Herfsttomaten teelttip: week 47 - 2018

De afgelopen week hebben we dagen van minder dan 150 joule maar ook dagen met meer dan 500 joule gehad. De temperaturen zijn al enkele dagen laag en buiten voelt het koud/schraal aan. Er gaat voldoende energie in het gewas om de kas voldoende op temperatuur te houden. Voor de komende dagen wordt helder weer met kans op nachtvorst verwacht en dan blijft het opletten op verbrande vruchtwanden van de bovenste tros, gescheurde vruchten en dergelijke. De laatste weken hebben we meer licht gehad dan vorig jaar.

Teelt:
Gewas ontwikkelingen die we normaal in deze periode van het jaar zien bij de start oogst, zoals magnesium gebrek, gewasveroudering onderin, en puntvruchten die slecht mee komen, zien we dit jaar (nog) niet. Toch zien we op dagen met < 200 joule en nog maximale plantbelasting dat dit ten koste gaat van de uitgroei van de vruchten. Te veel rode vruchten geven immers ook een verhoging van ethyleen en vooral bij weinig luchten en/of schermen met ramen 100% dicht kan dit negatief werken. Vooral op de kroontjes bij de volgende trossen en ook op sterkte van het blad.

In de vorige teelttip hebben we al gewezen op het gevaar van gescheurde vruchten door ze b.v. te lang te laten hangen door de lagere prijzen. Hier en daar horen we toch geluiden dat er meer gescheurde vruchten zijn dan voorgaande jaren. Wil men tijdig klaar zijn met oogsten (eind dec) dan zal men de temperaturen tijdig omhoog moeten zetten om de maximale productie te halen. Zeker nu de gewassen sterker staan dan voorgaande jaren, tijdig de temperatuur omhoog zetten bijvoorbeeld als er nog 3 trossen aan de plant hangen. Tot nu toe zijn de groene delen van de vruchten nog altijd goed ook bij de volgende trossen, mits ze maar voldoende in het licht hangen.

Foto: gescheurde 1ste vrucht + laatste vrucht nog groen

Gescheurde vruchten:
Nu er op meerdere bedrijven geoogst gaat worden zien we ook hier en daar weer iets problemen met gescheurde vruchten. De meeste gescheurde vruchten ziet men echter verschijnen direct na het oogsten. Normaal heeft Speedella geen last van gescheurde vruchten, echter dit jaar zien we dit verschijnsel iets meer. Zetting van de eerste tros heeft hier een grote invloed op, omdat we altijd zien dat als de eerste tros ongelijk afrijpt er daardoor soms te rode tomaten op de tros hangen. Nu de prijzen nog steeds laag zijn zien we dat er zo laat mogelijk geoogst wordt en dan zijn de vruchten soms ook te rood. Daarbij staan er sterke gewassen met een sterk wortelgestel, i.c.m. de lage temperaturen en overdag enkele dagen veel zon dan zien we vaak ook meer problemen

Het blijft opletten de komende periode. Zeker bij de koude nachten van de komende dagen met helder weer (volle maan) dan kan de plantemperatuur vaak laag zijn ten opzichte van de mattemperatuur in de avond.

Enkele adviezen /opmerkingen:

 • Let op met te lage nachttemperaturen ± bij zon op en te snel doorstijgende temperatuur = luchten. Bij het huidige weer = koude/heldere nachten i.c.m. veel zon = worteldruk. Zorg voor actief klimaat in de nacht en ga schermen om de planttemperatuur voldoende hoog te houden. Schermen 10-11 0C buiten /kas temp en tegen de ochtenduren aan e.v.t. 9-10 0C relatief i.c.m. een kier. Vanaf ± 3.00 uur eventueel schermen zodat substraat en vruchttemperatuur niet te ver kunnen zakken. Werk dan wel met een minimum raam aan de windzijde op vocht zodat het gewas niet wordt opgesloten in het vocht. Vanaf zon op eventueel iets gaan kieren in het scherm.
 • Ga in de nacht niet te laag in temperatuur, < 15 0C is eigenlijk af te raden bij voldoende straling en heldere koude nachten. Tijdig op dagtemperatuur zitten van minimaal 16 0C bij helder zonnig weer.
 • Minimaal 2 x/week oogsten en indien mogelijk nog vaker rondgaan zolang men de eerste tros aan het oogsten is. Ga echter niet te groen oogsten daar de kwaliteit in het handelskanaal ook goed moet zijn maar ga vaker rond met oogsten.
 • Eventueel bij te veel problemen één laag oogsten.
 • Watergift niet te vroeg= eerst verdampen gewas.
 • Te veel intering eventueel tegengaan door in de nacht (rust plant) een kleine beurt van 50-60 ml. Dit echter alleen doen bij (te) veel problemen.
Foto: korte trossteel = opletten met oogsten

Klimaat:
De groeiomstandigheden zijn nog steeds goed mits men oplet met te veel luchten. Het blijft buiten schraal voor de tijd van het jaar. Het AV buiten van < 5 -6 0C zijn laag. Het vocht zakt te ver weg als men te snel naar de nacht gaat. Voor de komende dagen wordt er flink zon verwacht en ook heldere nachten. Het gevaar op verbrande vruchten blijft, en ook de kans op gescheurde vruchten bij de huidige stand van de gewassen en doorkleuring van de vruchten. De teelttip van de vorige week blijft wat dat betreft nog steeds actueel.

Enkele aandachtspunten:

 • Temperatuur bij zon op, het blijft zaak om de planttemperatuur bij zon op op niveau te hebben. Stook de ruimte op afhankelijk van ras en grofheid gewas. 15,5 16 gr C is dan vaak het minimum, doe dit dan i.c.m. het scherm.
 • Op dagen < 300 -350 joule zullen we altijd interen op groei, tracht dit in de nacht te compenseren. Echter overdag maximaal profiteren van het licht. Lichtverhoging op de stook en ventilatie +1 -+2 0C van ±12.00 - 13.30 uur maximaal profiteren.
 • Laat tijdens deze periode bij koud zonnig weer de buis er eventueel niet uitgaan op straling.
 • Op donkere dagen en koud weer is 17-17,5 0C ook vaak voldoende, mits er buisvraag is!!!
 • Zorg wel voor een voldoende microklimaat onderin het gewas= minimumbuis. Blijf zorgen voor activiteit en laat de minimumbuis niet wegvallen. Al is het maar 32-35 0C maar er gebeurd altijd iets wat betreft klimaat (vochtigheid).
 • Gebruik maken van ventilatoren op inactieve dagen.

Schermen:
De temperaturen gaan omlaag naar ongeveer het vriespunt i.c.m. veel uitstraling. Het scherm tijdig op ongeveer 85-90% dichtmaken zodat het bovenste gedeelte van de plant niet te snel afkoelt.

Scherm op uitstraling zodat plant niet te snel afkoelt ten opzichte van de mat temperatuur. Zorg wel voor voldoende afvoer van vocht. Streef naar een VD dat niet < 2 0C komt. Luchten boven het scherm (windzijde) is dan nodig om vocht kwijt te worden. Bij helder zonnig weer de komende dagen opletten op verbranding vruchten. Zie teelttip van de vorige week. Als temperaturen buiten weer hoger worden met weinig uitstraling dan minder of niet gaan schermen in de voornacht. Zorg dat er altijd iets buisvraag over blijft van minimaal 32-35 0C

Water:
Nu we dagen hebben met weinig licht en ook oplopende Ec cijfers zien we ook afname van de wortels. Het blijft zaak om het substraat niet te nat te houden. Zorg voor voldoende zuurstof in het substraat. Op donkere dagen is één beurt van 500 ml al vaak voldoende om iets drain te hebben en om ook voldoende intering (10-12%) te realiseren. Op straling eventueel nog een kleinere beurt van b.v. 200 ml geven.

Voeding:
Kleur van de vruchten blijft naast het klimaat ook afhankelijk te zijn van een goede verhouding kali. Nu de watergift minimaal is blijft het zaak om voldoende kali in het giet water mee te geven. Laat nog tijdig een gietwater nemen en ook een drainwater monster bij recirculeren. Laat natrium niet > 6-7 mmol oplopen. 

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.