Baanbrekende resultaten in onderstammen

De Ruiter en Monsanto hebben hun krachten gebundeld. Dat belooft een inspirerende toekomst voor de onderstammenmarkt. Met de technologie en research van Monsanto boeken we baanbrekende resultaten in de onderstammen. Zo kunnen we dankzij ‘marker’ veredeling succesvolle eigenschappen en resistenties versneld ontdekken. Onze samenwerking vergroot bijvoorbeeld de kans op het vinden van het beste genetisch materiaal van één-op-miljard naar één-op-vijf. Vervolgens kruisen we onze ontdekkingen met onze nieuwe onderstamrassen. Belangrijk, want ook onze onderstamrassen moeten in toenemende mate rekening houden met de specifieke teeltomstandigheden van individuele telers over de hele wereld. Snelheid in innovatie en diversiteit is dus cruciaal. 

Het zaaien van zaad voor onderstammen is tijdrovend werk. In vergelijking met cultuurrassen vraagt onderstamzaad zaaien zelfs tweemaal zo veel tijd, ook wanneer de meest moderne zaaimachines gebruikt worden. De Ruiter biedt u een alternatief dat dit probleem oplost: gepilleerde zaden. Deze gepilleerde zaden ontkiemen net zo snel als naakte zaden en met dezelfde uniformiteit, terwijl de uitstekende zaaieigenschappen veel tijd besparen.

Wat zijn de voordelen van onderstampillen?

  • Werken met gepilleerde onderstamzaden levert plantenkwekers een grote arbeidsbesparing op in vergelijking met ongepilleerd zaad. U heeft voor het zaaien nu niet meer tijd nodig dan voor het zaaien van cultuurrassen.
  • De verzaaibaarheid is uitstekend; de pillen zijn één voor één te zaaien.
  • U heeft geen dubbele zaden meer op de plug.
  • Het zaad valt in het midden van de plug.
  • Uitvoerige testen hebben aangetoond dat de kieming niet negatief wordt beïnvloed.

Wat moet u weten over gepilleerde zaden:

  • De pilgrootte is 3 à 5 mm.
  • De gepilleerde onderstamzaden worden geleverd in blikken van 10.000 pillen.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.