Herfsttomaten teelttip: week 46 - 2018

Het weer is zeer wisselend. De afgelopen week hebben we zeer slechte dagen gezien met te weinig licht, maar ook een paar mooie dagen, met veel licht en ook met veel uitstraling (schermen). Voor de komende periode is de verwachting dat we met flink lagere temperaturen rekeing moeten houden dan wat we tot nu toe gewend zijn. De verwachting is tegen of onder het vriespunt en overdag waarschijnlijk niet meer boven de 10 oC. Als we hier voldoende licht bij krijgen is dit schitterend weer om sterke gewassen te behouden, mits we voorzichtig zijn met luchten. Er is schraal weer voorspeld met lage AV dus het blijft zaak om een voldoende groeizaam klimaat te behouden.

Teelt:
Ondanks het goede weer met beduidend meer licht dan normaal zien we nu toch weer enkele de signalen van enkele donkere dagen i.c.m. de plantbelasting. Vooral op de minder sterke planten zien we puntvruchten die niet goed meegroeien. Vooral bij de trossen met 7 vruchten zien we het achterblijven van de puntvrucht. Bij plantingen van 7-11 sept is men deze week, of gaat men de volgende week oogsten.

Nu de prijzen laag zijn wil men zo lang mogelijk wachten met oogsten dit geeft meer kans op gescheurde vruchten, ook vertraagd dit het omlaag brengen van de plantbelasting en geeft minder ruimte voor de uitgroei van de overige trossen. Ook bij de gewassen waar men de eerste tros op 6 vruchten heeft gesnoeid zal men langer moeten wachten voor de laatste vrucht van de tros gaat kleuren.

Het gevaar bestaat dan dat de eerste vrucht van de tros dan ook gaat scheuren, momenteel zien we dit al hier en daar. De doorkleuring van de eerste tros is trager dan de tweede tros daar de eerste tros al gedeeltelijk gezet is bij de plantenkweker met lagere temperaturen dan bij de teler.

De bovenste tros daar en tegen is wel al flink uitgegroeid. Uit vruchtmetingen blijkt nog steeds dat er momenteel meer kg vruchtgewicht ophangt in vergelijk met voorgaande jaren. Alle trossen zijn grover en dit zal waarschijnlijk ook meer kg productie geven. Nu de temperaturen laag worden zal men gaan schermen, let op met een inactief klimaat omdat dan vaak het gewas vervroegd gaat slijten. Tot nu toe nog steeds geen magnesium gebrek gezien maar nu de plantbelasting hoog is en de plantbelasting in de herfst altijd te hoog is ten opzichte van het licht zien we nu het eerste blaadje ontstaan. Als men in staat is op zo snel mogelijk de plant te ontlasten, dan zullen de vruchten van de bovenste trossen gemakkelijker voldoende uitgroeien.

Foto: gescheurde 1ste vrucht

Tourance:
De doorkleuring bij dit ras is altijd goed
en deze week is dan ook de eerste tros al afgeoogst. Plantbelasting in de herfst blijft immers altijd te hoog ten opzichte van het licht. Daar de vruchten (zie in de vorige actua) erg grof zijn zien we ook hier enkele gescheurde vruchten. Nu de temperaturen flink lager zullen gaan worden, de stooktemp niet lager dan 14 oC gaan realiseren in de nacht. Zeker bij de huidige heldere nachten en veel zon blijft het opletten op zwel en krimpscheuren. Het is belangrijk tijdig op temperatuur te zitten bij grote vruchten die makkelijk nat kunnen slaan door te snel stijgende kastemperatuur ten opzichte van de vruchttemperatuur. Geen condensatie zien te realiseren door te snel oplopende temperatuur. 

Foto: magnesium gebrek

Klimaat:
Al enkele dagen flink zon gehad en ook heldere nachten. De groeiomstandigheden zijn goed mits men oplet met te veel luchten, het buitenklimaat is schraal, het vocht zakt daardoor te ver weg als men te snel naar de nacht gaat. Temperaturen > 20 oC zijn echter ook niet aan te bevelen bij zonnig weer. De gewassen sterk houden en flink sturen op etmalen temperaturen afhankelijk van licht. Etmalen van   ± 14,5-15,5 < 250-400 joule zijn voldoende mits er maar voldoende actief geteeld wordt. In de avonduren eventueel een minimumbuis erin houden als de ramen te ver dreigen dicht te liggen i.c.m. te hoog vocht. Voor de komende dagen wordt er flink zon verwacht en ook heldere nachten.
Nu er op sommige bedrijven al flinke grove vruchten hangen op de bovenste tros blijft het gevaar van verbrande vruchten bestaan.

Dus opletten op te snel stijgende temperatuur = P-banden niet te groot en tijdig een klein luchtje erin.

Daar men vaak met lage temperaturen teelt in de nacht koelt de vrucht altijd verder af en ziet men condensatie op de vruchten bij zonnig weer. Maak het scherm niet te vroeg open zodat de e.v.t. felle zon niet op de te koude vruchten schijnt. Werk wel met een kier zodat het vocht niet te hoog wordt en dan kan de temperatuur boven het scherm ook op hetzelfde niveau komen als de kastemperatuur.

Schermen:
De temperaturen gaan omlaag naar ongeveer het vriespunt i.c.m. veel uitstraling. Het scherm tijdig op ongeveer 85-90% dichtmaken zodat het bovenste gedeelte van de plant niet te snel afkoelt. Blijf erop letten dat men niet te veel in een gesloten ruimte blijft telen. Het AV van het kasklimaat mag niet stijgen in de nacht, luchten boven het scherm (windzijde) is dan nodig om vocht kwijt te raken.

De slijtage van het gewas wordt dan wel flink beïnvloed bij veel schermen. In de ochtend het scherm pas volledig open maken als de temperatuur boven het scherm al bijna op kastemperatuur is, streven is een verschil van < 2-3 oC ten opzichte van kastemperatuur.

Vruchtwand verbranding van de bovenste vruchten kan men met het scherm voorkomen, maak het scherm met fel zonnig weer en koude nachten niet te snel volledig open. Tracht condensatie van de vrucht ook te voorkomen door temperatuur niet te snel laten oplopen = tijdig luchtje erin.

Kwaliteit:
Deze is momenteel zeer goed, qua kleur en vruchtvorm. Ook de laatste tros ziet er wat dat betreft goed uit.

Voeding:
Nu er weinig water wordt gegeven opletten dat de plant geen kali te kort komt. Verhoog eventueel de kali gift nog verder. Streef naar minimaal 10-11 mmol gift bij 3 Ec.

Bij telers die plantsap analyses nemen ziet men dat de kali in de onderste bladeren weleens te laag kunnen zijn. En bij de bovenste bladeren net voldoende. Dit is dan vaak het moment dat de plant de kali uit de oudere bladeren gaat opnemen en dan kunnen er snel te korten ontstaan. Zeker voor de bovenste trossen is het belangrijk (nu veel vraag in de uitgroeifase) dat er voldoende wordt meegegeven.

Enkele verdere aandachtspunten:

  • Hoge P-gift geeft vaak problemen met de opname van Fe en hoog zink kan mangaan opname tegen houden. Tracht hier inzicht in te krijgen (drain en gift analyses) wat de plant opneemt.
  • P-gift niet meer dan standaard meegeven.
  • Borium voldoende hooghouden voor de groene delen van de vrucht en ook voor de sterkte van de vruchten aan de tros. Streef naar gift cijfers van > 40-50 en drain van >100-120 mmol.
  • Ec drain niet te hoog laten worden. Streef ongeveer 5-5,5 mmol al max. op zonnige dagen trachten Ec iets te (i.v.m. gescheurde vruchten) verlagen door Ec gift dan naar ± 2,6 te verlagen en iets meer drain maken.
  • Geef wel een voldoende hoge Ec onder normale en slechte omstandigheden.

Water strategie:
Zie de teelttip van vorige week. Geef grote beurten op donkere dagen. Daar de vruchten nog flink moeten uitgroeien is nu al omlaaggaan met het vochtgehalte nog niet aan te bevelen. Intering in de nacht wel minimaal 10% realiseren.

Gewasbescherming:
Botrytis:
Meeste bedrijven hebben ondertussen een bestrijding uitgevoert met Luna
Zonder bestrijding lang doorgaan is een risico op het ontstaan van uitval en ook meer kans op botrytis in de vruchten. Bij Tourance ziet men de gevoeligheid van stengel botrytis ook weer bij enkele planten. Voorkom te hoge infectiedruk, planten direct uit de kas verwijderen en tijdig aansmeren van beginnende plekken. Voer nog eventueel een volgende bestrijding uit.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.