Herfsttomaten teelttip: week 43 - 2018

Het wordt nu echt herfst!

Na een zeer goede herfst (het leken meer zomeromstandigheden) worden we de komende dagen geconfronteerd met het echte herfst weer. Temperaturen worden voor de tijd van het jaar zelfs erg laag en de zon zullen we waarschijnlijk weinig zien. Misschien zien we in het midden van volgende week wat regen.

Teelt:
De gewassen
staan nog steeds erg sterk. Het blad is nog sterk met dik blad (zie foto) en weinig groeivlekken. Deze zullen we de komende dagen steeds meer zien nu de plantbelasting flink toeneemt en er meer dagen zullen zijn waar we te weinig licht hebben.

De vruchten zijn overal flink aan het zwellen zelfs tot en met de laatste tros toe. Bij de plantingen van ongeveer 5 sept zien we de eerste vruchten al kleuren. Dit is door het goede weer flink vroeger dan voorgaande jaren.  De vruchten van de laatste tros zijn al voldoende uitgegroeid. Bij de teelten waar men 7 vruchten aan de tros heeft laten zitten ziet men toch bij sommige trossen dat deze onvoldoende gaan uitgroeien. Haal deze er tijdig af zodat deze geen energie gaan kosten en dat de overige vruchten grover kunnen worden. De voorsprong is zelfs zo groot dat er bij Speedella al vruchten aan het kleuren zijn 7 weken na het planten. Dit is zeer snel, maar ook te verklaren daar er al ruim voor het planten bloei was bij de plantenkweker. Daar zijn al flink wat graaduren gerealiseerd en ook de afgelopen weken zijn de graaduren beduidend hoger geworden door de hogere etmalen die er gerealiseerd zijn. Het rijpingsproces en zeker bij een generatievere getopte plant gaat dan zeer snel.

Foto Links: Sterk generatief afhangend blad door het goede weer. Foto Rechts: Eerste gekleurde vruchten.

Als we enkele dagen te weinig licht (ruim beneden de 100joule /tros) krijgen zal dit direct invloed hebben op de groei van de vrucht en plantsterkte. Vooral bij de al zwakkere planten ziet men stagnatie in de uitgroei van de puntvrucht en ook de kracht bovenin de plant. Toch zien we over het algemeen nog sterke gewassen staan en de voorsprong ten opzichte van afgelopen jaar is er nog steeds.

De etmalen zijn dan ook flink terug gezet om kracht in het gewas te houden en ook om her rijpingsproces iets te vertragen. En daarbij zijn de vruchten van de laatste tros al voldoende uitgegroeid. 

Foto: Sterke plant en trosopbouw.

Tourance:
Ook hier zien we sterke planten. De vruchten van de eerste tros zijn erg grof. We zien ook een flinke voorsprong qua vruchtontwikkeling ten opzichte van de voorgaande jaren. Op basis van vruchtmetingen zien we dat er een voorsprong is van 5-7 dagen. Dit zien we ook terug bij de grovere types zoals Speedella.
De temperatuur is vaak omlaag gezet van 12-13 oC in de nacht. Dit kan als men er maar een buis inhoudt en ook iets ventilatie uitwisseling realiseert, dan hoeft dit geen probleem te zijn.
Bij koude nachten (<± 4-5 
oC) wel opletten dat men geen condensatie op de vruchten krijgt. Bij zon overdag opletten dat de temperaturen niet te snel stijgen.

Klimaat:
Blijf sterk lichtafhankelijk sturen om gewassterkte te behouden. Men krijgt de komende periode minder licht dan men aan plantbelasting (onderhoud) nodig heeft. Dus interen van de plant is alleen te voorkomen door etmalen aan te passen aan het licht. Ga op zonnige dagen (450-500 joule) in de nacht hoger in temperatuur zitten dan b.v. op dagen < 250 joule.

De plantactiviteit in de ochtend wel sturen met dagtemperaturen die op niveau liggen. Zolang de planten voldoende kracht vertonen in de ochtend niet te laag gaan zitten Te denken valt aan minimaal ± 15-16 oC, afhankelijk van buiten omstandigheden en de kracht van de plant. Tracht niet < 13-14 oC te gaan in de nacht en zorg dat er altijd iets buis inzit in de nacht. Zorg altijd voor iets klimaat onderin bij de wortels.

Zorg wel bij opkomend licht dat er voldoende snel gelucht gaat worden. Sommige telers werken dan met een periode van lager ingestelde dag en ventilatietemperatuur om de ramen open te krijgen. Tracht de etmalen niet te ver < 15-15,5 oC te realiseren i.v.m. uitgroei van de vruchten en de kwaliteit. Blijf echter op activiteit van het gewas sturen en dit is vaak nog belangrijker dan etmaal temperaturen.
Als de buitentemperaturen de komende dagen laag worden en dan onvoldoende gelucht wordt, ga dan gebruik maken van de ventilatoren.

Bij de lagere buitentemperaturen van de komende dagen (dag > 13-16 oC) en bewolkt weer (is er geen uitstraling en mede daardoor een hoge planttemperatuur) daarom met voldoende lucht naar de nacht gaan.

Schermen:
De buitentemperaturen zullen de komende dagen flink lager worden dan we tot nu toe gewend zijn. Om de temperaturen in de ochtend op niveau te krijgen kan er geschermd worden. Mits men zorgt voor voldoende afvoer van vocht kan men bij temperatuurverschillen buit/binnen > 8-10 oC schermen.

Blijf zorgen voor een actief klimaat door te luchten boven het scherm en ventilatoren te laten draaien.

Bij lage buitentemperaturen en veel zon overdag scherm pas open maken bij weinig temperatuurverschil boven /onder het scherm. Werk eventueel met een meet-box boven het scherm. Werk bij deze lage temperaturen met een vocht/temperatuur kier (> 80% RV),

Kwaliteit:

 • Een Ec gift tussen de 2,8-3,0 hanteren. Eventueel de komende dagen bij oplopende Ec (>5) gift verlagen door grotere beurten midden op de dagen en eventueel enkele beurten de Ec verlagen naar b.v. 2,5.  Tracht echter een Ec niet lager dan 3 te hanteren op basis van kwaliteit.
 • De Kali gift flink verhogen.
 • Laat een giet en drainwater analyse nemen.
 • De groene delen van de tros sterk houden! De lichthoeveelheden zijn vaak minder dan de 100 joule/ tros en de gewassen raken snel te vol. Veroudering van blad onderin geeft meer ethyleen in de kassen.  Zorg ervoor dat er altijd een klein kiertje in de ramen wordt gezet.
 • Door het goede weer staan de gewassen over het algemeen voldoende grof met grote bladeren. Vooral de tweede tros is vaak her probleem met slechte kroontjes, zorg ervoor dat het gewas zo open mogelijk blijft (wordt) zodat de trossen in het licht komen te hangen. Bekijk of er de komende week alsnog geheel of gedeeltelijk een blad moet worden weggehaald.
 • Daarbij worden de etmalen vaak laag ingesteld om het rijpingsproces niet te versnellen, en het gasverbruik niet te hoog te laten worden e.d. waardoor er vaak te weinig actief geteeld wordt.
Foto: Vruchten langs het pad, waar de felle zon op komt.

Voeding:

Kali:

 • De Kali gift gaan verhogen nu de vruchttoename groot is. Ben er tijdig bij met het iets verhogen van de kali en verlagen van de calcium. Verhoog kali e.v.t. met 1- 2 mmol. Houdt de kali in de drain nog altijd minimaal 0,5-1 mmol onder het calcium.
 • De pH is op de meeste bedrijven iets aan het dalen, maar soms nog te hoog. Blijf ureum meegeven i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden.
 • Ook de P-gift verlagen zodat de P niet antagonistisch kan werken op de opname van ijzer. De Groeivlekken nemen nu toe = zorgen voor een goede opname door klimaat en pH in het substraat 
 • Verse groene delen blijft de basis voor een goed versproduct. Borium is hier een belangrijk element in. Streef >100 mmol houden in de drain tot max ongeveer 120-125 mmol.

Verdere aanpassing van enkele elementen nu de groei afneemt.

 • Chloor is nog vrij hoog= gift verlagen of helemaal eruit halen.
 • SO4 gift iets verlagen. Cijfers in de drain zijn op de meeste bedrijven te hoog
 • Tracht bij hoge Na en Cl cijfers niet te recirculeren, er wordt toch immers zeer weinig drain gemaakt.

Watergift:
De Ec is de laatste week opgelopen. Het blijft zaak op deze < 5- 5,5 ms te houden. De afgelopen donkere dagen zien we met het donkere weer grote verschillen in de wijze van water geven. Het blijft zaak om een goede lucht/water verhouding in het substraat te krijgen. Het vochtgehalte van het substraat mag bij zulke dagen niet stijgen en dit ziet men snel gebeuren als de men te weinig intering realiseert. Streef naar 10-12% intering en werk met grote beurten op zulke dagen om de Ec niet te laten oplopen. De beurtgrote aanpassen zodat men toch iets drain krijgt bij de laatste beurt. Beurten van 400-500 ml op donkere dagen. Geef op donkere dagen in een korte periode water. Start en stoptijden aanpassen aan de klimaatomstandigheden en intering.

Gewasbescherming:

Botrytis;
Door het schrale mooie weer zien we nog geen problemen met botrytis. Ook botrytis op het blad komen we niet tegen. Het tijdstip van een bestrijding uitvoeren tegen botrytis nadert de komende weken. De afgelopen jaren zien we dat druppelen met de daarvoor toegestane middelen goed werkt. Tracht de dosering dusdanig toe te passen dat er geen groeiremming ontstaat.  Zeker bij afnemend licht oppassen op groeiremming en ook wortel afstoting. Verder super hygiënische werken bij eventueel nog blad weghalen. Blad weg snijden geeft nog altijd het beste resultaat. De wond moet zo snel mogelijk kunnen opdrogen. Blad gedeeltelijk weghalen (75% v/h blad) is ook een mogelijkheid.

Rupsen:
In de vorige teelttip nog benoemd dat er nog weinig rupsen vraat is maar door het goede weer wat er is geweest zal de druk wel hoger worden.
Deze week zien we hier en daar toch meer rupsen. Wacht niet met bestrijden en ga direct over naar middelen met een langere werktijd.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.