Jeroen Keijzer teelt Audiance

Audiance een uitdagend ras met hoge productiepotentie

Kwekerij Keijzer heeft de afgelopen twee jaar proeven gedaan met Audiance, één van de nieuwste tomatenrassen van De Ruiter. Het eerste jaar was dat een screeningsveld, het tweede een complete padproef. In deze proeven zijn de resultaten minutieus geregistreerd; alle tomaten zijn gewogen en geteld. Uit die proeven bleek dat Audiance – wanneer eenmaal ‘op stoom’ – mooie lange trossen produceert, met in de zomer 10 tomaten extra of zelfs meer. Jeroen Keijzer ging de uitdaging aan en teelt nu op één van zijn locaties Audiance.

Jeroen vertelt: ‘We wisten vooraf dat we er flink aan zouden moeten trekken om Audiance in balans te krijgen. Om de productie op gang te brengen, moeten we extreem generatief telen. Maar we weten uit ervaring dat Audiance vanaf week 20 in gaat lopen. De verwachting is dan ook dat we een kleine 4 kilo meer zullen oogsten dan met ons vorige ras. In potentie moet er met Audiance meer dan 70 kilo per vierkante meter te plukken zijn.’    

Teler Jeroen Keijzer

Productie en B-sortering
‘Dat is ook precies de reden dat we kiezen voor Audiance: goede kwaliteit en de juiste grofheid. In los wil je niet te grof gaan en binnen de B-sortering blijven. Qua gemiddeld vruchtgewicht zijn we begonnen met 90 gram, gevolgd door een dip van 80 gram. Nu ligt het gemiddelde op 95 gram en ik verwacht dat dit nog wel toe zal nemen. We realiseren zo een hele mooie sortering: 1% BB, 30% A en 70% B.’

‘We telen behoorlijk extreem – snel en generatief – en zien dat de zetting het beste verloopt op de warmste plekken in de kas. We halen behoorlijk door met een vroege middagpiek – vanaf een uur of 12 – van 28 graden voor maximale bloemkwaliteit. We proberen 2 of 3 uur flink te pieken. In de voornacht geven we een dip van 13 tot 14 graden, waarna de temperatuur oploopt. De standaard instelling was voor februari en maart 24 plus 4 graden. Waarschijnlijk kunnen we nu wel naar 22 plus 5 graden. In mijn ogen is zo’n extreme teeltlijn een must
voor de zetting van Audiance.’

Uniform
Bij Keijzer worden de trossen niet gesnoeid; voor de losse oogst mag alles komen. Jeroen: ‘Het valt wel op dat de tomaten heel uniform zijn. Alle tomaten aan een tros zijn even zwaar; er is nauwelijks verschil tussen de onderste en de bovenste in de tros. Dat maakt de sortering natuurlijk heel makkelijk. Audiance is jointless, wat betekent dat de plukkers even de slag te pakken moeten krijgen bij het oogsten. Je moet er een soort draai aan geven, maar dat is goed te leren. Dus het oogsten van dit ras kost nauwelijks extra tijd. We nemen om de week een blaadje uit de kop, tegelijk met het dieven en draaien. Ik verwacht dat we dit gedurende de hele teelt zullen blijven doen.’

Hoogrond en stevig
Jeroen is positief over de vruchten van Audiance: ‘De tomaten zijn mooi hoogrond, hebben een mooie kleur en zijn stevig; ze doen het goed in de bewaring. De keurmeesters waren ook allemaal zeer te spreken over Audiance. Qua ziektedruk is het erg rustig; we hebben één keer Luna gedruppeld, maar verder staat Audiance er gezond bij.’

Terugkijkend op de eerste teeltperiode heeft Jeroen zo zijn twijfels bij zijn keuze voor planten van 42 dagen en vroeg zaaien. Hij vertelt: ‘Audiance kwam als een klein plantje heel vroeg op de tuin. Die vroege zaaidatum had aan de ene kant te maken met de prijs bij de plantenkweker en aan de andere kant met onze voorgaande teelt. Die hebben we vroeg beëindigd; daar hebben we voor gekozen met het oog op de kiloprijs in november. We wilden de kas daarna natuurlijk niet te lang leeg laten. Maar waarschijnlijk zou de teelt met een oudere, latere plant iets gemakkelijker opgestart zijn.’

Sterk bij hitte
Jeroen vervolgt: ‘Uit de proeven van voorgaande jaren, bleek Audiance uitzonderlijk goed te presteren bij hoge temperaturen. Zelfs bij 35 graden en scherp zonlicht zagen we minder tekenen van vermoeidheid ten opzichte van het toenmalige ras. Bij andere rassen wordt het gewas zwakker en blijft de zetting achter onder zulke zomerse pieken. Bij Audiance zie je daar vrijwel niets van terug.’

Trossen plukken
Jeroen hoopt dus op een mooie, warme zomer: ‘Gezien de kracht van Audiance in en na de zomer, zou het ook goed kunnen dat we de laatste 3 tot 4 trossen als tros gaan oogsten, als de zetting in die periode goed verloopt. Trossen oogsten na week 42 kan best een goede meerwaarde hebben.’

Goede keuze
Jeroen concludeert: ‘Audiance is een mooi ras met veel productiepotentie. En hoewel we er hard aan moeten trekken om het gewas in balans te krijgen, zou ik nu meteen wéér kiezen voor Audiance.’

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.   

BEDRIJFSPROFIEL