Herfsttomaten teelttip: week 42 - 2018

Een beestje om in de gaten te houden!

Tijd om weer even bij te komen!
Voor de komende dagen lijkt het erop dat het weer wat wisselend wordt. De “zomer” lijkt voorbij wat betreft de temperaturen. De temperaturen worden weer normaal voor de tijd van het jaar. De afgelopen weken zijn we wat betreft licht erg verwend. De afgelopen twee weken bijna het dubbele aan licht ten opzichte van vorig jaar.

Het luchten is tot nu toe nog beperkt gebleven in tegenstelling tot andere jaren, daar het buitenklimaat veel droger is dan andere jaren. Dit zal de komende periode echter veel meer moeten worden nu het AV in de buitenlucht gaat stijgen. De weersovergang naar vochtiger weer betekend dan ook direct meer gaan luchten om het blad sterk te houden.

Teelt:
Het goede weer tot nu toe heeft ertoe geleid dat alle gewassen momenteel erg sterk staan. Dik sterk blad en praktisch geen groeivlekken. De vruchten zijn overal flink aan het zwellen en ook trossen twee en drie zijn tot en met de puntvrucht goed evenwichtig wat betreft de uitgroei.

Foto: sterk blad door het goede weer.

Bij plantingen van voor 10 september met 4 trossen is de laatste tros als zeer ver qua ontwikkeling. Hier en daar is daarom besloten om minimaal 2 trossen op 7 vruchten te snoeien. De uitgroei van de vruchten loopt voor op voorgaande jaren. Door het goede weer zal men rekening moeten houden met het eerder kleuren van de vruchten. Zwakke planten komen we tot nu toe nog zeer weinig tegen. Bedrijven waar iets phytium druk is zien we nu duidelijk eruit komen, zie foto van de wortels.

Foto: bovenste tros met plantdatum 7 sept

Tourance:
Ook hier is de zetting op de bedrijven gerealiseerd. Vruchten van de eerste tros zijn grof. Vaak grover dan wat men van een ras in het middensegment mag verwachten. Krimpscheuren door te laag in temperatuur gaan en daarna gevaar op condensatie moet men zien te voorkomen. Tijdig luchten in de ochtend, voorkom temperatuurstijging van > 1 gr/ uur. Eventueel onder of minimaal gelijk met de stooktemperatuur luchten bij de huidige buitentemperaturen > 10 °C nacht. Ga niet te ver terug in temperatuur. Minimum van 14 °C in de nacht met iets buis als men beducht is voor gescheurde vruchten is vaak de onder grens. 

Foto: mooie vruchtopbouw 1ste tros bij Tourance

Klimaat:
Op de meeste bedrijven is de laatste tros gezet, de bovenste tros al met tomaten van > 1-2 cm doorsnee. Bij de 5 trossen teelt en plantingen van na ± 14 sept is dit nog niet gerealiseerd. Het blijft vrij zacht en plantemperaturen blijven dan ook voldoende hoog. Uitstraling zullen de komende dagen weinig hebben, houdt hiermee rekening met de temperatuur instellingen. Het maximaal aantal kg productie is alleen maar te realiseren door op sterkte te blijven telen zodat men in de laatste weken in staat is om de temperatuur te verhogen. In de ochtend eventueel de windzijde voor laten lopen om maximaal vocht kwijt te worden en in de namiddag snel afluchten, P-banden klein houden e.d.

Bij gewassen waar de laatste vruchten al > 1,5-2 cm groot zijn kan men al terug in temperatuur, etmalen van ongeveer 16-16,5 °C realiseren.  De temperatuur overdag enkele uren 18-19 °C afhankelijk van nog wel of geen zetting nodig. Temperaturen in de nacht kunnen nu al terug naar 14-15 °C en over eventueel nog verder verlagen als de laatste tros nog iets verder in ontwikkeling is.

Zorg er altijd voor dat de vruchten niet nat kunnen slaan door condensatie. De temperatuurstijging in de ochtend beperkt houden tot maximaal 1 °C /uur stijging. De ventilatietemperatuur gelijk of zelfs onder de stooklijn zetten als de computer altijd te traag is met luchten.

Schermen:
De temperaturen zijn de afgelopen dagen al flink omlaag gezet waardoor schermen op energie ook minder nodig is. Mits men zorgt voor voldoende afvoer van vocht kan men bij temperatuurverschillen buiten/binnen > 8-10 °C schermen.

Te hoge bladtemperaturen onder een gesloten scherm zijn niet wenselijk, gewassen worden makkelijk te zwak bij te hoog vocht.  Blijf zorgen voor een actief klimaat door te luchten boven het scherm en de ventilatoren te laten draaien. Blijf echter opletten op toename groeivlekken.

Kwaliteit:

  • Ec Gift tussen de 2,8-3,0 hanteren. Eventueel de komende dagen bij oplopende Ec (>5) de gift verlagen door grotere beurten midden op de dagen en eventueel enkele beurten de Ec verlagen naar b.v. 2,5.  Tracht echter een Ec niet lager dan 3 te hanteren op basis van kwaliteit.
  • Kali gift flink verhogen.
  • Laat een giet en drainwater analyse nemen.
  • Actief blijven telen zodat het wortelgestel gezond blijft (haarwortels). Met buis en voldoende luchtuitwisseling. Kijk eens kritisch naar de grafieken of er voldoende snel gelucht wordt.
  • Overdag ook op donkere dagen een minimumbuis erin houden tot minimaal 14.00/15.00 uur. Bij de huidige temperaturen kunnen de ramen gesloten blijven met te weinig buis activiteit als men geen minimumbuis instelt
  • Houdt het natrium getal in de drain < 4 mmol.  Eventueel minder gaan recirculeren.
  • Extra aanpassing Fe, en Borium.  Borium streef in de drain 90-100 mmol om de groene delen van de kroontjes voldoende sterk te houden en ook om de vruchten sterk aan de tros te houden.

Voeding:
Plantsap-analyses geven nu aan dat de kali opname flink aan het toenemen is. Nu men minder water gaat geven zal men de gift sneller moeten gaan verhogen. Verder zien we in deze analyses dat de P in het blad erg hoog is en daardoor de ijzer opname te laag is.

Fosfor verlagen in deze fase van de teelt kan zonder negatieve gevolgen voor de wortels. Maximaal 1,2-1,5 mmol meegeven om geen antagonistische werking op de ijzer opname te hebben.

Kali:

  • Kali gift gaan verhogen nu de vruchttoename groot is. Ben er tijdig bij met het iets verhogen van de kali en verlagen van het calcium. Verhoog kali e.v.t. met 1-1,5 mmol. Houdt de kali in de drain nog altijd minimaal 2-3 mmol onder de calcium.
  • De pH is op de meeste bedrijven iets aan het dalen, maar soms nog te hoog. Blijf ureum meegeven i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden. De opname van sporen blijft nog sterk afhankelijk van de pH. Vooral de mangaan en ijzer opname gaat de komende weken een rol spelen als de groeiomstandigheden afnemen.  Geef mangaanchelaat mee en bij ijzer EDDHA.  Ook de P-gift verlagen zodat de P niet antagonistisch kan werken op de opname van ijzer. Groeivlekken nemen nu toe = zorgen voor goede opname door klimaat en pH in het substraat.
  • De groene delen blijft de basis voor een goed versproduct. Borium is hier een belangrijk element in.  Streef >100 mmol houden in de drain tot max ongeveer 120-125 mmol.

Watergift:
Afgelopen zonnige dagen is er nog veel water gegeven en ook langer doorgegaan. De komende dagen zal er op donkere dagen beduidend minder en ook minder frequent water gegeven worden.
Het blijft belangrijk om dagelijks naar de grafieken te kijken qua intering. Streef naar 10-12%. Op steenwol de beurten op donkere dagen vergroten naar 350-400 ml.
Bij donker weer tijdig stoppen zodat de matten niet te nat de nacht ingaan.

Foto Links: goede wortels. Rechts: puntvruchten worden slecht meegenomen (Witte vruchten). Bij Phytium matten.

Gewasbescherming:

Tuta Absoluta:
Zoals in de vorige teelttip al beschreven is, is dit een beestje om in de gaten te houden. Met eenmaal bestrijden zullen we deze plaag waarschijnlijk niet onder de knie krijgen.

Daarom continu blijven kijken of meerdere bestrijdingen nodig zijn.

Schadebeelden:
Zie foto qua schade in het blad, maar we zien in de praktijk ook al schade aan de vruchten. Vreterij bij de kroontjes van de vrucht 

Foto: Flink schadebeeld op het blad

Botrytis:
Het tijdstip van een bestrijding uitvoeren tegen botrytis nadert de komende weken. Verder super hygiënische werken bij eventueel nog blad weghalen. Blad weg snijden geeft nog altijd het beste resultaat. De wond moet zo snel mogelijk kunnen opdrogen. Blad gedeeltelijk weghalen (75% v/h blad) is ook een mogelijkheid.

Rupsen:
Het is tot nu toe hoofdzakelijk prachtig weer geweest en dit geeft meestal meer rupsen vraat dan voorgaande jaren.  Toch blijft het vrij rustig met de rupsen dit jaar. Sommige bedrijven hebben nog geen bestrijding uitgevoerd. Blijf echter alert daar we altijd rupsen krijgen in het najaar en zeker bij het mooie weer van de afgelopen week. Op de meeste bedrijven is de zetting afgelopen en dan is inzetten van middelen met een langere werktijd ook mogelijk.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.