Herfsttomaten teelttip: week 39 - 2018

Dit jaar is het een weer van extremen. Na een hete zomer hebben we de afgelopen dagen op enkele plaatsen zelfs nachtvorst gehad. Na een weekend met zeer weinig licht nu enkele dagen veel zon.
Het weertype nu is anders dan normaal in september. Dagen van <45% RV komen we normaal in deze tijd van het jaar niet tegen. Voor de komende dagen zien we nog voldoende zonuren en lage temperaturen in de nacht en overdag.

Teelt:
Door het mooie weer van de afgelopen dagen staan de gewassen over het algemeen nog grof. Vooral de plantingen waar de derde tros nog niet tot weinig bloeit hebben nog voldoende overschot in de kop. Echter ook hier zien we de kop snel dunner worden en is het opletten om tijdig terug te gaan in temperatuur. Tussen de bedrijven zien we grote verschillen in groeiontwikkeling. Gewassen die (te) generatief staan en waar de eerste tros al flink aan het zwellen is tot kassen waar de plant veel grover is maar enkele dagen achter ligt in ontwikkeling. De verschillen zijn gemaakt door een ander planttype. Het is nu nog te vroeg om te oordelen welk planttype het beste resultaat geeft op het einde van de teelt. Het ene gewastype vraagt een rustige vlakke actieve sturing terwijl de grovere plant met minder vruchtgroei nog hogere nachttemperaturen en vooral hogere dagtemperaturen moet hebben.

De afbloei van de bloem is goed door de hoge temperaturen, die men overdag heeft kunnen maken, en etmalen die over het algemeen 20-22 oC zijn gerealiseerd.
De trossen zijn over het algemeen goed van opbouw. Wel zoals eerder vernoemd veel “bonken” en splijt trossen op de eerste tros. De tweede tros is goed en voldoende bloemen/tros.
Op de derde tros zien we toch weer verschillen tussen de opkweek e.d. Soms kassen met meer trossen met 3 tot 4 vruchten en andere kassen met bijna 100% meer dan 6 bloemen per tros.

Wel valt dit jaar op dat we bij alle kassen veel planten zien waar 4 tot 5 bladeren tussen de eerste en tweede tros zitten. Hierdoor ontstaan grote verschillen in bloei tussen planten onderling.
Houdt hier rekening mee bij de kop eruit halen, eventueel iets later toppen zodat 100% van de planten de gewenste aantal trossen heeft.
Ook dit jaar zien we weer kassen met pyhtium aantasting. De planten staan veel te dun. Haal bij deze planten enkele vruchten van de eerste trossen af zodat de plant toch nog enigszins kan herstellen.
Verder deze planten apart behandelen met de daarvoor bestemde middelen.

Plant met een flinke pyhtium aantasting.

Plantingen aug/begin sept:
Door lagere temperaturen te realiseren en veel licht (> 800- 1200 joule) zijn de planten de afgelopen week grover geworden terwijl tros 4 al bloeit. De eerste tros is al flink aan het zwellen.

De etmalen tijdens donker weer zijn vaak niet hoger geweest dan 17,5 – 18 oC < 400joule. Om toch voldoende afbloei snelheid te krijgen is het wel nodig om de dag temperatuur enkele uren op minimaal 19-20 oC te hebben. Tracht wel nog maximaal met de dagtemperatuur te sturen op zonnige dagen. Een dagtemperatuur gerealiseerd van 21-23 oC moet op dit soort dagen nog mogelijk zijn.  In de nacht de temperatuur echter flink terugzetten naar 15-16 oC.

Bij deze planten kan men al vaak rond 1 oktober de kop er uithalen. Tracht dit zo snel mogelijk te doen zodat de plant nog grofheid kan maken tijdens de goede dagen. Etmalen; streef nog niet lager dan < 17-18 oC bij 300 joule tot 800 joule.

Plantingen vanaf 12 tot ±15 sept:
Ook hier bloeit vaak de derde tros al. Men is hier al teruggegaan in etmaal en nacht temperaturen. Als het kan qua grofheid van de kop. Etmalen de komende dagen nog niet < 19 °C. Graaduren in de eerste tros brengen blijft belangrijk voor de kwaliteit in een latere fase. Ook bij deze plantingen kan men al de kop eruit halen bij 4 trossen. Bij deze plantdata brengt 5 trossen aanhouden echter ook risico’s met zich mee, of men moet langer doorgaan met de teelt.

De vruchten op de laatste tros moeten voldoende uitgegroeid zijn voor een goede kwaliteit en dan is men wel zeer afhankelijk van het weer. Zolang men een zetting kan realiseren voor 15 tot max 20 oktober (afhankelijk van kastype) kan men nog voldoende grofheid maken mits men tijdstip einde teelt aanpast.

Late planting met nog voldoende grofheid in de kop.

Tourance:
Staat nog steeds sterk. Ten opzichte van afgelopen jaar enkele dagen vroeger qua bloei en idem ontwikkeling van het gewas. Temperaturen zijn de afgelopen dagen al flink omlaag gezet naar 17 tot 18 oC nacht en b.v. 21 oC dag. Grofheid is er nog steeds voldoende, ook bij de gewassen waar de 4de tros al bijna bloeit kan/ moet men nog voldoende temperatuur realiseren. Toename van vrucht groei is nog steeds goed. Tracht zolang als kan maximaal generatief te sturen zodat men straks zo ver mogelijk terug kan gaan in etmalen.  De eerste tros moet niet te grof worden om scheuren e.d. te voorkomen. Dagtemperaturen nog voldoende hooghouden. Bij zon en nog assimilaten overschot 25-26 oC realiseren mits geen vochtig klimaat. Houdt er altijd raamstand in ook bij eventueel dag langer maken.

Kop eruit halen:
De teelt staat er amper enkele weken in (3-4 weken) en dan praten we alweer over het toppen van de planten. Over het algemeen is het om licht op de trossen te krijgen standaard om één blad boven de tros de kop eruit te halen. Dit geeft over het algemeen grovere vruchten. Echter zien we de afgelopen jaren bij extremen zonnige periodes met sterke weersovergangen en koude nachten dat er op sommige bedrijven verbrande vruchten op de bovenste tros hangen. Heeft men in het verleden hier problemen mee gehad, overweeg dan op twee bladeren boven de tros de kop te verwijderen, vooral als men vroeg kan toppen bijvoorbeeld deze week.

Een goede klimaat sturing door scherm instellingen en temperaturen kan dit euvel wat ontstaat in de laatste fase van de teelt waarschijnlijk voorkomen.

Klimaat:
Etmaal temperaturen zijn bij de vroege plantingen (eind aug-begin sept) al flink omlaag gezet om kracht in het gewas te behouden en voldoende gelijkheid tussen de planten te behouden. Temperaturen van 14-15 oC in de nacht zien we hier en daar al ingesteld worden.

Qua onderhoud van de gewassen kan men op de meeste bedrijven nog toe mits > 500 joule/dag. Maak etmalen sterk afhankelijk van lichtsommen. Bij de getopte Speedella met de kop eruit zal men weer lagere etmalen kunnen realiseren dan b.v. een ongetopte. Daarbij spelen de rassen qua groeisterkte ook een belangrijke rol.

Staat de plant nog flink in de krul realiseer dan nog dag temperaturen > 25-26 oC mits niet te vochtig klimaat. Knijpen van de ramen mag niet het doel zijn, temperatuur realiseren wel. Houdt de buis er dan wat langer in door een tragere afbouw.

Voor afbloei van bloemen op donkere dagen de buis erin houden en enkele uren een hogere temperatuur realiseren. Enkele uren 21-22 oC geeft alleen iets meer generativiteit zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van kracht. Bij veel overschot eventueel de dag nog iets langer maken met eventueel buisinvloed, houdt er echter altijd raamstand in. De RV buiten zoals eerder benoemd is laag, idem temperatuur. Windzijde bij zon dan iets beperken d.m.v. grotere P-banden. Bij lage buitentemperaturen < 15-17 oC dan nog 2-3 oC lichtverhoging mits raamstand erin blijft en voldoende grofheid op het gewas. Tracht voldoende groeiklimaat te houden zolang men nog volop bloei heeft.

Algemeen:

Trossnoei:
Sommige telers zetten 1 of twee trossen op 7 vruchten. Haal er echter minimaal 1 bloem af. Puntvruchten zijn bij 7 vruchten per tros altijd zwak qua uitgroei.
Ieder jaar zien we dat bij deze trossen de laatste vrucht bijna altijd in de container verdwijnt i.p.v. naar de klant. Wil men 7 vruchten aanhouden dan kan dit alleen bij vroege zetting en sterke tros/plant opbouw.

Bonken:
We zien in de praktijk best wel veel trossen hangen waar de bonkvruchten nog op de tros hangen. Overweeg om deze eraf te halen daar dit altijd ten koste gaat van de uitgroei van de overige goede vruchten.
Weeg kosten af tegen de opbrengst.

CO2:
Start pas als de CO2 in de kas gedaald is < b.v.400-450 ppm. En stop ook tijdig zodat de CO2 voordat men de nacht ingaat gedaald is tot zeker < 500 ppm.
Overdag naar b.v. 500-600 ppm +200 op straling.

Blad:
Enkele bedrijven hebben al een blad tegelijkertijd met de trosdief weggehaald. Planten stonden voldoende grof. Bij de meeste plantingen is dit (nog) niet nodig. Bij niet getopte planten zeker bij 2 trossen het blad tegelijkertijd met de trosdief weggeknippen. Daar waar men dichter geplant heeft (2,5 pl/m2) zal men het gewas open moeten houden om een goede kwaliteit van de kroontjes te behouden. Hier zal men t.z.t. meer blad moeten weghalen

Vochtgehalte mat/ wortels:
Matten zijn op veel bedrijven nog te nat.  Maak tijdig draingaten bij en het bestaande draingat verder open maken. Vochtgehalte van de mat zakt dan met minimaal 5% zodat er voldoende zuurstof bij de wortels komt door een betere lucht/water verhouding in de mat.

Hommels:
Controleer dagelijks of de bestuiving van de bloemen niet afneemt. Zet er anders tijdig nieuwe volken bij nu de laatste trossen nog bestoven moeten worden.

Neem geen enkel risico dat er bloemen zijn niet of te weinig bevlogen zijn.

Schermen:
De afgelopen week is er veel geschermd en ook de komende nachten < 7-8 oC zal men nog schermen.
In de praktijk zijn er goede ervaringen om bij temperatuurverschillen buiten/binnen van > 8-9
oC het scherm dicht te maken en goed te luchten boven het scherm. Als men maar zorgt voor voldoende uitwisseling en een buisvraag van minimaal 35-40 oC kan met het vocht goed beperken < 80%.

Buisvraag is wel essentieel om voldoende wortelactiviteit te realiseren.

 

Voeding:

  • De Ph is op de meeste bedrijven flink hoog zelfs tot > 7. Indien mogelijk Ureum meegeven i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden. Opname van sporen blijft nog sterk afhankelijk van de pH. Vooral mangaanen en ijzer opname gaat de komende weken een rol spelen als de groeiomstandigheden afnemen.  Geef mangaanchelaat mee en bij ijzer EDDHA.  Verder kan 6 % ijzer ook al helpen om een betere opname van ijzer te krijgen ten opzichte van 3%.
  • Flinke toename vruchtgroei 1ste tros kali gift verhogen. Ben er tijdig bij met het iets verhogen van de kali en verlagen van het calcium. Verhoog kali e.v.t. met 1-1,5 mmol. Houdt kali in de drain nog altijd minimaal 2-3 mmol onder het calcium.  Wil men goede conclusies trekken dan zal men moeten weten wat de plant daadwerkelijk opneemt.
  • Enkele bedrijven laten plantsap analyses nemen om te kunnen beoordelen hoe de opname van elementen is. De ervaringen hiermee zijn positief. Vooral de komende weken kijken of de kali niet te ver wegzakt.  
  • Eventueel extra aanpassing Fe, en Borium.  Borium streef in de drain 90-100 mmol.
  • Ec gift tot kop eruit tussen de 3,0-3,5 blijven hanteren. Streef naar minimaal 4,5 ec en max 5-5,5 in de drain. Eventueel beurtgrote verhogen bij donker weer, zodat de Ec de komende periode iets zakt. Streef naar zeker < 5 ms. Bij zonnig weer voldoende drain maken zodat de Ec niet oploopt.
  • P-gift naar maximaal standaard. Fe opname wordt anders negatief beïnvloed.

 

Watergift:
Ec waardes in de mat zijn door de beperkte giften vanaf start teelt nog soms te hoog. Laat deze niet verder oplopen en tracht deze de komende dagen verder omlaag te krijgen door de beurten groter te maken op donkere dagen en drain op zonnige dagen. Op steenwol beurten bij terug gaan in etmalen al vergroten naar 200-250 ml. Maak de eerste beurt groter b.v.300 -350 ml om tijdig iets drain te krijgen. Streef naar minimaal 10 -12% intering, mits men op zonnige dagen wel tijdig drain krijgt. Streef op dit soort dagen naar ±13.00 /13.30 uur eerste drain. Goede verhouding lucht/water blijft essentieel voor behoud haarwortels en daardoor betere opname van vooral sporenelementen.
Aanmaak /behoud haarwortels is echter ook vooral een klimaat kwestie. Teel actief met voldoende buisvraag en houdt VD  bij donker weer overdag minimaal enkele uren > de 4-4,5
oC.

Witte vlieg:
Witte vlieg bestrijding is bijna overal alweer gestart. Wekelijks spuiten met combinatie van middelen tegen witte vlieg en larven/ei stadium.

Opmerkingen vorige actua blijven actueel. Tot nu toe weinig witte vlieg in de plant.

Meeldauw:
Zie opmerkingen vorige actua

Rupsen:
Hier en daar rupsen vraat in de vrucht. Zolang de hommels nog moeten bestuiven bestrijden met biologische middelen. 

 

 

Pythium:
Substraat met pythium druk vanuit de komkommerteelt zien we nu terug bij de tomatenplanten. Schralere dunnere planten.  Eventueel nog een bestrijding uitvoeren

 

Te nemen maatregelen

  • Kijk eens kritisch naar de watergift. Zijn start/stoptijden goed zodat men voldoende intering krijgt.
  • Zijn de matten niet te nat. Drain gaten bij maken is een goede actie om het vochtgehalte lager te krijgen en daarbij zuurstofgehalte te laten toenemen.
  • Indien nodig chemie.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.