Meer kracht voor Tourance

Joost van der Voort teelt op een deel van het bedrijf Voort Brielle Kwekerij voor het derde seizoen Tourance onder de lampen.

Dit jaar staat dit ras voor het eerst op onderstam DRO141TX. In deze LivingNews vertelt Joost meer over zijn eerste ervaringen met Tourance op deze krachtige onderstam.

Joost begint: ‘In de winter is er meer vraag naar tomaten in het middelsegment. Tourance sluit daar goed op aan: dit ras heeft een goede productie in de winter, maar sowieso een hele goede totaalproductie. We hebben nu voor onderstam DRO141TX gekozen, omdat we wat meer groei in de zomer willen realiseren. Bij andere telers zagen we toch wel een hoger groeipercentage.’

Groeizamer gewas
Joost vertelt verder: ‘We zien nu al dat het gewas er een stuk groeizamer op staat vergeleken met vorig jaar. We zien een vollere kop en kracht bovenin het gewas. Toen waren we in deze periode aan het stoeien voor vegetatie, maar dat is nu niet nodig. We zien de zomer met alle vertrouwen tegemoet en verwachten dat Tourance straks het licht om gaat zetten in mooie tomaten.’

Teler Roel Klap

Generatief met belichting
‘We sturen Tourance maximaal generatief. We maken de namiddag af met een hoge temperatuur en belichten veel. De belichting bouwen we nu wel af, maar op donkere dagen zetten we er nog wel de lampen bij. Dat kan ook uit, omdat de gasprijzen laag zijn en de kostprijs van een uur lamplicht lager is. Het gewas staat er krachtig bij, dan kun je ook meer generatief telen met belichting.’ ‘In de winter hanteren we een namiddag van 27 graden, gevolgd door een voornacht van 14 en een nanacht van 20 graden. Op de dag telen we dan met 24 graden. Dat is een behoorlijk generatieve lijn.’

Voor op vorig jaar
Joost vertelt dat de productie met Tourance op DRO141TX iets voor ligt. ‘Maar dat heeft ook te maken met de dichtere plantafstand. Het gemiddeld vruchtgewicht ligt rond de 105 gram in de winter. Uitstekend! We snoeien daarbij de eerste 2 trossen op 7 en daarna alles op 6. In het begin hebben we de plant zo flink belast, om daarna tot een goede productie te komen. We werken met planten van 57 dagen, dat past daar goed bij. Die stonden bij aankomst op de tuin tegen bloei aan, waardoor we sneller konden starten.’

Mooie vruchten
‘Tourance geeft mooie tomaten: niet te grof, mooie vorm en goede doorkleuring. We zien geen gele kronen, wat misschien toch door de nieuwe onderstam komt,’ gaat Joost verder. ‘De zetting is uitstekend; hij maakt goed zijn bloemen aan. We liggen voor op zetting ten opzichte van vorig jaar.’

’Kom maar op met die zomer!’

Qua vraag naar nutriënten ziet Joost geen verschil: ‘De EC in de mat ligt tussen de 4 en 4,5. We druppelen 3. In de winter hebben we wel flink kalium bij gedoseerd, met een maximum van 11.’

Arbeid
Qua arbeid vraagt Tourance iets meer dan andere rassen, ook omdat de oogstfrequentie hoger ligt: ‘Wij gaan anderhalf keer rond per week. Toppen en draaien doen we ook elke week. We hebben gebeugeld tot week 11, tot tros 21.’

Joost trekt zijn conclusie: ‘Ik heb een goed gevoel bij Tourance, zeker voor de zomer. Ik was bang dat we misschien iets te vegetatief zouden worden, maar als ik zie hoe het gewas er nu voorstaat zeg ik: kom maar op
met die zomer!’

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.  

BEDRIJFSPROFIEL