Prunus bij Meer Camp en Organic Brothers

De broers Van der Meer telen samen verschillende soorten groente, waaronder trostomaten, trospruimtomaten, pruimtomaten en gele cocktailtomaten. Daarbij beperken zij zich niet alleen tot ‘normale’ teelt, maar verbouwen zij hun producten ook op een tweede locatie biologisch onder de naam Organic Brothers. De niet-biologische tomaten vallen onder kwekerij Meer Camp, vernoemd naar de achternaam van de broers en hun jeugd in de Oud Campsepolder. Een van de pruimtomaten die de drie Van der Meers telen is Prunus. Rochus van der Meer vertelt daar meer over.

Rochus: ‘Wij telen Prunus al 7 jaar, dit jaar op 3,1 hectare in normale teelt en 1,2 hectare biologisch. Wij hebben voor Prunus vrijstelling om biologisch te telen. Dat geldt ook voor de onderstam, Maxifort. Over de reden dat we dit ras al zo lang telen kan ik kort zijn: Prunus is gewoon een goed ras, eentje met de meeste kilo’s. Prunus produceert 3 trossen meer per stengel, dus dat tikt aan.’

Teeltstrategie van een kenner
Na 7 jaar kent Rochus Prunus door en door. Inmiddels gebruikt hij voor dit ras een redufuse coating op het glas, dat melkwit wordt bij zonneschijn en helder bij regen. Zo wordt de temperatuur minder hoog in de kas. Daarnaast stuurt hij Prunus met de juiste verhouding tussen calcium en kalium en zorg hij dat hij de plantbelasting goed in de hand houdt.

Biologisch versus normaal
Rochus: “Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen de normale en biologisch teelt. In de normale teelt snoeien we vanaf half juni 3 tot 4 trossen op 5. Daarna alles op 6 tot 1 september en het laatste stuk van de teelt weer op 5. De oogst stopt ca. 15 december. In de biologische teelt snoeien we alles op 5 om kracht te houden. In die teelt zijn er minder mogelijkheden om te sturen, dus moeten we volop telen op kracht in de kop. Het is lastig om de plant weer in balans te krijgen als we net even te ver zijn gegaan. Maar deze zomer had Prunus het goed naar zijn zin in de biologisch teelt!’

De kracht van Maxifort
Rochus vertelt over de onderstam: ‘We telen Prunus in beide kassen op Maxifort. Maxifort is krachtig genoeg en past goed bij Prunus. Maar achteraf, met die warme zomer, had Prunus het in de gangbare teelt denk ik nog beter gedaan op DR0141TX.’

Over de vruchten van Prunus vertelt Rochus: ‘Wij oogsten alles als tros en realiseren een prima gemiddeld vruchtgewicht tussen de 120 en 140 gram; dat is vrij grof voor dit ras. Prunus geeft sterke, goed geschakelde trossen. Als je zorgt voor een sterk gewas, houden de groene delen zich prima. We oogsten Prunus 2 keer per week.’

Afzet
Meer Camp levert de tomaten aan The Greenery, waar Prunus de enige tros pruimtomaat is. De biologische afzet regelen de Organic Brothers zelf. Rochus: ‘De verkoop van de biologische tomaten werkt anders: we gaan pas laten zaaien als we minimaal 60% hebben verkocht. De keuze voor een ras of een segment hangt daar dus ook mee samen. Maar voor de normale teelt gaan we volgend jaar door met Prunus.’

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.