Nieuwe lampen, meer productie met Tourance

Sinds 2012 heeft Geert Zwinkels van Prominent I voor Tourance de beschikking over bijna 12.500 Lux, ofwel 180 micromol per vierkante meter. 

Dat is een flinke toename ten opzichte van de 122 micromol waarmee hij eerder Tourance teelde. Prominent koos voor electrisch geschakelde lampen: 1000 Watt-bollen van hogedruk natriumkwiklampen, ook bekend als Sonté-lampen. Gezien de resultaten die worden geboekt, is Geert bijzonder tevreden over de weg die Prominent ingeslagen is.

Geert begint: ‘We realiseren nu een hoge winterproductie; zo’n 30% meer. Dat levert op! De kwaliteit van Tourance wordt beter door de inzet van meer licht, zeker in de winter. We zien dat het licht een hoger suikergehalte brengt, waardoor de smaak beter wordt. De brix loopt in de zomer nauwelijks op vergeleken bij de winter.’

Hoger vruchtgewicht
‘Qua productie streven we naar vruchten van 120 gram,’ vertelt Geert. ‘We maken dit ras lekker op de dag, met temperaturen van 25 tot 26 graden. We hanteren een korte voornacht van 14 graden, tot ongeveer half 12. Daarna gaan we omhoog naar 19 graden. Het doel van zo’n lage voornacht is generatief te telen om de tomaat op te pompen.
Zo realiseren we ook een overactieve wortel, die de hele dag onder spanning staat en flink calcium naar de vruchten transporteert. Dit werkt goed tegen neusrot en draagt bij aan de stevigheid van de vrucht. Bij Tourance zie je zelden zwel- of krimpscheuren, terwijl dit in andere rassen in dit segment bij vochtig weer wel vaak voorkomt.’

Geert: ‘Tourance heeft een goede houdbaarheid en is voldoende grof. Meer kilo’s, meer opbrengst. Een uitstekend keuze dus voor de grove middeltomaat. Inmiddels is Tourance erg gewild in de afzet; het ras is aardig op weg om het hoofdras te worden.’

‘Tourance is niet gevoelig voor zwel- of krimpscheuren’

Snelle reactie
‘Tourance moet je generatief sturen. Het ras reageert snel op wijzigingen, binnen twee dagen. Dat maakt het telen makkelijker; je kunt snel aan de bel trekken. Tourance vraagt veel energie. Je moet echt op de groei sturen en dus niet te koud gaan. We werken veel met de buitentemperatuur. Alles boven de 15 graden luchten we alleen. Daarnaast luchten we af en toe voor de luchtvochtigheid.’

Geert is tevreden over de stand van het gewas: ‘Er zit voldoende kracht in de kop, met een goede zetting en een sterke plant vol energie. Tourance wordt nooit vegetatief. Er is voldoende bladstrekking, rond de 38 centimeter. Dat komt door de groeizame zomer, die is ideaal voor Tourance.’

‘We snoeien alles op 6,’ gaat Geert verder. ‘Eventueel kunnen we nog naar 5, maar 6 is het uitgangspunt.

Lampen
‘Ik ben heel blij met de weg die de vereniging is ingeslagen. De kostprijs is lager, terwijl de kwaliteit hoger is. De lampen hebben een flinke investering gevraagd, maar dat heeft steeds opgeleverd. Het waren geen slechte jaren; de energieprijs daalde, dus die kostenfactor werkte ook mee. Nadeel daarvan is wel dat het aanbod in de winter steeds verder toeneemt,’ besluit Geert.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.    

Bedrijdsprofiel