Herfsttomaten teelttip: week 44 - 2018

Stuur op maximale vruchtgroei snelheid!

De afgelopen dagen hebben we de zon zeer weinig gezien, enkele dagen van zelfs < 250 joule wat zeer laag is. Ook de temperaturen zijn zeer wisselvallig, de ene dag nachttemperaturen van < 2 0C tot de dag erna b.v 7-8 0C, echt geen stabiel weer.

Teelt:
De vruchtontwikkeling loopt bij de vroege plantingen nog steeds voor op vorig jaar. De laatste tros is op sommige bedrijven (vooral bij de 5 trossen teelt) nog iets te ver achter in ontwikkeling, vaak zijn deze planten ook te laat geplant. Het blijft hopen op goed herfstweer zodat deze vruchten nog voldoende kunnen uitgroeien. Hier zal echter ook tijd voor nodig zijn.

Probeer bij het huidige weertype toch nog maximale vruchtgroei snelheid te maken door de etmalen maximaal af te stemmen op het licht.

Afgelopen jaren ziet men vaak dat bij de telers die te snel op de rem gaan om de rijping van vruchten te vertragen de groei er ook uitgaat. Ook dit jaar zien we dat waar te snel op de rem is gegaan met lage etmalen realiseren de groei van de vruchten bijna stil is komen te liggen en zeker op de bovenste tros. Probeer bij deze gewassen bij dagen > 450-500 joule minimaal 15 -16 0C etmaal te realiseren. Waar men voldoende snelheid heeft kan men iets rustiger doen. Daarom maximaal profiteren van goed/zonnig weer overdag zonder dat men een vochtig klimaat realiseert. In de namiddag wel zorgen voor voldoende uitwisseling als de nacht temperaturen de komende dagen flink gaan stijgen.

Het blijft zaak om de planten groen te houden = geen hoge dag temperaturen bij donker weer. Bij dit soort dagen (< 250 joule) de etmalen flink omlaag aanpassen. Etmalen van ongeveer 14-14,5 0C hoeft geen probleem te zijn mits er maar energievraag is. Nooit met te weinig uitwisseling (ramen te ver dicht) en geen buisvraag telen !!! 

Groei vlekken en zwakke planten ziet men in dit stadium van de teelt altijd toenemen, ook dit jaar is dit niet anders. Bij plantingen van eind aug/ begin sept is of begint men te oogsten. 

Foto: eerste tros mooi gekleurde vruchten

Verder zien we nog hoofdzakelijk sterke gewassen staan door het goede weer in de eerste weken van de teelt. Opvallend is er tot nu toe weinig problemen zijn met vruchten die van de tros worden afgeduwd of loslaten. De vruchten zijn zeker niet dunner dan vorig jaar. De verklaring moet waarschijnlijk gezicht worden in het feit dat we in het planten en vanaf planten de eerste fase van de teelt zeer goed weer hebben gehad met een goede generativiteit en opname van elementen.

Klimaat:
Enkele dagen is het flink koud /regenachtig weer geweest. Etmalen van ± 14,5-15,5 < 250-400 joule zijn voldoende mits er maar voldoende actief geteeld wordt. Maak gebruik van ventilatoren om voldoende luchtbeweging te realiseren en activiteit te maken. Niet schermen bij bewolkt weer en nachttemperaturen < 8-10 0C verschil buiten/binnen. Kracht behouden is belangrijker dan dat ietsje meer snelheid. Op donkere dagen is 17- 18 0C dagtemperatuur vaak het maximum. Als er iets zon is dan enkele uren 19-20 0C realiseren is alleen maar gunstig om planttemperatuur te verhogen en zodoende maximaal te werken op verdamping en idem op de opname van elementen. Op koude /zonnige dagen langzaam afluchten naar de nacht en bij zacht /vochtig weer dan snel afluchten, mits het vocht niet te snel zakt.

Schermen:
De komende nachten kunnen nog laag zijn en ook gepaard gaan met veel uitstraling. Echter bij zulke lage temperaturen die men momenteel toepast in de herfstteelt tomaat heeft schermen op basis van uitstraling weinig tot geen meerwaarde. Te veel schermen lijdt bijna altijd tot zwakke gewassen.  Als men het scherm op basis van energiebesparing gaat dicht maken (100%) werk dan wel met luchten boven het scherm, mits het scherm niet vol zit met vocht door condensatie bij te lage temperaturen.

Strategie om te luchten boven het scherm lukt mits het niet te koud is. Bij zachter weer is kieren vaak een betere optie om vocht kwijt te worden maar houdt altijd rekening met het verschil tussen buitentemperatuur en kastemperatuur.

Kwaliteit:

 • Sommige bedrijven hebben laat zetting gerealiseerd op de laatste tros, overweeg om de komende weken de puntvrucht weg te halen als deze te ver achter blijft in ontwikkeling. Kwaliteit kan alleen goed worden op goed uitgroeiende vruchten.
 • Zwakke planten zo veel mogelijk voorkomen= etmalen sterk licht afhankelijk maken. Wel telen met activiteit d.m.v. buisvraag van 40 0C in de ochtend.
 • Blijf sturen op voldoende opname van voeding, dus activiteit realiseren. Dit kan door te luchten bij zachte warme omstandigheden en buisinvloed in de ochtend en ook iets buisinvloed op donkere dagen. Er zal toch enkele uren per dag gestuurd moeten worden op water opname.
 • Schermen om energie te sparen, alleen toepassen als dit geen te hoge planttemperaturen geeft. Tracht pas te schermen > 8-10 0C verschil stook temperatuur/buitentemperatuur. Scherm op buisvraag kan ook als deze b.v. boven 50 0C komt vanaf de nanacht.  In de voornacht fase trachten minimaal te schermen.
 • Groene delen blijft de basis voor een goed versproduct. Borium is hier een belangrijk element in.  Streef >100 mmol houden in de drain tot max ongeveer 120-125 mmol. Verder de gewassen openhouden.
Foto Links: slechte 7de vrucht laatste, Rechts: goede gelijke uitgroei 7de vrucht

Voeding:
Bij de bedrijven die plantsap analyses laten nemen zien we vaak grote verschillen in de opname van sommige elementen. Vooral kali is nu een element waar tekorten van kunnen ontstaan bij te weinig gift. Soms zien we dat de plant de kali uit de onderste bladeren aan het opnemen is. Dit duidt op te laag aanbod van kali in het giet water. Zoals eerder benoemd in de vorige teelttips blijft het zaak om voldoende kali mee te geven, zeker nu we steeds minder water aan het geven zijn.

Verder zien we ook dat de Fe opname vaak te laag is en kan lijden tot gebrek in het blad.

Enkele aandachtspunten:

 • Drain en giet analyses laten nemen, geeft veel meer inzicht in de opname van elementen.
 • De P-gift verlagen zodat de P niet antagonistisch kan werken op de opname van ijzer. Groeivlekken nemen nu toe= etmalen afstemmen op het licht.
 • Fe opname is momenteel matig (slecht weer en afstoting haarwortels) eventueel ijzerschot meegeven met het druppelsysteem. 
Foto: groeivlekken op bovenste bladeren.

Water strategie:
De opname van water neemt op donkere dagen drastisch af, en we zien hier en daar weleens te weinig opname van water en (voeding). Ook de Ec is de afgelopen periode opgelopen en op sommige bedrijven al ruim > 6 ms. Dit is eigenlijk iets te hoog en tracht met grote beurten de Ec omlaag te krijgen bij donker weer en op zonnige dagen met iets meer drain.

Enkele aandachtspunten:

 • Op zonnige dagen profiteren door in een korte tijd voldoende drain te realiseren (12.00-13.30 uur 15-25) % zonder dat de mat te nat wordt qua vochtgehalte.
 • Blijf altijd maximaal actief telen en blijf opletten met schermen. Overdag moet het scherm altijd open ondanks zeer slecht weer en de temperatuur niet kunnen realiseren.
 • Bij donker inactief weer is water geven en het controleren van de aanwezige meetinstrumenten vaak nog belangrijker dan de klimaat grafieken.
 • Geen stijgend vochtgehalte van de mat realiseren!!!
 • Stuur op een goede structuur van de mat. Kijk goed naar de weegschalen, vochtgehaltemetingen e.d.
 • Let op met te hoge drain cijfers op donkere dagen door te kleine beurten (b.v. < 300 ml) Bij de uitgroeiende vruchten die er momenteel hangen is iedere iets drain op zulke dagen wel gewenst.
 • Op zonnige dagen wel voldoende bijsturen door enkele beurten meer te geven. Ga nog niet werken op verlaging van het vochtgehalte van de mat. Dit kost productie, mits het vochtgehalte nu goed is.
 • Geef met donker weer, eventueel maar één grote beurt van bv 400-500 ml afhankelijk van het soort substraat., of twee beurten zeer snel achter elkaar.
 • Het blijft zaak om maximaal zuurstof bij de wortels te houden = niet vroeg starten en vroeg stoppen.

Gewasbescherming:

Botrytis:
Een bestrijding uitvoeren tegen botrytis is op de meeste bedrijven al gebeurd. In de praktijk zien we vaak dat het op verschillende manieren wordt uitgevoerd.

 • In één keer de dosering die er voor staat. Kan iets meer groeiremming geven.
 • Of de dosering in 2 keer gaan toepassen en dan de 1ste maal iets meer dan de 2de maal.

Rupsen:
Deze week zien we hier en daar toch meer rupsen. Wacht niet met bestrijden en ga direct over naar middelen met een langere werktijd.

 

Tuta Absoluta:
Continu blijven kijken of bestrijden nog nodig is. Blijf ervoor waken dat er nog levende motten aanwezig kunnen zijn. Hang vangplaten op om goed te kunnen signaleren.

Foto: Tuta Absoluta over meerdere bladeren in het gewas

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.