Torelino: klein maar oh zo fijn!

De Ruiter introduceert alweer een nieuw tomatenras, Torelino.

Torelino is een mooi cocktailtomaatje met een geweldige smaak, dankzij een hoog brix-gehalte. Kenmerkend voor dit ras is een korte, productieve plant, die vroeg in productie komt en een hoog aantal trossen geeft.

Voor de retail is Torelino een aantrekkelijk ras, met een mooi rode kleur en uitstekende houdbaarheid. Consumenten waarderen ook de smaak van Torelino en gaan vaak over tot herhalingsaankoop. Telers hechten veel waarde aan het uitgebreide resistentiepakket van Torelino en het hoge percentage premium klasse tomaten.

Resistenties:
HR
  ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0/For/Va:0/Vd:0
IR  On/Pst:0/Ma/Mi/Mj

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.