Marveco teelt de DRPB1161

DRPB1161 is de ideale maat voor de markt

DRPB1161 is een nieuwkomer in gele paprika van De Ruiter. Een van de bedrijven die dit ras direct omarmde, is Marveco uit het Belgische Vremde.
Teler Marc van Santfoort vertelt meer over zijn keuze en zijn eerste ervaringen met DRPB1161.

Marc begint: ‘Wij hadden DRPB1161 al gevolgd in de proeven van vorig jaar. Daaruit bleek dat dit ras in de productie heel goed mee kan komen én heel stabiel is in zijn grofheid. Voldoende reden om bijna een halve hectare met dit ras te planten.’

220 gram, +95
Voor Marveco is DRPB1161 een paprika met de ideale maten: ‘De grofheid van dit ras ligt altijd boven de 200 gram en gaat zelfs naar de 220. Qua diameter zit DRPB1161 boven de 95. Daar is zeker een markt voor. Onze paprika’s gaan voor een deel naar snijderijen. Het lijkt erop dat de markt op dit moment sowieso grovere paprika’s vraagt.’

‘DRPB1161 sluit aan op de vraag naar grovere paprika’s’

Kleur en doorkleuring
Marc is zeer tevreden over de kleur van DRPB1161:
‘De vruchten kleuren mooi en vlot door en zijn niet te licht. Wij oogsten elke 5 dagen de vruchten op minstens 75% kleur in de zomer en in voor- en najaar op 95%. Met dit weer kleurt DRPB1161 heel snel en mooi egaal door, met nauwelijks oranje kleuring.’

DRPB1161 is te telen op 2, 3 en 4 stengels. Marveco teelt op 3. ‘Ons watergeefsysteem is gebaseerd op 3 stengels.’

Productie
Marc vertelt: ‘Qua productie denk ik iets achter te blijven bij de verwachtingen. Dat heeft te maken met het weer; DRPB1161 is een ras dat een zonnetje goed kan gebruiken. De eindproductie zal rond de 28 kilo per vierkante meter uitkomen, maar met een iets andere sturing had dat wel meer kunnen zijn. Door de manier waarop we geteeld hebben, is het gewas nu al wat hoger geworden en zullen we eerder stoppen met de teelt.’

Wijze lessen
Marc heeft veel geleerd van de afgelopen maanden met DRPB1161: ‘We hadden dit ras generatiever moeten sturen, met grotere dag/nachtverschillen. We waren denk ik iets te optimistisch en hebben vroeg op groei gestuurd in plaats van op zetting. Je moet DRPB1161 echt op tijd belasten en op het derde oksel zeker een paprika laten komen. Die hadden wij er nét uitgehaald toen we het advies kregen die te laten komen.’

Op herhaling
Met de lessen van deze teelt in gedachten zegt Marc volgend seizoen zeker verder te werken met DRPB1161. ‘DRPB1161 heeft prachtige eigenschappen: goede kwaliteit, voldoende grof, mooie kleur en uitstekend houdbaar. Bovendien is DRPB1161 niet gevoelig voor binnenrot, terwijl je dat bij de wat grovere rassen snel ziet. Er is nog niet besloten hoeveel hectare we met dit ras gaan zetten, maar minimaal die halve van nu. Dan zullen we een week later planten, het derde oksel laten komen en
generatiever sturen. Dan wordt DRPB1161 zeker een groot succes!’

In proef bij Marveco: DR2179PB
Teler Marc van Santpoort van Marveco heeft de nieuwe gele paprika DR2179PB van De Ruiter in proef. Zijn bevindingen: ‘Het ras heeft zeker mogelijkheden, de zetting verloopt iets in overmaat, waardoor er (gelukkig) soms een vruchtje aborteert. Het vruchtgewicht ligt wat lager dan DRPB1161, wat zeker geen nadeel is gezien DRPB1161 al uitermate grof is.
Doorkleuring is snel. Ik ervaar het ras als het sterk broertje van de DRPB1161, maar met een
iets lager vruchtgewicht.’

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

 

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie. 

Bedrijdsprofiel