C instellen en pas > 300-350 watt weg laten vallen op straling.

Sterke celopbouw realiseren:

  • Alle vochtinstellingen vanuit de eerste teelt eruit, of zo dusdanig instellen dat er voldoende snel gelucht wordt.
  • Maximum ramen, kritisch naar kijken.
  • P-banden niet te groot instellen zodat er voldoende snel gelucht wordt.

Water:
Celopbouw is deze teelt is belangrijk en geef daarom bij het huidige weer voldoende voeding mee. Minimaal 3,0 - 3,2Ec meegeven. Bij de huidige weersomstandigheden zal men waarschijnlijk ook geen te warm druppelwater (> 28-30°C) meegeven waardoor de pythium druk ook lager blijft. De eerste dag van planten potten voldoende laten aansluiten met het substraat, meerdere beurten meegeven. Vanaf het moment dat de pot vast staat (inworteling) bij het huidige weer voorzichtig met water, zodat men een voldoende sterk wortelgestel maakt. Op donkere dagen is een paar beurten (steenwol) substraat vaak al voldoende. Leg start en stoptijden dan kort bij elkaar.

Gewasbescherming:
Gotja heeft geen resistentie tegen meeldauw. Streef ernaar om minimaal 1 week na planten al een preventieve bespuiting uit te voeren en dit wekelijks herhalen.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.