Herfsttomaten teelttip: week 45 - 2018

De afgelopen dagen hebben we nogal wat meer licht gehad dan het gemiddelde van de afgelopen jaren, en ook de temperaturen zijn hoog geweest.  Voor de komende dagen zullen we naar verwachting het met beduidend minder moeten doen.  De komende dagen zullen de temperaturen volgens de voorspellingen hoog blijven met de wind uit de zachte hoek (zuid/west), dus voldoende blijven luchten. De planttemperaturen blijven onder dit soort omstandigheden voldoende hoog.

Teelt:
De vrucht en plantontwikkeling is nog steeds goed. Door het goede weer zien we nog steeds goede kwaliteit van de vruchten. De momenteel geoogste vruchten zijn goed van kleur ook de vruchtontwikkeling loopt bij de vroege plantingen nog steeds voor op vorig jaar. Telers die vruchtmetingen doen zien dat er tot nu meer kg product op de plant hangt. Vorige week zagen we iets meer groeivlekken, de bladeren hebben zich deze week gelukkig weer hersteld en zijn op de meeste bedrijven weer sterk. De voeding opname wordt gestimuleerd door de hogere planttemperaturen en het meer kunnen luchten (lager vocht) door de buitenomstandigheden.

Foto Links: laatste tros al grof (7-10 okt einde zetting) Foto Rechts: bovenste bladeren zijn weer sterker

Tourance:
Dit ras is gezet om in het middensegment van de tomaten te zitten wat betreft grofheid. De eerste tros is evenals vorig jaar erg grof. Vruchten van ± 140 gr/ vrucht is voor dit ras grof. Ondanks de grove eerste tros ziet men dat de overige trossen goed blijven door zwellen en ook de 7de vrucht op de 3de en 4de tros wordt goed meegenomen. Het goede weer vanaf de start van de teelt heeft voor een sterk gewas gezorgd en ook voor voldoende generativiteit. Wel blijft het belangrijk om de eerste tros zo snel mogelijk eraf te hebben, zodat er ruimte komt voor de overige trossen, het blijft immers niet altijd mooi weer. Plantbelasting in de herfst blijft immers altijd te hoog ten opzichte van het licht. Ook in het kader van gescheurde vruchten trachten niet te laag in vrucht (ruimtetemperatuur) te zitten.

 

Overdag streven naar een piektemperatuur van 1-2 uur minimaal 20-21 °C op zonnige dagen geeft dit wel iets meer generatieve reactie en ook snelheid mits er maar raamstand aanwezig is. Geen vochtig klimaat gaan maken om temperatuur te realiseren. Lager gaan in de nacht wil zeggen dat men dit wel moet doen met buisvraag als de ramen onvoldoende voor uitwisseling zorgen.

Zwel en krimpscheuren blijft een punt van aandacht, ook grote vruchten die makkelijk nat kunnen slaan door niet tijdig genoeg de kas op temperatuur te hebben i.c.m. te snel stijgende ruimtetemperatuur, daarom geen condensatie zien te realiseren door te snel oplopende temperatuur. Streef naar max 1 °C stijging/ uur. Tijdig luchten door ventilatie temperatuur bij buitentemperatuur van > 8-10 °C in de ochtend kort op de stooklijn te zetten en de P-banden dan niet te groot. Snel luchten maar geen kou binnen luchten!!!

Foto: Tourance met mooie opvolging van vrucht in de tros

Klimaat:
Het is enkele dagen zeer goed weer geweest met dagen van > 500 joule. Etmalen kunnen onder zulke omstandigheden makkelijk naar 15-15,5 °C. Toch zien we op veel bedrijven dat men onder zulke omstandigheden te weinig profiteert van het licht. Zet het licht om in productie. Maak daarom een groter verschil in etmalen tussen donker en lichte dagen.

Voor de komende donkere dagen etmalen aanpassen aan het licht.  Etmalen van ± 14,5 < 250 zijn voldoende mits er maar voldoende actief geteeld wordt.  Gebruik maken van ventilatoren om voldoende luchtbeweging te realiseren en activiteit te maken. Niet schermen bij bewolkt weer en nachttemperaturen < 8-10 °C verschil buiten/binnen. Kracht behouden is belangrijker dan dat ietsje meer snelheid. Zon op ± 15,5°C realiseren met een minimumbuis van ± 40-45°C, en de temperatuur niet te snel laten oplopen. Maximaal 0,5°C/uur de eerste uren na zon op, de ventilatietemperatuur kort op de stooklijn zetten zodat er altijd vocht wordt afgevoerd en eventueel werken met minimum raam aan de windzijde als men vocht wil afvoeren.

Dag temperatuur streef 1-2 uur naar ± 18 °C, hiermee de uitgroei van de tros stimuleren en enkele uren de plantactiviteit verhogen en dit werkt positief op de groene delen.

 

Schermen:
Te veel schermen lijdt bijna altijd tot zwakke gewassen en vooral toename van zwakke planten. De puntvruchten zullen dan niet uitgroeien. Bij de huidige temperaturen met weinig uitstraling zal schermen niet nodig zijn.

Kwaliteit:
Richting de kortste dag zien we de lichtsommen de komende weken snel afnemen. Qua plantbelasting is er dan minimaal 100 joule (incl. gewasonderhoud) per tros nodig om nog groei in het gewas te houden. Daar dit onmogelijk is zal men op donkere dagen de etmalen aan moeten passen. Hier en daar komen we nu toch enkele kniktrossen tegen. Wel beduidend minder dan andere jaren.

Enkele aandachtspunten:

 • Zacht donker weer = voldoende snel afluchten naar de nacht toe. Zorg voor voldoende luchtbeweging en uitwisseling. Voorkom een “doods” klimaat.
 • Zwakke planten zo veel mogelijk voorkomen = etmalen sterk licht afhankelijk maken. Wel telen met activiteit d.m.v. buisvraag van 40 °C in de ochtend.
 • Schermen kan men alleen doen als men ook in staat is om voldoende vocht afvoer te realiseren < (luchten boven het scherm) dus alleen toepassen als dit geen te hoge planttemperaturen geeft en men er altijd buisvraag onder kan houden.  Tracht pas te schermen > 8-10 °C verschil stook temperatuur/buitentemperatuur. Schermen op buisvraag kan ook als deze b.v. boven 50 °C komt vanaf de nanacht.  In de voornacht fase trachten minimaal te schermen 
 • Groene delen blijft de basis voor een goed versproduct. Qua voeding borium gift (zie teelttips vorige keren) en klimaat, wat betreft vocht kan dit de komende periode wel veel invloed hebben op kwaliteit. Zorg ervoor dat de trossen in het licht hangen. Eventueel blad nog gedeeltelijk wegknippen.
Foto: kniktrossen

Gescheurde vruchten:
Nu de prijzen slecht zijn is men vaak geneigd om de vruchten zo lang mogelijk te laten hangen en de temperatuur nog verder omlaag te zetten. Bij Speedella ziet men over het algemeen weinig gescheurde vruchten echter ook hier blijft het met het soms ongelijk afrijpen van de eerste tros opletten.

Als er problemen te verwachten zijn:

 • Ondernet begrenzen zodat worteltemperatuur niet beïnvloed kan worden door de buis. Tracht extreme worteldruk te voorkomen.
 • Naar de nacht toe bij lage buitentemperaturen een minimumbuis erin houden van ± 32 °C
 • Bij schermen opletten dat men voldoende vocht afvoert. Luchten boven het scherm!! Kieren van het scherm geeft vaak te grote temperatuurverschillen in de kas.
 • Ga in de nacht niet te laag in temperatuur als men gescheurde vruchten verwacht. < 14-15 °C < 250 - > 500 joule.
 • Tijdig de eerste tros eraf oogsten!!
 • Minimaal 2 x/week oogsten en indien mogelijk nog vaker rondgaan zolang men de eerste tros aan het oogsten is.
 • Geen schommelingen in vochtgehalte van de mat veroorzaken. Verder verschil Ec gift en Ec drain niet te groot laten worden., streef naar max 5-5,5 in de drain. Op donkere dagen beurtgrote aanpassen naar 400-500 ml op b.v. steenwol.

Water strategie:
Blijf sterk lichtafhankelijk sturen door op donkere dagen de mat niet vochtiger te maken. We zien nog steeds grote verschillen in mat structuur c.q. vochtigheid van het substraat. Het blijft zaak om een goede lucht/water verhouding in het substraat te krijgen. Beurtgrote aanpassen zodat men toch iets drain krijgt bij de laatste beurt. Beurten van 400-500 ml op donkere dagen. Maak de matten eventueel nog extra open zodat vochtgehalte van de mat nog met enkele procenten zakt.

 • Geef op donkere dagen in een korte periode water. b.v. tussen 11.30-13.00 uur 1-2 beurten.
 • Start en stoptijden aanpassen aan de klimaatomstandigheden en intering.
 • Ec niet te hoog laten oplopen. Streef naar 5-5,5 max de komende weken.
 • Natrium niet > 6 mmol laten oplopen = actie ondernemen.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.