Herfsttomaten teelttip: week 48 - 2018

De afgelopen week hebben we weinig dagen met goed weer gehad zeker wat betreft de instraling. De afgelopen weken is er daarom veel geschermd. Dit in combinatie met het weinige licht van de afgelopen dagen heeft dit niet positief gewerkt op gewas en vruchtgroei. Voor de komende week compleet ander weer, hogere dag en nachttemperaturen en zeer weinig licht en regenachtig. De wind komt uit de zuid/westen = luchten en buis activiteit noodzakelijk. In deze teelttip meer over welk effect dit heeft gehad.    

Teelt:
Vorig week waren we nog positief over de sterke stand van de gewassen, zoals bijna geen magnesium gebrek en gewasveroudering onderin. Maar het weinig licht van de afgelopen week heeft de gewassen geen goed gedaan. Onderin zien we op veel gewassen de slijtage van het blad flink toenemen. 

Ook zien we qua vruchtgroei de toename van vooral de laatste tros flink stagneren. Bij de gewassen waar men al voor 10 oktober laatste zetting had zien we grove vruchten hangen op de laatste tros en ook goed uitgegroeide puntvruchten. Echter waar men laat de laatste zetting heeft gehad en dan vooral bij de 5 trossen teelt zien we de puntvruchten nog nauwelijks groeien.

Streef ernaar om de eerste tros er zo snel mogelijk vanaf te krijgen. Planten waarbij de onderste tros er al af is zien we een flinke reactie op de uitgroei van de bovenste vruchten. Nu de slijtage gaat toenemen door het weinig licht blijft het opletten op de groene delen (kroontjes) van de vrucht. Nu men zowat overal flink aan het oogsten is neemt de productie van ethyleen door de plant ook toe. Tracht altijd iets lucht erin te houden mits de temperaturen niet extreem laag zijn.

De plantverschillen zien we nu duidelijk toenemen. Planten met zeer goed uitgegroeide vruchten en ook planten waar de vruchten onvoldoende uitgroeien. Zwakkere planten door b.v. phytium maar ook bij planten die te los zijn vastgezet, planten die nu te ver in een “bocht” hangen zijn vaak ook de zwakker planten. Dit blijft jaarlijks een punt van aandacht bij het vastzetten van de planten.

Losse vruchten was tot nu toe nog geen probleem. Echter door het slechte weer zien we toch weer dat de vruchten losser aan de tros komen te zitten. Echter ook de grofheid van de vruchten geeft iets meer losse vruchten door het afduwen van de vrucht. Qua grofheid van de vruchten zien we dat de tweede en derde tros over het algemeen grover zijn dan andere jaren. Bij de eerste tros zien we onderling tussen de bedrijven ook grote verschillen qua grofheid. Dit verklaart ook gedeeltelijk het scheuren van de vruchten (zie teelttip vorige week).

Op de tweede tros zal het probleem van scheuren ook opgelost zijn. Kniktrossen op de derde tros komen we op enkele bedrijven iets tegen, echter beduidend minder dan andere jaren. Uitgroei van de vruchten blijft bij dit soort trossen tegenvallen.

Foto: goed uitgegroeide vruchten tros 3

Gescheurde vruchten:
Hier en daar zijn er iets meer gescheurde vruchten geweest dan wat we normaal gewend zijn bij Speedella. Zoals in de teelttip van de vorige week beschreven zijn hier ook wel oorzaken voor aan te wijzen. Zoals zeer grove vruchten en het erg ongelijk afrijpen van de eerste tros.

De meeste bedrijven hebben geen noemenswaardige aantallen gescheurde vruchten gehad. Verder blijven de adviezen van de vorige teelttip nog actueel.

Foto: slechte vruchten onderin tros

Klimaat:
Wil men dit jaar nog eindigen met de teelt dan komt het einde van de teelt al in zicht, dit kan zoals gezegd alleen met goed uitgegroeide vruchten.

De meeste gewassen staan nog sterk met een dik groot blad bovenin. Veroudering van het blad onderin zal de komende week alleen maar toenemen daar we te weinig licht krijgen voor onderhoud van de plant. Immers is er 100 joule /tros nodig wat we niet krijgen aan licht, maar we moeten dit ook niet willen compenseren met lage etmalen. Daar een blad onderin niet meer meedoet aan de aanmaak van suikers (kost alleen assimilaten bij groen blad) is het geen probleem dat dit afsterft. De LAI is nog voldoende hoog.

Als de eerste tros eraf is trachten de etmalen te gaan verhogen wil men tijdig klaar zijn. De etmalen dan geleidelijk gaan verhogen van 15,5 tot minimaal 16,5 °C. In de nacht de temperatuur verhogen bij de sterke gewassen en bij nog 3 trossen hangen naar minimaal 16 °C.

Overdag enkele uren de temperatuur verhogen naar 17-18 °C Stuur lichtafhankelijk qua hoogte en aantal uren dat men de temperatuur wil realiseren. Bij de telers die nog door willen gaan met de teelt tot ver in januari blijft het op behoud van gewas telen essentieel, mits er maar activiteit is. Etmalen van 14,5-15 °C mits energie input hoeft geen probleem te zijn, de planttemperatuur blijft immers voldoende hoog.

Gaan de temperaturen buiten weer omlaag dan zijn etmalen < 15 °C i.v.m. uitgroei van de bovenste vruchten niet aan te bevelen. De uitgroei staat dan stil. Zorg wel voor een voldoende microklimaat onderin het gewas= minimum buis. Blijf zorgen voor activiteit en laat de minimumbuis niet wegvallen. Al is het maar 32-35 °C maar er gebeurd dan altijd iets wat betreft klimaat, verticale temperatuurverdeling en mattemperatuur.

Enkele aandachtspunten:

  • Schermen met temperaturen van minder dan 8-9 °C verschil ten opzichte van de stooklijn geeft zwakke gewassen. Vooral bij de telers die lang willen doorgaan moeten opletten met schermen, zwakke gewassen door te hoog vocht en te hoge planttemperaturen zijn zo gerealiseerd. 
  • Gebruik maken van ventilatoren is op inactieve dagen.
  • De komende dagen met hogere nachttemperaturen voldoende lucht erin houden en minimumbuis
  • Blijf waken dat het gewas te snel gaan verouderen door te veel schermen. Zorg altijd voor afvoer van vocht bij schermen.

Water strategie:
Dit behoeft voor de komende periode weinig aanpassingen bij donker weer. Zorg ervoor dat het vochtgehalte van de mat zeker niet gaat stijgen. Op de bedrijven waar men de 1ste tros er al af heeft of flink aan het oogsten is ziet men de Ec iets dalen dit is (tijdelijk). Ec gift streven om minimaal 2,7-3,0 minimaal mee te geven. Waar men grote beurten (> 450-500ml) blijft geven ziet men de Ec redelijk op peil blijven. Een Ec drain van ± 6 ms hoeft geen probleem te zijn qua uitgroei van de vruchten.

Bij bedrijven met een meerjarig substraat is het vochtgehalte van de mat vaak nog te hoog, ga dit al langzaam verlagen voordat men begint met afrijpen van de vruchten. Op donkere dagen kan men wel iets lagervochtgehalte gaan nastreven. Éénmaal per dag (450-500 ml) is dan voldoende. Drain realiseren op donkere dagen is geen must. Doe dit op dagen dat er iets meer licht en activiteit is.         

 

Gewasbescherming:
Rupsen:
Blijft opletten nu buitentemperaturen weer omhooggaan.

Botrytis:
Op de meeste bedrijven is preventief gedruppeld en het goede weer heeft gezorgd voor sterke cel opbouw. Verder is het vaak schraal weer geweest waardoor men minder vaak hoog vocht in de kas had. Toe geen problemen met uitval of aantasting van stengels en ook niet bij een gevoelig ras zoals Tourance.

Bij de gewassen die nog lang moeten blijven staan (eind jan) blijft het echter opletten. Knip de trosstelen vlak langs de stengel en maak geen zwak gewas door verkeerd water geven.

Witte vlieg:
Op sommige bedrijven zien we nog steeds iets toename van witte vlieg.  Nu men op sommige bedrijven de temperatuur gaat verhogen blijft het een aandachtpunt.

Voer eventueel een bestrijding uit zodat men geen problemen krijgt bij het oogsten.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.