Prunus past bij innovatie

Duijvestijn Tomaten, met de gebroeders Duijvestijn aan het roer, is een van de meest innovatieve en duurzame tomatenkwekerijen van Nederland. Sinds anderhalf jaar is Richard Enthoven de teeltmanager van de vier kassen die Duijvestijn rijk is.

Richard vertelt: ‘Duijvestijn is een zeer innovatief bedrijf en dit sprak mij aan. Ze werken met de nieuwste technieken en ideeën om tomaten te produceren op een duurzame manier. Zoals aardwarmte, de ID Kas™, gedroogde tomaten en bio based verpakkingen. Als teeltmanager is het verder uitdagend om in de verschillende kassen met verschillende rassen en proeven te kunnen telen. Elk ras heeft zijn verschillende eigenschappen en dus heeft elk ras een andere teeltstrategie.

Duurzame kas
Richard gaat verder: ‘Een jaar of 4 geleden is onze nieuwste kas opgeleverd, de ID Kas™. Deze kas is maximaal energiebesparend door optimale isolatie, de inzet van laagwaardige warmte, insectengaas, ontvochtiging tegen aantastingen van insecten en schimmels en een verminderd watergebruik is deze kas maximaal duurzaam. De kas gebruikt diffuus 70% glas die voor 50% met laagwarmte te verwarmen is tot maximaal 40 graden. Dat gebeurt voornamelijk met de restwarmte van de aardwarmtebron die wij sinds 2010 in gebuikt hebben. Daarin was Duijvestijn echt een pionier. Nu is dat normaler geworden, maar toen stond dit nog in de kinderschoenen.’

CO2 uit de Rotterdamse havens
‘Een ander ding waarin we heel duurzaam zijn is de inkoop van CO2. Dat krijgen wij van OCAP via Rotterdamse haven vanuit onder andere Shell. OCAP heeft een leidingstelsel naar het Westland en het Oostland (de B-driehoek), waardoor vloeibare CO2 wordt aangevoerd.’

Richard gaat verder over Prunus, het ras van De Ruiter dat Duijvestijn inmiddels vier jaar teelt: ‘Wij zijn Prunus gaan telen, omdat er vanuit de Greenery vraag is naar pruimtomaten. Prunus is wel een ras dat je moet leren telen. Zo moet je Prunus beheersen met calcium gedurende een langere periode om neusrot te voorkomen. Daarnaast is het beter de snelheid erin houden voor een vlot rijpingsproces en plantbelasting niet te veel op laten lopen. Prunus kan heel open worden, daarom planten wij vrij dicht met een eindafstand van 3,8 stengels per vierkante meter.’

Kali en calcium
‘Prunus heeft goede groene delen, alleen in het najaar vraagt dat wat meer aandacht. Ook dan helpen de meststoffen en op snelheid telen om de groene delen sterk te houden. Verder is de verhouding tussen kali en calcium belangrijk voor de kwaliteit van de vruchten, ter voorkoming van wankleuring. Prunus is een echte lichtgroeier. Als er weinig licht is zie je dat meteen en zon pakt hij meteen op. Bij meer licht moet je Prunus echt voldoende temperatuur aanhouden. Daarbij zetten wij, zeker in het voorjaar, een temperatuursverhoging in voor de nanacht. Bij zeer warm weer worden de deksproeier aangezet voor meer verkoeling van het gewas en verlaging van vochtdefict.’

Los en tros
Richard besluit: ‘Voor een pruimtomaat geeft Prunus een goede productie. Wij oogsten de eerste drie tot vier trossen als tros, waarbij alles op vijf gesnoeid wordt. Vanaf de vijfde tros oogsten we alles los.’

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.

BEDRIJFSPROFIEL