DR2179PB en DRPB1161 Proefresultaten in gele paprika

Twee van onze proefrassen in gele paprika doen het bijzonder goed

Zoals onze gasten tijden de Open Dag Gele paprika op 30 augustus al met eigen ogen hebben kunnen zien. Gezien de zeer positieve resultaten, verwachten wij dat deze rassen wellicht het komend seizoen al volop te koop zullen zijn!    

DR2179PB
DR2179PB* komt gemakkelijk in balans en levert een hoge productie bij een teelt op 2, 3 of 4 stengels. Het gemiddeld vruchtgewicht is 180 tot 200 gram, met uniforme, glanzende vruchten die snel doorkleuren. Dit ras is goed houdbaar. Het gewas is open en uniform en vraagt weinig werk.

DRPB1161
DRPB1161* geeft een hoge totale productie bij een hoog vruchtgewicht van meer dan 210 gram. De houdbaarheid is zeer goed, net als de doorkleuring. Het gewas is sterk, open en iets houtig bij een middellange plant. DRPB1161 kan geteeld worden op 2, 3 of 4 stengels. De zetting van dit ras is goed, ook op zijscheuten. De secundaire vruchten
zijn zwaar en mooi van vorm.

* Deze rassen bevinden zich nog in de proeffase en zijn nog niet voor verkoop beschikbaar.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.