Onderstammen: machinaal enten

De techniek staat voor niets, ook voor onderstammen. Sinds 2007 is het mogelijk om jonge tomaten- en aubergineplanten automatisch te enten.

Een van de eerste entmachines werd in Nederland ontwikkeld en maakt gebruik van ingenieuze technieken.

De bediening van de machine is opvallend eenvoudig. De afgesneden onderstammen worden in een tray aangevoerd. De bovenstammen worden per stuk ingehangen in een carrousel met twaalf posities. Degene die de machine bedient bepaalt op welke positie de bovenstam geënt wordt, daarbij geholpen door een laserlijn die op het plantje wordt geprojecteerd. De entrobot gebruikt een clip voor het bevestigen van de bovenstam op de onderstam. Deze is qua vorm en materiaal identiek aan de clip voor handmatig enten.

De entmachine heeft een uniek snijsysteem, waardoor beide snijvlakken altijd evenwijdig lopen en de stelen nagenoeg exact altijd op elkaar staan. Een groot voordeel van deze entrobot is de hygiëne: de machine is eenvoudig te ontsmetten en er zijn slechts minimale contactpunten met de plant. Bovendien heeft de machine een automatisch meswisselsysteem, waarbij ingesteld kan worden na hoeveel enten het mes wisselt.

De entrobot bereikt flinke aantallen, tot meer dan duizend entingen per minuut. En dat betekent een grote doorbraak voor het productieproces van geënte planten. Uit uitgebreide praktijkervaringen blijkt dat De Ruiter- onderstammen uitermate geschikt zijn voor automatisch enten.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.