Herfsttomaten teelttip week 38 - 2018

Het goede en zonnige weer van de afgelopen dagen ten opzichte van vorig jaar is duidelijk te zien aan de ontwikkelingssnelheid en grofheid van de planten. Dit jaar ziet men bij alle bedrijven dat men bij dezelfde plantdatum enkele dagen voor ligt wat betreft bloeisnelheid. Waar moeten we op letten voor de komende week? Deze teelttip geeft ons tips waar op te letten met de weersomslag van komende week.

 

Weer:
Afgelopen dagen hebben we weer zomerse temperaturen gehad met lichtsommen van > 1500 joule wat zeer hoog is voor deze tijd van het jaar. Voor de komende dagen zullen we het met veel lagere temperaturen moeten doen. Nachten van 7-8 oC en overdag zelfs ruim < 20 oC. Etmalen zullen we dus de komende dagen weer zelf moeten realiseren met stooktemperaturen en ventilatie temperaturen in de middag.

Teelt :
Het goede en zonnige weer van de afgelopen dagen ten opzichte van vorig jaar is duidelijk te zien aan de ontwikkelingssnelheid en grofheid van de planten. Dit jaar ziet men bij alle bedrijven dat men bij dezelfde plantdatum enkele dagen voor ligt wat betreft bloeisnelheid. Gewassen staan over het algemeen sterk te groeien. Het overschot aan suikers is goed waar te nemen door voldoende tot veel krul in de kop.

Vooral bij de niet getopte planten (Tourance) ziet men door het vele licht de reactie van de plant ten opzichte van bijvoorbeeld de getopte Speedella. Tot nu toezien we dit jaar weinig trossen met 3 of 4 vruchten per tros.

Zoals in eerdere actua al vermeld, zien we ook dit jaar weer grote verschillen tussen de bedrijven qua planttype wat men geplant heeft. Ontwikkelingsverschillen van 3-4 dagen bij dezelfde plantdatum en ook grote verschillen qua plantgewicht komen ook dit jaar weer voor.

Bij de dunnere planten ziet men dat de eerste tros beduidend minder sterk is en ook minder bloemen per tros heeft.  Streef ernaar om minimaal één bloem per tros weg te halen en dit is vaak niet mogelijk bij dit soort planttypes. Dan de eerste tros op 5 vruchten snoeien!

Niet getopte Tourance met veel overschot in de kop.

Plantingen aug/begin sept:
Qua planttype zien we grote verschillen. Planten waar bij het planten al meerdere bloemen bestoven waren hebben toch voldoende wortel ontwikkeling in de mat gemaakt. De sterkte in de kop is bij deze plantingen al zeer sterk aan het afnemen, terwijl bij de planten waar het allemaal iets rustiger is gegaan wel nog steeds temperaturen moet realiseren.

Temperaturen bij de planten waar men de derde tros al volop in bloei heeft zijn al flink omlaag gezet, doordat de plantbelasting al flink aan het toenemen is. Etmalen van 18 – 19,5 oC bij 500 -> 1000 joule zijn vaak voldoende om de plant in balans te houden. Nu de snelheid er voldoende op zit, kan men bij deze plantingen al vroeg de kop eruit halen. Als men al voor 1 okt. de kop eruit kan halen, dan kan de plant nog voldoende grof worden. Tracht wel nog maximaal met dagtemperatuur te sturen bij huidig zonnig weer (22-24 oC) en in de nacht de temperatuur flink terug te zetten (16-17 oC). 
Te hoge dagtemperaturen geeft bij te schrale planten eerder magnesium gebrek bij de hoge dag en etmaal temperaturen. Bij de grovere gewasontwikkeling (kop) dan nog tot minimaal bloei tros 3 temperaturen dag op 225-27 oC. 

'Lucht bij het huidige weer niet alles weg in de namiddag. Beperk eventueel de windzijde bij te laag vocht buiten.'

Plantingen vanaf 8 tot ±15 sept:
Bij deze plantdata bloeit de eerste of net de tweede tros. Hier is snelheid vaak nog vereist mits er voldoende kracht in de plant zit. Ondanks dat men vaak tijdig de kop eruit kan halen, moet men zorgen voor balans in de plant. Graaduren in de eerste tros brengen, blijft belangrijk voor de kwaliteit in een latere fase.

De planten staan over het algemeen nog flink in de krul, assimilaten overschot wat enigszins verdeeld moet worden in de plant om maximale groei te maken. Dagen van > 600-700 joule moeten voldoende zijn om etmalen van > 21 oC te realiseren. Bekijk dagelijks of de temperatuur in de nacht niet hoeft worden aangepast.

Bij de ongetopte planten: (Tourance) moeten de etmalen nog hoog blijven om de eerste tros niet te grof te laten worden. Etmalen van ongeveer 22-22,5 gr mmoeten hiernog gerealiseerd worden. Bij de getopte Speedella zien we in de praktijk etmalen van 20,5-21,5 oC wat vaak ook voldoende is

Algemeen
Tros snoei:
'Tomaten telen naar de donkerste periode van het jaar toe met een goede kwaliteit is vaak een flinke opgave.'
Bij een 5 of meer trossen teelt, is het van belang dat de eerste tros zo snel mogelijk geoogst kan worden. Dit is immers van belang om voldoende uitgroei van de laatste trossen te krijgen. Bij deze planten moet men de eerste tros op 5 vruchten oogsten en bij 6 trossen, 2 trossen op 5 vruchten.

Bonken/splijtrossen:
Haal de “bonken” tijdig weg, zodat dit niet ten koste gaat van de uitgroei van de overige vruchten. Bij de splijttrossen niet meer vruchten aanhouden dan men normaal zou doen. Wil men op 5 vruchten snoeien dan trachten één kant van de tros geheel weg te halen en bij 6 vruchten eventueel  2 x 3 vruchten per tros of bij de mogelijkheid om één goede tros te maken dan ook voor deze optie kiezen. 

Trosopbouw:
Bij Speedella kan het zijn dat er weinig strekking op de trossen zit waardoor men in een later stadium meer kans heeft op het afduwen van vruchten.

Bij een sterke grove trossteel iets hogere temperaturen opstoken in de ochtend (voor zon op opstoken) waardoor men meer strekking krijgt kan al voldoende zijn.
Blad: bij de getopte planten is het (nog) niet nodig om blad bij de trossen weg te halen. Bij enkele planten waar de kop te grof is wordt bij de tweede en eventueel bij de derde tros (5 of 6 trossen teelt) het blad tegelijkertijd met de trosdief weggeknipt.

Niet getopte plant, open gewas door onder tweede tros blad weg te halen.

Trosbehandeling: de eerste trossen zijn momenteel zeer sterk van opbouw en ook voldoende korte trosstelen. Troshaken zijn bij de huidige geteelde rassen op de eerste tros niet nodig. 

Vochtgehalte mat/ wortels: Maak tijdig draingaten bij en het bestaande draingat verder open maken. Voldoende zuurstof bij de wortels door een betere lucht/water verhouding in de mat is wel essentieel.

Neusrot:
Tot op heden zien we geen neusrot. De weersomstandigheden en de gerealiseerde etmalen zijn er ook nog niet naar geweest.
De vruchtgroei bij de eerste tros neemt nu flink toe. Transport van calcium blijft bij zulke snelle toename vaak achter. Zorg voor een calcium schema en tracht voldoende calcium naar de vrucht te sturen door ook een periode van rust in te bouwen bij het naar de nacht gaan. Blijf echter alert op “drukkers” als men de dagen langer wil maken, tracht dit niet met buis te doen zeker nu de dagtemperaturen de komende dagen laag blijven. Bij de getopte planten zal men altijd minder gevoelig zijn voor neusrot maar bij de enkele planten waar men hoger temperaturen moet aanhouden en vaak de dag langer maakt blijft het gevaarlijk.
'Neem geen risico en ga tijdig terug in temperatuur, houdt er altijd voldoende raam in en ga niet zo lang door met stoken.' Laat de VD niet te snel dalen bij hoge temperaturen in de kas.

Schermen:
De nachttemperaturen worden de komende nachten lager. Temperatuur verschillen van > 8-10 oC buiten/ stook komt komende dagen voor. Bij dagen waar overdag veel zon is geweest en veel uitstraling hebben kan de koptemperatuur flink laag worden ten opzichte van de ruimtetemperatuur. Transport van calcium wordt dan geremd.
In de praktijk zijn er goede ervaringen om bij temperatuurverschillen buiten/binnen van >  8-9 oC het scherm dicht te maken en goed te luchten boven het scherm. Als men maar zorgt voor voldoende uitwisseling en een buisvraag van minimaal 35-40 oC kan met het vocht goed beperken < 80%.
Bij de gewassen met bloei 3de 4de tros moet men vaak temperatuur flink omlaag zetten. Schermen op uitstraling (75-80%) kan dan wel nog een mogelijkheid zijn maar energie besparing is hier niet mee te behalen en snelheid hoeft men ook niet meer te hebben.

Voeding:

  • Bij nog voldoende Calcium meegeven in het start schema (Ca gift gelijk of iets hoger dan Kali gift). Vanaf flinke toename eerste tros dan extra kali gaan meegeven, maar zolang de kop er nog niet uit is dan startschema. Laat echter wekelijks een druppelanalyse en vanaf bloei derde tros ook een drainanalyse nemen.
  • Ureum meegeven i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden.
  • Magnesium gift minimaal gelijk houden aan de Ec gift. Dus flinke extra aanpassing op standaard schema bijvoorbeeld + 0,60 tot +0,75 mmol
  • Ec gift in de eerste weken minimaal 3,5 meegeven. Kwaliteit van de vrucht is hiervan uitgangspunt.
  • Verder sterke cel opbouw maken voor de herfst. Extra aanpassing Fe en Borium. 


Watergift: 
Ec waardes in de mat zijn door de beperkte giften vanaf start teelt opgelopen naar 6- 7 ms. Laat deze niet verder oplopen en tracht deze de komende dagen verder omlaag te krijgen door de beurten groter te maken op donkere dagen. Verder zal men op de bedrijven waar men de matten ver heeft ingeteerd (nog geen drain) drain moeten gaan realiseren. Ec gift op minimaal 3,3-3,5 blijven houden zolang de Ec van het substraat tussen de 4-4,5 blijft en bij hogere waardes e.v.t.  3-3,2 ms.

Beurtgrote is sterk afhankelijk van welk substraat en ook hoogte van het substraat (capillaire eigenschappen). Op steenwol beurten bij terug gaan in etmalen al vergroten naar 200-250 ml. Maak de eerste beurt groter b.v.300 ml om tijdig iets drain te krijgen. Streef naar minimaal 10% intering in deze fase van de teelt. Bij gewassen waar men nog veel temperatuur realiseert zijn vaak kleinere beurten gewenst zonder dat het substraat te nat wordt.
Goede verhouding lucht/water blijft essentieel voor behoud haarwortels en daardoor betere opname van vooral sporenelementen. Aanmaak /behoud haarwortels is echter ook vooral een klimaat kwestie. Teel actief met voldoende buisvraag en houdt VD  bij donker weer overdag minimaal enkele uren > de 4-4,5 oC.

Witte vlieg:
Witte vlieg bestrijding is bijna overal alweer gestart.  Bij elk bedrijf ziet men ook al witte vlieg. Vanaf begin bestrijden is noodzakelijk om in een latere fase geen problemen te krijgen. Blijf bestrijden totdat men ziet dat de aantasting is gereduceerd tot nul.

  • Hang vangplaten op.
  • Voer tijdig en meerder malen een bestrijding uit met middelen die werken op de levende en op middelen die larven en ei stadium aanpakken.


Meeldauw:
Bij Speedella komen we ieder jaar toch weer enkele kassen tegen met iets meeldauw aantasting , dit kan in een latere fase  nog voor problemen zorgen  met minder productie tot gevolg .
Zet de zwavelverdampers het maximaal uren aan in de avond en nachturen. Minimaal 10-12 uur aan zetten.
Controleer tijdig en geregeld of ALLE potjes ook werken !!!
Heeft men geen zwavelverdampers dan tijdig enkele malen preventief een bespuiting uitvoeren met chemie.

Rupsen:
Deze zijn zoals ieder jaar weer alweer tijdig aanwezig. Ben er tijdig bij met chemie voordat ze de vruchten gaan aantasten.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.